ทำนายฝัน 'ให้มีดแก่คนอื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า ให้มีดแก่คนอื่น คุณกำลังจะเคราะห์ร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ให้มีดแก่คนอื่น'

คุณกำลังจะเคราะห์ร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกมัดมือมัดเท้า ทำนาย แม่ชี กระท่อมในป่า สัตว์เลี้ยง ตะขาบ กุ้งยักษ์ ไม้ขีดไฟ ขนมปังกรอบ กรงสัตว์ จับก้อนหิน อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ที่พึ่ง ตะไบเหล็ก กุหลาบ ตกจากที่สูง ถ้ำมืด กางร่ม น้อยหน่า ตลาด มาลี ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ขวด ดื่มน้ำจากแก้ว สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) รบชนะ ทัพพี เป็นไข้ โจร ของหวาน ปากเหม็น หวีเสนียด เขื่อน เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นาฬิกาข้อมือ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พ่อหม้าย ไฟไหม้ งูจงอางไล่ แกะ ห่วงเหล็ก ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เปิดผนึกซองจดหมาย จุดเทียนชัย ตกใจเพราะเห็นผี เป็ดว่ายน้ำ บาดเจ็บ ถอนผมหงอก รับประทานเครื่องเทศ ปีนรั้ว ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง หุงข้าว มาลัย มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ป่าไผ่ ลมหายใจมีกลิ่นหอม เดินบนฟ้า โครงกระดูก ของเล่น ตุ้มหูหาย กินน้ำผึ้ง ตะขาบกัด บิณฑบาต ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ซาวข้าว ตกกระ หีบเปิดอยู่ สัตว์เลี้ยงตาย รังไก่ สูบ ถุงเงิน-ถุงทอง สตรี ท่อน้ำ กระต่าย ซ้อมรบ อาบน้ำ ญาติตาย นักบิน ประกันตัว เท้าด้วน ขา ท่อนซุง เศรษฐี ของที่ระลึก ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ เจดีย์ทรุดโทรม ตัดต้นไม้ ฤกษ์ดี อู่เรือ คบคนพาล เสือตาย เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ถูกตบ ขี่วัว แล้ว ตกวัว โคมไฟหรือโคมตะเกียง ได้ฟังเรื่องตลก ประตูที่ปิดตาย หญิงชู้ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM