ทำนายฝัน 'ให้มีดแก่คนอื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า ให้มีดแก่คนอื่น คุณกำลังจะเคราะห์ร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ให้มีดแก่คนอื่น'

คุณกำลังจะเคราะห์ร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หนอน ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว จิ้งหรีด เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด เดินเล่นในสวนสวย ของหวาน เสือตาย จุดเทียนชัย เดือน ศีล เด็กอุ้มปลา กอด กวาด ดอกมะลิ ธงชัย ข้าวติดคอ ขา งมของในแม่น้ำ เกา บริโภค นม ได้เป็นเจ้าบ่าว ระดู ขนสัตว์ ยื้อแย่ง พังพอน หีบปิดอยู่ เจ็บปวดตามร่างกาย บิน (สูงขึ้น) แตงโม ดื่มสุรา ปาก กอดผู้ชาย ช้างไล่กวด ลา ( สัตว์ ) เครือญาติ ประตู มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง เห็นประตูเมือง กลองโบราณ นัยน์ตา ปลาหลีฮื้อ ถอดเครื่องประดับ ท่าเรือ มดหรือแมลง กินหัวสุกร ถูกโกง เห็นตัวเองในกระจก อ่างล้างหน้า ปีศาจ นั่งบนเตียง โบสีดำ มีคนเกลียด เป่าลูกโป่ง ระย้า งูเหลือม คนร้องไห้ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ต่อสู้กับคนร้าย ข้อเท้าแพลง ห้อง กระแต กรวยกรอกน้ำมัน เสื้อเปื้อนเลือด นอนบนพื้นน้ำ ประตูบ้านคนอื่น ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ผู้ชายผมยาว กีตาร์ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ของเล่น ทอดผ้าป่า คนมีเขา มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ปล่อยปลาดุก มวย ไว้ทุกข์ มองดูเหว กกกอด เป็นไข้ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ สวน กองกระดูก ตู้เย็น แผ่นดินไหว เท้าเจ็บ วิชา นกพิราบ นั่งเล่น เกาะ เมฆกลางแดด เหยี่ยว ตัดหัว คนแปลกหน้า ซาบซึ้งใจ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ มดเต็มบ้านเมือง ทอง ตัวเองเป็นโจร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM