ทำนายฝัน 'ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ'

ฝันเห็น ฝันว่า ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ฝันว่าให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ คุณจะต้องร้องไห้ เพราะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ'

ฝันว่าให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ คุณจะต้องร้องไห้ เพราะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขอโทษ ค่ำคืน งูเห่า หญิงแต่งชุดสีแดง ดื่มน้ำหวาน ปาก ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ทำให้คนอื่นตื่น หญิงโสเภณี บ้านตัวเองสวยงาม ตั้งท้อง กระโดดจากหน้าต่าง เมฆบังแสงอาทิตย์ มรกต จิ้งเหลน มะพร้าว ไถนา ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ตรอมใจ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ถูกแทง มีดหาย เห็นบ่อร้าง เรือจอด ผู้หญิงโพกผ้า นุ่น เซิ้ง หญิงชู้ ถ้วยรางวัล ผู้หญิงพายเรือ อาบน้ำ โต๊ะรับประทานอาหาร คันศรหรือคันธนู สกปรก จอมปลวกกลางถนน นักแสดง คนแฝดตัวติดกัน นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ เมฆสีขาว หายใจอึดอัด ตุ้มหู ทราย ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ กล้วยแขก กระดุมหาย ถูกตบ ถูกตีหู จองจำ บ้านเก่า เจ็บปวดตามร่างกาย ยิงนก เตียง แสง งู มือ ยางรถ ฝักดาบ น้ำพุ ของที่ระลึก ค้นหา ท้องฟ้าสดใส จำเลย ดมกลิ่นดอกไม้ สวมชุดเจ้าสาว ญาติเสียชีวิต กิ้งกือ พูดสนทนา ถ่านไฟ มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น พวงมาลา แสตมป์ เครื่องบินตก กระต่ายวิ่ง กินยา นั่งรถไฟ ลูกข่าง เต้าหู้ พืชผัก ฟันล่างหัก ทำกาแฟหก ให้หวีคนอื่น งง สายสะพาย ซื้อผ้าขาว ปราสาทเล็กๆ คำนับ หลุม ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ล่องแพ ดาบ หุ่นยนต์ กรง เปลือก ถั่วงอก กระดานดำว่างเปล่า นักบุญ ประกาศข่าวดี การตายของเพื่อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM