ทำนายฝัน 'ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด'

ฝันเห็น ฝันว่า ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ฝันว่าใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด คุณจะพบกับความทุกข์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด'

ฝันว่าใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด คุณจะพบกับความทุกข์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กรงนก รังนก พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ถูกฉุด ตกเหว บ้านคนอื่น เครื่องบินตก แมว แม่ชี ถวายพระด้วยดอกบัว ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง แสง เครื่องลายคราม มีปากเสียงภายในครอบครัว ตัวเองมีผมหงอก ซองจดหมายสีแดง นองเลือด แหวนทอง กระติกน้ำร้อน เดินชนผนัง ผู้หญิงชักมีด ขลุ่ย กุ้งยักษ์ ถ้วยกาแฟ ดอกมะลิ บ่อน้ำพุแห้งขอด สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ป่าช้า ถูกมัดมือมัดเท้า ยกของหนัก สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) น้ำค้าง ยิงนก ขุดถ่านหิน บ้านไฟไหม้ กุ้งแห้ง ตัวเองถูกฉีดยา รูปภาพของเครือญาติ หิมะตกในฤดูร้อน เครื่องแต่งกาย วิทยุ รถไฟ จน อดอยาก งมปู ก่อสร้าง นั่งบนแคร่หาม ไหว้พระราหู พริก ไกด์ ฉัน ( กิน ) เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ มีดเหน็บที่เอว ตัดผมสั้น เดินอยู่ในป่าช้า ขี้เถ้าในเตาไฟ กุ้งมังกร ข้าวเปลือก ทวิตเตอร์ ถนน นรก หน้าต่างพัง ซื้อปลาทอง ปลิงดูดเลือด เห็นคนโดนแทง ลูกเต๋า ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ มะนาว เครื่องจักรทำงานได้ดี คนอื่นทำพลาด ห่วงเหล็ก เอสเอ็มเอส ( SMS ) กระดาษทิชชู บวม ฝนหยุดตก ยุ้งข้าว ละทิ้งครอบครัว ตกทะเล เสาตกน้ำมันในบ้าน ถั่วฝักยาว โดด ของโบราณ กระบอก กุ้งทะเล ฝั่ง หิ้วกระเป๋า ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ พายเรือกับคนอื่น ตกกองไฟ สะอึก บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม กระดานดำมีข้อความ ร่างกายตัวเอง ผิวหนัง กก โดนดึงผม ซาบซึ้งใจ พูดกับกลุ่มชน เดินลุยกองไฟ สุรา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM