ทำนายฝัน 'ไกด์'

ฝันเห็น ฝันว่า ไกด์ ฝันเห็น หรือได้เป็นไกด์ จะได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่า หรือออกงานสังคมบ่อยครั้ง จะได้รับข่าวดีจากเพื่อนหรือคนคุ้นเคย แต่ระวังอย่าใช้จ่ายเกินตัว จะเดือดร้อนภายหลังได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไกด์'

ฝันเห็น หรือได้เป็นไกด์ จะได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่า หรือออกงานสังคมบ่อยครั้ง จะได้รับข่าวดีจากเพื่อนหรือคนคุ้นเคย แต่ระวังอย่าใช้จ่ายเกินตัว จะเดือดร้อนภายหลังได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา พวงกุญแจ กินพระจันทร์ อยู่ในถ้ำ แมวดำ อาบน้ำ ขื่อคา ฮัจญ์ จับกุ้ง เป่าขลุ่ย กุญแจ จาระบี อนุสาวรีย์ นำตาข่ายไปดักสัตว์ การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ดอกไม้ไฟ ถูก แตน-ต่อ ต่อย พร้า ภาวนา ศพ ดวงอาทิตย์ขึ้น เจ็บฝ่าเท้า เกิดสงคราม สร้อยข้อมีชำรุด ตู้รับจดหมาย ลักขโมย ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ทำตัวเองบาดเจ็บ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ถุงใส่เงิน เพชรนิลจินดา ถูกตัดแขน ไมโครโฟน โถส้วม ฝุ่นเข้าตา ถล่ม ธารน้ำ น้ำล้นเขื่อน เถาวัลย์ นกกระจอก ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ยากจน ลังไม้ รถจักรยาน ทอดทิ้งลูกๆ ฆ่าเต่า คนมุงซื้อขาย เดินละเมอ งูกัด จำปีหรือจำปา ลอยคอ ปล้นสะดม สุนัข กก บ้านพัง ขนตา เล่นการพนัน ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ลูกอินทร์ วันเกิด อิฐ กระโดดจากหน้าต่าง พานเงิน ลูกกระพรวน ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม งูเผือก สังข์ มีคนนำเงินมาให้ ถุงน้ำร้อน ตกกระ ดวงดาว งมของในลำคลอง ขุดดิน ลอยกระทง นาค ผ้าแพร นุ่งผ้าสีแดง ทะเล หญิงทุบตีกัน นอนกับนางงาม ถอด ตกช้าง เล่นเกมส์ บอลลูน เลือดไหล นางฟ้า ขโมยอาหาร ชักลาก คราด ซื้อเต่า ดวงอาทิตย์มืดมัว เครื่องพิมพ์ดีด เจ้า ส่องกระจก เครื่องศาสตราวุธ รถบรรทุกศพ จับสายสิญจน์ ดื่มสุรา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM