ทำนายฝัน 'ให้ความกรุณา'

ฝันเห็น ฝันว่า ให้ความกรุณา ฝันว่าให้ความกรุณาแก่คนอื่น คถณจะพบกับเรื่องโหดร้านทารุณ แต่หากฝันว่าคนอื่นให้ความกรุณาแก่คุณ จงหลีกออกจากสังคมอันเลวร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ให้ความกรุณา'

ฝันว่าให้ความกรุณาแก่คนอื่น คถณจะพบกับเรื่องโหดร้านทารุณ แต่หากฝันว่าคนอื่นให้ความกรุณาแก่คุณ จงหลีกออกจากสังคมอันเลวร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แต่งตัว เปิดร้านค้าขายสินค้า ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี การตายของเพื่อน ของเน่าเสีย ไฟไหม้ปราสาท พระเจ้าแผ่นดิน ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก พัด พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ขโมยทรัพย์สมบัติ โคเข้าบ้าน ฝนตั้งเค้า ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง แม่มด ผู้หญิงถือมีด ฟักแฟง ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง งมของในแม่น้ำ คนตาย ผู้หญิงชักมีด ร่มหัก ปริญญาบัตร ตามทวงหนี้ เล่นน้ำฝน เหยียบขี้ กระโดดลงจากต้นไม้ แสตมป์ สะอึก ผู้คุมนักโทษ งวงช้างรัดตัว กระติกน้ำร้อน ถูกโจรชิงทรัพย์ ใส่ต่างหู ต่อสู้กับเด็ก นั่งราชรถ ตกปลากับญาติ กลด ร่างกายตัวเอง นางฟ้า ปราสาทเล็กๆ ถูก แตน-ต่อ ต่อย ฉากกั้น ฮาเร็ม ถูกฆ่า ปลอกหมอน ตกต้นไม้ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น นกกางเขน เผาขยะ จมูกหาย ลิ้นแข็ง พระ ตกกระ ทิวเขา ฆ่าศัตรู กอด ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ธงบนบ้าน ซุกซ่อนของมีค่า ว่ายน้ำข้ามฝั่ง เศษอาหาร เขียด ช้อนเปื้อน งู หมี เรือนแพ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า เกา ขี่สุกร หม้อ สีบรอนซ์ ทำกาแฟหก ชุดว่ายน้ำ มุ้งขาด ปราสาทเก่าแก่ ขอโทษ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ กรวดทราย ฉลองพระบาท ขี่สัตว์ ดอกมะลิ หมาหอน นายกรัฐมนตรี ถูกประณาม ผลไม้ ลากฉุด ส้วม ถั่วปลูกอยู่ในไร่ หญิงแต่งชุดสีดำ งานมงคล ตกกล้า ลากรถบรรทุก นั่งบนเตียง น้ำพุที่พุ่งสูง ระฆัง ม้าเตะ ซื้อผ้าขาว ขวาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM