ทำนายฝัน 'ไก่ออกไข่'

ฝันเห็น ฝันว่า ไก่ออกไข่ ฝันว่าไก่กำลังออกไข่ คุณจะมีความสนุกสนานและมีความสุข จะได้รับการสนับสนุน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไก่ออกไข่'

ฝันว่าไก่กำลังออกไข่ คุณจะมีความสนุกสนานและมีความสุข จะได้รับการสนับสนุน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก แข่งม้า ปลอกหมอน ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ฆ่าตัวตาย อาคันตุกะ ถัง หมาก งมของในลำคลอง นั่งราชรถ ลับมีด จอมปลวก เห็นไม้กระดาน พัด เปิดเผยความลับกับเพื่อน ตกหน้าผา เดินทางก่อนกำหนด เครื่องบิน น้ำพริก ได้กลิ่นธูป ดวงอาทิตย์ขึ้น หีบปิดอยู่ เดินเร็วๆ กระบอก กระซิบกับเพื่อน เดินทางไปมหาสมุทร มรดก ด้วง ทะเลาะกับเพื่อน แผ่นดินไหว ธนาคาร ฟันบนหัก ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย เพื่อนที่จากไปไกล ถือไต้ หรือ คบไฟ ผ้าเช็ดหน้า ขโมย สีดำ ยา นัยน์ตา เดินละเมอ วัด ฉี่รดที่นอน นกกางเขน ขอทาน ตักน้ำ เปิดร้านค้าขายสินค้า ต้นไม้ กระบอกไม้ไผ่ กระแต ซอ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ถ่ายขี้ เปื้อน หมูกลายเป็นคน ข่าวดี คนกำลังเปลื้องผ้า ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ คนแฝดตัวติดกัน ไฟไหม้บ้าน ได้เงิน สัปทน กางมุ้ง ม้าเตะ จับก้อนหิน กองไฟ ครุฑ กษัตริย์ ถวายของแด่พระสงฆ์ อดตาย เดินอยู่ในป่าช้า ตะไบเหล็ก ประเจียด ปล้นสะดม เลือดออกทางช่องคลอด ให้มีดแก่คนอื่น ขอโทษ เศร้าโศก ยานพาหนะ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ หวีเสนียด เทวดา ลูกๆ ทำความผิด คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ช้างไล่กวด มดหรือแมลง ตีผึ้ง เชือดคอสุกร ได้เสื่อใหม่ เข็มแทง นกแขกเต้า จรเข้กัด ความรักระหว่างคน 3 คน หัตถกรรม เฒ่าแก่ ถลกหนัง ปืนใหญ่ กำไลข้อมือ เล่นฟองสบู่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM