ทำนายฝัน 'ไข่ไก่'

ฝันเห็น ฝันว่า ไข่ไก่ ฝันเห็นไข่ไก่ หรือ ไข่เป็ด ถ้าจำนวนน้อย จะได้ลาภ เล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้าฝันเห็น กองไข่จำนวนมากๆ จะเกิดความยุ่งยากภายในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไข่ไก่'

ฝันเห็นไข่ไก่ หรือ ไข่เป็ด ถ้าจำนวนน้อย จะได้ลาภ เล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้าฝันเห็น กองไข่จำนวนมากๆ จะเกิดความยุ่งยากภายในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หินก้อนใหญ่ ถือไต้ หรือ คบไฟ เครื่องบิน เครื่องลายคราม ทับทิม แผนผัง อรุณ บริโภค งานฉลอง หลงป่า ขายไม้กระดาน น้ำพุขนาดใหญ่ จักรยาน กรวยกรอกน้ำ พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ถูกฉ้อโกง หมู ฟันบนตนเองหัก ผึ้งทำรังในบ้านของเรา เลี่ยมฟันทอง เปื้อน พี่น้องทุบตีกัน เครื่องดักนก โครงกระดูกสัตว์ ล้างหวี ย้ายบ้าน เขื่อนแตก อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ลอยคอ มีคนนำเงินมาให้ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ นำเที่ยว คิ้วตัวเองดกดำ ทางรถไฟ รากไม้ มดรุมเป็นกลุ่มๆ มีดเหน็บที่เอว คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เหาะดั้นเมฆ ดึงเชือก เด็กอุ้มปลา ปาก เครือญาติ ฉ้อโกง ฝันเห็นนํ้าวน ประตูบ้านคนอื่น หงอนไก่ ดื่มน้ำหวาน เนกไท ดื่มยาพิษ ต่อสู้กับปีศาจ ฆ่าสุนัขบ้า พญานาค กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ อยู่ในกระท่อม ช้อนเงิน ทรมานคนอื่น ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ตัดนิ้วมือตัวเอง ไวโอลิน สามีนํ้าตาตก รีดนมโค อ่าง นั่งบนเสื่อ บุพการี นาก ล้ม แล้ว ลุกขึ้น กระรอก กางมุ้ง แดด ได้ยินเสียงกระซิบ ก่อสร้าง สุนัขหอน บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ตำรา กำไลข้อเท้า เดินเป็นวงกลม คอบิด มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ หวีไม้ โต้เถียง เว็จ นกขมิ้น เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ปีศาจ พายเรือ แขน ถูกผีหลอก ซองจดหมายสีชมพู ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ นุ่งผ้าสีแดง เฆี่ยนตีผู้อื่น นุ่งชุดหลากหลายสีสัน สีแดงชาด กลืนเมฆ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ฟาง หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ตะไกร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM