ทำนายฝัน 'ไก่กกไข่'

ฝันเห็น ฝันว่า ไก่กกไข่ ฝันเห็นไก่กกไข่ คุณจะมีความสนุกสนาน และ เพลิดเพลิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไก่กกไข่'

ฝันเห็นไก่กกไข่ คุณจะมีความสนุกสนาน และ เพลิดเพลิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กัดลิ้น ขี่ม้า เห็นผี ขา ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ทอดแห นั่งราชรถ แฮนด์บอล คางคก ความรักระหว่างคน 3 คน รังไก่ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ฝาหม้อ ผ้าห่มหนาๆ กระท่อมริมทะเล กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ตั้งครรภ์ หย่า บันได โครงกระดูกมนุษย์ คำนับ ขนลุก กลืนเมฆ เบ็ดตกปลา เลือดออกทางทวาร ค้นหา ทูต ผิวหนัง กุฏิพระ ผ้าใบ ทาส เจดีย์ทรุดโทรม เดินทาง จุดไฟแล้วดับ นอนกลางวัน หมอก ตีงู การตายของเพื่อน กบ ปฏิทิน กอดผู้หญิง นำเที่ยว จับขโมย กระดุมหาย ปัสสาวะรดที่นอน ปาก วันเกิด ถัง ตัวเองเป็นโจร รถพยาบาล พายุ ดับกองไฟ โรงพยาบาล ปัสสาวะ แมงป่อง จาน ร่องน้ำ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น เดินเข้าออกประตูกว้างๆ บวชภิกสุนี เปลื้องผ้าตัวเอง ถูกเสือกัด เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด องค์พระ หมัดกัด โคมไฟหรือโคมตะเกียง ภรรยาออกจากบ้าน ทราย ขนคิ้ว คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ เทียนไข มะพร้าว ไก่กกไข่ รบกวน ฉลาด ทำกับข้าว ชามมีลายดอกไม้สวยงาม เขื่อนแตก ขนมจีน ฝ่าเท้า นางพยาบาล ฝักดาบ ก้ามปู ใยแมงมุม เปียก อาบน้ำในอ่าง ศพ ตีผึ้ง ตีเหล็ก โกนหนวด มีดเหน็บที่เอว นกกระเรียน กระจอก ถูกลูกปลุกให้ตื่น แตร เดินชนผนัง ครุฑ ถ้ำมืด หัวหมู ตะปู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM