ทำนายฝัน 'ไข่ไก่'

ฝันเห็น ฝันว่า ไข่ไก่ ฝันเห็นไข่ไก่ หรือ ไข่เป็ด ถ้าจำนวนน้อย จะได้ลาภ เล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้าฝันเห็น กองไข่จำนวนมากๆ จะเกิดความยุ่งยากภายในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไข่ไก่'

ฝันเห็นไข่ไก่ หรือ ไข่เป็ด ถ้าจำนวนน้อย จะได้ลาภ เล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้าฝันเห็น กองไข่จำนวนมากๆ จะเกิดความยุ่งยากภายในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ร่มกางอยู่ โลงศพ กินหอยนางรม นก อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มือตัวเอง สวมชุดเจ้าสาว ขี่ควาย หีบศพ ปีนป่ายภูเขา นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ทาสี อยากตาย ดื่มน้ำ เจ้า น้ำเหลือง ไหว้เจ้า ไฟไหม้ปราสาท โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ตัวเองเป็นกรรมกร กัลยาณิวัฒนา ภาพวาด บ่อน้ำพุแห้งขอด ฝังศพคนที่รู้จัก กินเนื้อวัว ชะนี ได้ยินเสียงปืน หีบเปิดอยู่ ไอศกรีม ดอกมะลิ เสื้อขนสัตว์ หญิงแต่งชุดสีแดง บ้านใหม่ เขากวาง ไต่เขา กินหัวสุกร เลื่อยไม้กระดาน ตะไกร เงี่ยง เงา ผนังบ้าน อู่เรือ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา เปียก อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ศีล ผดุงครรภ์ ผู้หญิงพายเรือ ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ต้นไม้เขียวชอุ่ม ธนาคาร ถากไม้ กินก้างปลา สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หญิงชรา นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ พรม เครา คนบ้า หิมพานต์ (ป่า) สีแดงชาด ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ประดิษฐ์ จับปลาช่อน เล่นน้ำสงกรานต์ โรงพยาบาล คบบัณฑิต อ่างล้างหน้า พริก ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ฝาหม้อตกลงพื้น รีดนมโค สบู่ กระโปรงเก่า หน้าอก ถูกตี ช้างตกมัน ตักน้ำราดตนเอง ต้นโพธิ์ ป่าช้า ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ชัยชนะ วัวควาย พระราชินี กุญแจ ครัว ดวงแก้ว รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน แฝด วงกบ ทอดทิ้งครอบครัว ฟักทอง รังนก ก้ามกุ้ง ชักลาก พายุ กระต่ายขูดมะพร้าว ต้นไม้ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM