ทำนายฝัน 'ให้มีดแก่คนอื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า ให้มีดแก่คนอื่น คุณกำลังจะเคราะห์ร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ให้มีดแก่คนอื่น'

คุณกำลังจะเคราะห์ร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เลื่อยไม้กระดาน พระอาทิตย์ เซิ้ง ทะเลาะกับภรรยา เดินอยู่ในป่าช้า ตัวเองบ้า ฉี่รดกำแพง จุดไฟแล้วดับ สร้อยข้อมีชำรุด กระต่ายขูดมะพร้าว ฝาแฝด เรือน กระเทย สายรุ้ง พี่น้องทุบตีกัน หน้าอก อุปกรณ์ทำครัว ธนาคาร ตรอกซอกซอย ปลิง ไม้เท้า บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ต้นไม้เหี่ยวเฉา มีฤทธิ์ ขี่คอคน เก็บของมีค่าได้ นอนในเรือ เมฆบังแสงอาทิตย์ โบว์ดำผูกเสาบ้าน ดู pornhub ฝนตั้งเค้า ทูต ช่างเหล็ก เชี่ยนหมาก ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ปะชุน ผ้าพันคอ กระท่อมริมทะเล ใส่ต่างหู ตะโพน ช่วยคน เจ้านาย กินเลี้ยง ดื่มน้ำจากแก้ว สตางค์ หัวไก่ ห่มผ้า คันศรหรือคันธนู ช้อนเงิน ตกบ่อลึก บิดามารดา มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า คูคลอง นำอุจจาระกลับบ้าน ฟองน้ำ กระปุก ติดคุก ลากรถบรรทุก ของขวัญ ปลอกหมอน ภรรยาสวมเสื้อแพร ดักนก ให้มีดแก่คนอื่น ถลกหนังสัตว์ กระแต นิล ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ถอดรองเท้า ดาบ ก้อนหิน อาบน้ำในมหาสมุทร เกาะ กรรไกร โกศ ฮวงซุ้ย เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง เสวียน กัลปพฤกษ์ พระเจ้า ตีงู ขบวนแห่ศพ แสง เป็นโจทก์ในศาล ถูกวิ่งราวทรัพย์ ตัวเองถูกธรณีสูบ บันไดสูง แมวสีขาว กล้องถ่ายรูป น้อยหน่า เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ มองดูเหว เสื้อครุย นอนเล่นกลางดิน พังพอน หิ้วกระเป๋า กลองโบราณ ทราย บันไดกว้างๆ อยากตาย กรวยกรอกน้ำมัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM