ทำนายฝัน 'ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด'

ฝันเห็น ฝันว่า ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ฝันว่าใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด คุณจะพบกับความทุกข์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด'

ฝันว่าใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด คุณจะพบกับความทุกข์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ โต๊ะ ต้นไม้ยืนต้นตาย จดหมาย เทวดา รักเพื่อน เพลิง ดอกราตรี ช่างเงินทอง ไฟไหม้ปราสาท ไกด์ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน บวช ลวดหนาม พ่อตาย ฉีกกระดาษ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ พูดคุยกับเจ้านาย ตบแต่ง แจกัน เจว็ด จับนก ย้ายบ้าน ลูกไก่ ถูกฉุด กระดุมหาย ธนูหลายดอก ทอง ฉาบ ผู้หญิงโพกผ้า นกนางแอ่น ชาวประมง เข็มแทง โซ่ จักรยาน ยกทรง จูบ รถไฟฟ้า ค้อน อิฐ ศพ ต้นไม้เขียวชอุ่ม หน้าไม้ คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ฌาน เซิ้งบั้งไฟ กรรไกร ค่ำคืน ถูกสัตว์กัด อาหารบูดเน่า หว่านข้าวในนา ฟันปลอม ขวานหัก เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว จุฬามณี เมฆสีขาว ถอด แขนถูกตัด ถั่วลิสง แมงป่อง ปลูกบ้าน มัคคุเทศก์ เลี่ยมฟันทอง เพื่อนที่ตายไปแล้ว กระป๋องนม ผักที่ยังคงปลูกในดิน เห็นกระดุม กระโดด กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น จับปลา จักรเย็บผ้า ตัดนิ้วมือตัวเอง นกกระเรียน ตัวเองตายไปแล้ว เต้าหู้ มีคนสวมแหวนให้ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง นกกางเขน ตัวเองมีปีก สุรา งมปู รั้ว บ้านไฟไหม้ นกยูง ลมพายุ บัวขาว เผาไม้กระดาน รถเข็นศพ มรกต ปล่อยเต่า ศพถูกมัดตราสัง บังสูรย์ ธารน้ำ สวรรค์ เข็มเย็บผ้า หงอนไก่ ไม้พลอง จรวดไฟ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM