ทำนายฝัน 'ไข่เป็ด'

ฝันเห็น ฝันว่า ไข่เป็ด ฝันเห็นไข่เป็ด หรือ ไข่ไก่ ถ้าจำนวนน้อย จะได้ลาภ เล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้าฝันเห็น กองไข่จำนวนมากๆ จะเกิดความยุ่งยากภายในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไข่เป็ด'

ฝันเห็นไข่เป็ด หรือ ไข่ไก่ ถ้าจำนวนน้อย จะได้ลาภ เล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้าฝันเห็น กองไข่จำนวนมากๆ จะเกิดความยุ่งยากภายในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ตักน้ำราดตนเอง ขนม ผ้าฝ้าย ปืนใหญ่ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น กริช ไข่ไก่ นักเรียน ภรรยาเปลือยกาย มโหรี ตกงาน เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ครุฑ ยานพาหนะ นม ตัวเองกลายเป็นนก โรงพยาบาล ประกาศข่าวการเกิด ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด นั่งรถหรู วิดน้ำ นั่งนับลูกประคำ กระจก ลากรถบรรทุก ใช้ผ้าคลุมหัว ขโมยขึ้นบ้าน หญิงแต่งชุดสีฟ้า ตัวเองถูกฉีดยา นาฬิกา ดอกไม้ เดินทางในป่ารก สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) กินผลไม้แฝด เดินไปตามท้องถนน ตาชั่ง บัตรเครดิต ได้ลาภ ปีนรั้ว ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด กระถาง นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ขนมชั้นหลากสี ตกหน้าผา แป้งผัดหน้า ป้อมปราการ ขโมย ท่อนซุง ปรบมือ ได้เป็นเจ้าสาว ฝุ่น งมหอย แจวเรือ อ่างล้างหน้า เหาะเหิน ปลูกต้นไม้ ตัวเองมีปีก สวรรค์ ถือไต้ หรือ คบไฟ ต้องโทษ ปราสาทเก่าแก่ ตกบ่อมีหนอน ทิวเขา ม้าสีขาว ถอยหลัง ทำแท้ง ทำขวดแตก จับหมู ช้องผม เล่นตะกร้อ นรก ทารกดูดนมคุณ โฆษก ของหาย คู คลอง ผู้หญิงตบผู้ชาย กางมุ้ง โบดำผูกคอตนเอง อดทน ตกเหว ลูกเต๋า บั้งไฟ ประหาร ปลูกบ้าน กินกระต่าย รูปภาพของเครือญาติ เพื่อนที่จากไปไกล ว่ายน้ำ ย้อมผม อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ทรมานคนอื่น ศพ ประตูบ้าน เดินทาง แฉลบ พนมมือ เลือดไหล กระต่ายน้อย ข้อมือหัก ศิลปิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM