ทำนายฝัน 'ไก่ออกไข่'

ฝันเห็น ฝันว่า ไก่ออกไข่ ฝันว่าไก่กำลังออกไข่ คุณจะมีความสนุกสนานและมีความสุข จะได้รับการสนับสนุน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไก่ออกไข่'

ฝันว่าไก่กำลังออกไข่ คุณจะมีความสนุกสนานและมีความสุข จะได้รับการสนับสนุน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

น้ำล้นเขื่อน ดูซีรี่ย์ โรงแรม บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น แผ่นดินแยกออกจากกัน ละลาย หวีเสนียด บัตรเครดิต คนหามวอผ่านหน้า ซื้อเต่า สถานี ไก่กกไข่ มีดเหน็บที่เอว เป็นคนปรุงอาหาร มังกร ปล้นสะดม ผลักประตู เสื้อกันฝน พ่อตาย ชามมีลายดอกไม้สวยงาม มีเขาบนหัว ฆ่ากระต่าย ถูกโกง ซื้อกระโปรง บวม ได้กลิ่นของบูดเน่า ปลูกบ้าน ไก่ ดื่มน้ำชา ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ลูกประคำ เวที พระสังฆราช เสี้ยนหนาม ไข่มุก จลาจล เลี้ยงกุมารทอง ช้างไล่กวด ขี่ควาย แล้ว ตกควาย หนังสือ เบ็ดตกปลา หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) น้ำลาย พลักก้อนหิน ฝนตกระหว่างเดินทาง โคมไฟหรือโคมตะเกียง มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ทาเล็บ กินองุ่น ได้รับต่างหู ถูกประณาม ทารกดูดนมคุณ ฟ้าร้อง ของโบราณ ผูกปมเชือก เดินเป็นวงกลม ทหาร เกา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา บ้องไฟ ฉลาด ถูกหวายรัด ขี่โคเข้าเมือง ช่างตัดผม นอนเล่นกลางหาดทราย งูเหลือม นํ้าวน เห็นถนนที่ขรุขระ เครื่องพิมพ์ดีด ช่างไม้ ก้างปลา ปล่อยออกจากคุก ทำขวดแตก ฉัน ( กิน ) พระปรางค์ เล่นตะกร้อ ตัวเองเป็นนักโทษ ภรรยานอกใจ เล่น pubg รถไฟ ตนเองทำความผิด กระจก ประกายไฟ ที่นอน หีบศพ ปราศจากอํานาจ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก เงื่อน ข่าวดี ได้ยินเสียงกระดิ่ง สาก ศรีนครินทราบรมราชชนนี บวชชี นุ่งผ้าสีแดง พระอรหันต์ ปราสาทเก่าแก่ กินอาหารเจ ถูกตัดแขน รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM