ทำนายฝัน 'ไกด์'

ฝันเห็น ฝันว่า ไกด์ ฝันเห็น หรือได้เป็นไกด์ จะได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่า หรือออกงานสังคมบ่อยครั้ง จะได้รับข่าวดีจากเพื่อนหรือคนคุ้นเคย แต่ระวังอย่าใช้จ่ายเกินตัว จะเดือดร้อนภายหลังได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไกด์'

ฝันเห็น หรือได้เป็นไกด์ จะได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่า หรือออกงานสังคมบ่อยครั้ง จะได้รับข่าวดีจากเพื่อนหรือคนคุ้นเคย แต่ระวังอย่าใช้จ่ายเกินตัว จะเดือดร้อนภายหลังได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภรรยาทิ้ง นกร้อง ให้มีดแก่คนอื่น ผ่าท้อง คนรักหรือคู่รัก พูดโทรศัพท์มือถือ ชลธาร นั่งบนลังไม้ แมวดำ ท้องเดิน ตกบ่อลึก เครื่องขยายเสียง เดินเป็นวงกลม ชกต่อย อวัยวะเพศ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน หญิงทุบตีกัน จิ้งหรีด ซาวข้าว แสงบนท้องฟ้า ปอกเปลือกผลไม้ กินเฉาก๊วย ขี้เถ้า นอนโรงพยาบาล กรวยใบตองใส่ดอกไม้ กำลังขับรถ พระพิฆเณศ ไฟไหม้ผม ได้กลิ่นเครื่องเทศ กินรีหรือกินนร คนแปลกหน้า เอทีเอ็ม โพธิ์ โทรศัพท์ โคลน เนกไท ทิวเขา ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ บวชภิกสุนี เปลือย ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ทูตชาวต่างชาติ ดาว ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ก้างปลา ผลักของหนัก ทรัพย์สมบัติ ได้รับของมีค่า ไถ่ถอน เมฆลอยนิ่ง เปิดผนึกซองจดหมาย ถูกประณาม นกขมิ้น หัตถกรรม หนีจากถ้ำ ช่อดอกไม้ ฟักทอง ของที่ระลึก นอนบนที่นอน ทุ่งนา ทำบุญ ปิดผนึกซองจดหมาย บริโภคเนื่อสุกร ธนาคาร แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ผ้าเช็ดตัว ไก่ชน ค้นหา หาบอุจจาระกลับบ้าน มิตรสหาย พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง แกงการู ตะกร้าพลาสติก กินเนื้อวัว ประโคม กระโปรงเก่า ขวดแก้ว ผลักประตู ชู้รัก จับก้อนหิน อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ปลิง ทำขวัญ บ้านเก่า กระเทย ผึ้งบินรอบรังของมัน แท่น มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า กางเขน (นก) เดินอยู่ในความมืด ยุง หางไก่ กินพริก ศพ ซีเมนต์ ต้นไม้เหี่ยวเฉา พระพุทธรูป แร้งกินซากศพ รถพยาบาล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM