ทำนายฝัน 'ให้ความกรุณา'

ฝันเห็น ฝันว่า ให้ความกรุณา ฝันว่าให้ความกรุณาแก่คนอื่น คถณจะพบกับเรื่องโหดร้านทารุณ แต่หากฝันว่าคนอื่นให้ความกรุณาแก่คุณ จงหลีกออกจากสังคมอันเลวร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ให้ความกรุณา'

ฝันว่าให้ความกรุณาแก่คนอื่น คถณจะพบกับเรื่องโหดร้านทารุณ แต่หากฝันว่าคนอื่นให้ความกรุณาแก่คุณ จงหลีกออกจากสังคมอันเลวร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ภูเขาไปกำลังระเบิด ถวายพระด้วยดอกบัว คนเกี่ยวข้าว ดอกมะลิ มดรุมเป็นกลุ่มๆ คนขาพิการ ฮ่อยจ๊อ มีผู้นำม้ามาให้ เข็มแทง ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ข้อเท้าเจ็บ อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ความมืด แป้ง นกอินทรี ทะเลาะกับแม่ยาย เสี้ยนตำเท้า บุคคลที่มีชื่อเสียง สร้าง ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน กองทัพ ฉาบ ยักษ์ ตกช้าง ครัว งานโกนจุก รังนก นอนเล่นกลางหาดทราย รับประทานเครื่องเทศ บาทหลวง บัตรเชิญ กินเลือด แคร่ เดินรอดราวผ้า งมของ ให้รางวัล คนรับใช้ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง กระปุก คนอื่นทำพลาด ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ธรณีสูบ กรงนก ฉุด พังพอน ฟูก ชกต่อย ทันตแพทย์ กินเนื้อคนอื่น ที่นอน เดินอยู่ในความมืด ธนู จอมปลวกกลางถนน โรคร้าย มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา เดินอยู่ในสุสาน เสื้อเปื้อนเลือด นอนกับสาวสวย ปล้น ไถ่ถอน ปอด กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) แหวนแต่งงาน กระบอกไม้ไผ่ ศัสตราวุธ นั่งบนแคร่หาม ได้กลิ่นของบูดเน่า ปั่นด้าย เครื่องแบบตำรวจ ยา ฝนตั้งเค้า คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ล้างภาชนะเครื่องใช้ ภรรยาสวมเสื้อแพร หิมพานต์ (ป่า) ลูกจัน เครื่องบินบังคับ ถูกจับ ตารอบตัว ม้าเตะ พรวน ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ตกกล้า ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ลาวาภูเขาไฟ ท้องฟ้าสีแดง เดินเล่นบนหาดทราย ฮา มงคล โจรปล้นบ้าน แจวเรือ เห็นไม้กระดาน ขี่กระบือ สู้กับเสือ แล้วชนะ ลูกปัด ไปยังเมืองนรก สุนัขคาบหม้อ ของลับ เดินบริเวณวัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM