ทำนายฝัน 'ไก่แจ้'

ฝันเห็น ฝันว่า ไก่แจ้ คนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับการเริ่มต้นใหม่ งานที่ใช้การเจรจาจะไม่บรรลุผล ต้องอาศัยบุคคลอื่น ๆ ยื่นมือเข้ามาช่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไก่แจ้'

คนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับการเริ่มต้นใหม่ งานที่ใช้การเจรจาจะไม่บรรลุผล ต้องอาศัยบุคคลอื่น ๆ ยื่นมือเข้ามาช่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หนีจากถ้ำ ปราสาท อาบน้ำในอ่าง แตกร้าว เป็ดไก่ เคี้ยวดิน โบดำผูกคอตนเอง ครีบปลา ก้อนหิน เสื้อผ้า นอนในมุ้ง ผนังบ้าน กล้วยแฝด ปีนเขา ตามทวงหนี้ ปลาหลีฮื้อ เข้าประตูไม่ได้ สุริยคราส ฝีขึ้นตามร่างกาย มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี บวชชี มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ถุงเท้า เวียนเทียน ดวงอาทิตย์ดับ ต้นไม้เหี่ยวเฉา ศิลา กระดาษสี เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย อาเจียน ต่อ ลอยคอ ศาลพระภูมิ ดื่มสุรา เขากวาง ฮาเร็ม ขี้เถ้า เป่าขลุ่ย ถูกโกง กัลยาณิวัฒนา ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ยันต์ ยมทูต หัวล้าน ซักผ้า กิ่งก่าวิ่งไปมา สีฟ้า ขบวนแห่ศพ ตะไบเหล็ก ร่วมงานทอดกฐิน ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซื้อปลาทอง เสาตกน้ำมันในบ้าน มดรุมเป็นกลุ่มๆ นกกางเขน เจ็บป่วย บันได ฟันล่างหัก คลอดบุตร ถอยหลัง มีเขาบนหัว โล่รางวัล งม ขี่นางโค ทิชชู รถยนต์ มะลิ โต๊ะหมู่บูชา อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ช่างไม้ ด้วง ปอด เตาไฟ แร้งกินซากศพ ทีปังกรรัศมีโชติ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ลาวาภูเขาไฟ กังหัน ดับเทียน ถูกตัดศีรษะ คำสัญญา ชะนี โกนขนหน้าแข้ง ตกเขา อยู่ในกระท่อม กาน้ำร้อน พลับพลา ทะเลาะกับเพื่อน แข่งม้า กินขนม เด็กกำลังดูดนม เมาเหล้า ถูกพายุพัดพาไปไกล ศิลปิน ศาล แมวดำ สินบน เห็นคนเดินละเมอ โอเอซิส

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM