ทำนายฝัน 'ไข่ไก่'

ฝันเห็น ฝันว่า ไข่ไก่ ฝันเห็นไข่ไก่ หรือ ไข่เป็ด ถ้าจำนวนน้อย จะได้ลาภ เล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้าฝันเห็น กองไข่จำนวนมากๆ จะเกิดความยุ่งยากภายในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ไข่ไก่'

ฝันเห็นไข่ไก่ หรือ ไข่เป็ด ถ้าจำนวนน้อย จะได้ลาภ เล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้าฝันเห็น กองไข่จำนวนมากๆ จะเกิดความยุ่งยากภายในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สุกร ล้างเท้า เก็บของมีค่าได้ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ หน้า บิน (ตกลง) ตอไม้ รังดุม หีบเปิดอยู่ ไม้ไผ่ ก้างปลา ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ถีบจักรเย็บผ้า เกลียดคนต่างชาติ แลบลิ้น เมฆสีขาว เงาะป่า ตกใจ แทงตัวเอง แตร ประกาศนียบัตร ตัวเองเป็นกรรมกร ลาภ พระพุทธรูป ตื่นขึ้นมาเอง เนื้อหนัง นัยน์ตา มวยผม ยารักษาโรค มาลัยดอกไม้ มองนํ้าตกกับคนรัก เดินทางไกล บันไดกว้างๆ รอยเท้าของตัวเอง เครื่องเรือน เช็ค ( Cheque ) ยิงนก เครื่องครัว เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ พระอาทิตย์ ตู้นิรภัย สงคราม นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ไผ่ ถูกหนูกัด ลิ้นแข็ง ซุกซ่อนตัว แมลงปีกแข็ง จับหมู มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง แขนขาด เตียง กำแพงเมือง ลับ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ภาชนะ นางฟ้า เคารพ คำนับ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า สูบ แทะกระดูก ล้างเท้าตัวเอง ผู้หญิงหัวล้าน คัมภีร์ ถูกแทง นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ม่านกั้นกำบังสายตา ขันตักน้ำ ตัวเองร่ำรวย ฉาบ ล่องแพ งานโกนจุก ถูกฉุด ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ปลวก ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ หอยที่มีเนื้อเต็ม ห้อง พระธาตุ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า บิณฑบาต นกแก้ว กริช เชิงตะกอน แต่งงานก่อนกำหนด ขนนกสีขาว อินทรี วิวาท พวงมาลัยดอกไม้แห้ง กระดุมหาย ไฟไหม้ในท้องฟ้า ผู้ชายผมยาว ปืน ตุ๊กแก มองดูเหว ผ้าสีดำ นั่งรถหรู พวงมาลา เด็ก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น