ทำนายฝัน 'ให้มีดแก่คนอื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า ให้มีดแก่คนอื่น คุณกำลังจะเคราะห์ร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ให้มีดแก่คนอื่น'

คุณกำลังจะเคราะห์ร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกขัง นกกำลังจิกกัน หุ่นยนต์ รดน้ำต้นไม้ ขบวนแห่ศพ เจ็บปวด โคไล่ขวิดคน พ่อตาย กำแพงเมือง มโหรี โบว์ดำผูกเสาบ้าน หน้าต่าง โล่ ขี่ม้า ตู้กับข้าว เมือง เซิ้งบั้งไฟ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ กินนก ให้หวีคนอื่น เครือญาติ หน้าอก กงจักร เครื่องบิน เสาตกน้ำมันในบ้าน งูเผือก เด็กผู้ชาย ยมทูต ภูเขาไฟ ถูกหนูกัด ภาพ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ฟันล่างหัก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ยกยอ เดินตากแดด ตั้งครรภ์ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ขลุ่ย ช้องผม ขอโทษ น้ำเหลือง ฆ่าตัวตาย เรือกำลังจม ดื่มน้ำหวาน จับปลาช่อน เครื่องศาสตราวุธ จับเงิน ดารา ตนเองทำความผิด โบว์ดำผูกคอ มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ค่ำมืด ทหารยิงปืนใหญ่ เสื้อขนสัตว์ ขอโทษผู้อื่น ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น บัญชี เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ทะเลาะกับแม่ยาย นํ้าวน แสดงละคร ซาบซึ้งใจ รั้ว ผู้หญิงตั้งครรภ์ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ฝาด ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ หลงรักสามีคนอื่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร นาฬิกาข้อมือเสีย สำลี อดอยาก ซื้อผ้าขาว เอสเอ็มเอส ( SMS ) เห็นประตูบ้านตัวเอง ไก่ออกไข่ อาคันตุกะ ลำคานเสียงฉาบ เงินโบราณ กระท่อมร้าง ผัก หมอก ขันตักน้ำ เชือกรัดคอ หวีไม้ เห็นกองไม้กระดาน ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ควาย สร้อย หางไก่ แท่น มิตรสหาย พิมพ์ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ อ่างน้ำ รังไก่ ปอ สุนัขหอน ใช้กระเทียมทำอาหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM