ทำนายฝัน 'ให้มีดแก่คนอื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า ให้มีดแก่คนอื่น คุณกำลังจะเคราะห์ร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ให้มีดแก่คนอื่น'

คุณกำลังจะเคราะห์ร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ร้องไห้ ไก่ ขายของ เถ้าแก่ ดาวอับแสง กระแต ประกายไฟ ถูกมัดด้วยเชือก แต่งงาน หิมะเกาะบนกิ่งไม้ เห็นไม้กระดาน ขนตาร่วง องค์กฐิน แมงมุม อดอยาก กิ้งก่า ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ทะเล ถูกตี ขนคิ้ว ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย เซิ้งบั้งไฟ ผักกาด ขนมอร่อย กระดานดำว่างเปล่า เดินอยู่ในป่า คอมพิวเตอร์ นก ปัสสาวะ แข่งม้า เดินทางไปทิศตะวันออก นอนบนเตียง สีแดงชาด เกลียดคนต่างชาติ หญิงแต่งชุดสีขาว เต้นรำ หุ่นยนต์ เล่นตะกร้อ ตู้ ปีนป่ายภูเขา เหรียญ ผ้าแพร รูปภาพของเครือญาติ ผจญภัย หุ่น ฆ่าโค มีหลายหู นั่งรถหรู กระถางหลุดมือแตก พระบรมรูป หายใจอึดอัด ไว้ทุกข์ กินเต้าหู้ ตัวเองเป็นกรรมกร โฆษณา ขโมยอาหาร ฝาแฝด ของเน่าเสีย ธนูหลายดอก ศพ ฉี่รดที่นอน ศาลเจ้า สารภาพต่อหน้าเพื่อน สร้อยข้อมือ ทำร้าย หัวหมู ตุ้มหู ราหู เปลือก อาบน้ำในทะเล รักกับนักบินหญิง อดตาย ญาติทำความผิด กินข้าว ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ตบมือ พิมพ์ ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง แดด โคลน ศัสตราวุธ ต้นไม้เหี่ยวเฉา เฒ่าแก่ ศีล การสร้างโบสถ์ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน นั่งนับลูกประคำ คนแฝดตัวติดกัน โล่รางวัล ต้องโทษ ของขวัญ ไก่ชน พระอาทิตย์ บอลลูน เงื่อน ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ไส้ไหลจากท้อง แจกันคู่ เห็นประตูบ้านตัวเอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM