ทำนายฝัน 'ไก่กกไข่'

ฝันเห็น ฝันว่า ไก่กกไข่ ฝันเห็นไก่กกไข่ คุณจะมีความสนุกสนาน และ เพลิดเพลิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไก่กกไข่'

ฝันเห็นไก่กกไข่ คุณจะมีความสนุกสนาน และ เพลิดเพลิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทารก ดม ให้มีดแก่คนอื่น ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด โบดำผูกเสาบ้าน ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ถูกตี พระอรหันต์ พระพุทธรูป นํ้าพุที่พุ่งสูง แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ตกใจจนสะดุ้ง โถส้วม ซ้อมรบ คำนับ ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ รักสามีตัวเอง ตะไคร้ ฆ่าผีเสื้อ ปฏิมา งูขดเป็นวงกลม ภาษา ไหว้พระ ผ้าเช็ดหน้า ถ้วยรางวัล กำนัน ไฟไหม้ป่า เกลียดคนต่างชาติ สีบรอนซ์ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว กินอาหาร หมู เมาสุรา นกแก้ว โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ผึ้ง ภูเขา สาดน้ำ ออกจากบ้าน นอนบนเสื่อ เจ็บปวด ขี่หมู น้ำพุที่พุ่งสูง อุปกรณ์ทำครัว กระซิบ มีคนเกลียด ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ได้กลิ่นเครื่องเทศ หิ้วกระเป๋า คอกหมู มวยผม แสตมป์ ตุ๊กแก เจ้าที่ ฆ่าผึ้ง ซ่อมแซมรั้วบ้าน หัวนก ดับตะเกียง เต่าทอง ภรรยาสวมเสื้อแพร อาเจียนเอาลำไส้ออกมา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เปิดร้านค้าขายสินค้า หลงทาง กริช จุฬามณี กระบือ บ้านไฟไหม้ มุ้งขาด ลูกเห็บตก โล่ เป็นคนผอมบาง เจ้าเมือง กระบอกสูบลม ไถ่ถอน เพื่อนที่จากไปไกล หูขาด ฝาด ทารกดูดนมคุณ เผาศพ ขนตาร่วง ถุงน้ำร้อน ฝั่ง นุ่งโจงกระเบน ภูเขาไปกำลังระเบิด ทำนบ เสื่อขาด ซ่อง แมวดำ ทดน้ำ เมฆลอยนิ่ง ตาข่าย ฆ่าหมี ปวดท้อง โทรศัพท์มือถือหาย ทุบตีภรรยา คลื่นน้ำ ถางหญ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM