ทำนายฝัน 'ไข่มุก'

ฝันเห็น ฝันว่า ไข่มุก ฝันเห็นไข่มุก โบราณตีความไข่มุก หมายถึงการพบรักหรือแต่งงาน ทำให้เรา มีความสุขมาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ไข่มุก'

ฝันเห็นไข่มุก โบราณตีความไข่มุก หมายถึงการพบรักหรือแต่งงาน ทำให้เรา มีความสุขมาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินหัวสุกร เทียนชัย ช่างเหล็ก กำแพงโบราณ ปลาฉลาม ปลาหมึก กระบี่ ดื่มน้ำ กลองโบราณ เมฆบังแสงอาทิตย์ บิลเลียด เครื่องครัว ให้รางวัล ยกโทษ เบาะ งาช้างวางคู่กัน ความรังเกียจ เห็นคนโดนแทง คนแคระ ผ้าขาว ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น เวทีมวย ถูกฉ้อโกง เห็นที่นารกร้าง ดื่มนม จอมปลวก กระบือ หนอน นั่งเล่น ไปยังเมืองนรก กระถางสามขา กระต่ายหลายตัววิ่ง ดอกซ่อนกลิ่น งานบวช กงล้อ ยุง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดาวตกจากท้องฟ้า ปากเหม็น ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ผ้าห่มหนาๆ ปริญญาบัตร แขน เปลี่ยนมุ้งใหม่ แมลงปอ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน จรเข้ เท้าเจ็บ ถอดเสื้อ ถล่ม ขี่โคอศุภราช นางกวัก ตารอบตัว คางคก ปีศาจ จิ้งหรีด สวมเสื้อสีเขียว ราชสีห์ นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ต้นไม้เขียวชอุ่ม เวที รีดนมโค พ่อตาย ดื่มสุรา เฒ่าหัวงู คนตาย โคเข้าบ้าน หุ่นยนต์ กรง ถูกมัดด้วยเชือก ไซเรน ซื้อผ้าขาว กระต่ายวิ่ง เฮลิคอปเตอร์ กระเทย เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เครื่องเรือน เข้าประตูไม่ได้ งมของ กะเหรี่ยง ชายชู้ กินเลี้ยง ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง กกไข่ ตะเกียง ฤดูฝน ลูกๆ หลั่งนํ้าตา โคกินหญ้า ท่าเรือ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง เมา ทำแว่นตาแตก ตัดเล็บ เสือตาย จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ดวงอาทิตย์มืดมัว ตัวเองเป็นโจร ปม ภาวนา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น