ทำนายฝัน 'ไข่ไก่'

ฝันเห็น ฝันว่า ไข่ไก่ ฝันเห็นไข่ไก่ หรือ ไข่เป็ด ถ้าจำนวนน้อย จะได้ลาภ เล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้าฝันเห็น กองไข่จำนวนมากๆ จะเกิดความยุ่งยากภายในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไข่ไก่'

ฝันเห็นไข่ไก่ หรือ ไข่เป็ด ถ้าจำนวนน้อย จะได้ลาภ เล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้าฝันเห็น กองไข่จำนวนมากๆ จะเกิดความยุ่งยากภายในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เรือ งูเขียว เวียนเทียน ขโมย ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน หัตถกรรม งม แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร พาน ขื่อคา คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว หักธนู ตู้เย็น รักใครบางคนมากๆ บานไม่รู้โรย คนในบ้านทุบตีกัน จันทรคราส จับผีเสื้อ ภาษา ปลูกพริก ต้นไม้เขียวชอุ่ม คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ถุงเท้า อยู่ในอาการเร่งรีบ หีบเปิดอยู่ ถ้วยชาม มีความปรารถนา พลอยหลากสีสัน ราชสีห์ รัฐประหาร ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ โกรธ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ผ้าขาว เด็ดพริกออกจากต้นพริก ชฎา ประตูกำลังถูกไฟไหม ซื้อผ้าขาว แก่นจันทร์ กลอง เล่นเกมส์ เครื่องบินตก ดักนก โขลงช้าง ลอยกระทง กินเนื้อคนอื่น ฤกษ์ไม่ดี กินน้ำผึ้ง ร่มหัก นอนบนเตียง ตัวเองมีปีก ฉลองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กงเกวียน ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน จมน้ำ อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ขมิ้น เห็นประตูเมือง มงกุฎ พนัน ตกจากดาดฟ้า กำลังขับรถ ฟาก กล่าวคำอำลาญาติ ไฟไหม้บ้าน แต่งงานก่อนกำหนด ตัวเองร่ำรวย ดื่ม ญาติตาย เปลหามคนเจ็บ เปิดเผยความลับกับเพื่อน กินขนม หน้าต่าง นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ โกศ ตกใจ แต่งตัว ฉี่รดที่นอน โซ่ตรวน เจ้านาย พระสงฆ์ คนรักนอกใจ ล้างภาชนะเครื่องใช้ ผักที่ยังคงปลูกในดิน นกร้อง เปลื้องผ้าตัวเอง ทำให้คนอื่นตื่น คนเกี่ยวข้าว แฮนด์บอล ซุกซ่อนของมีค่า ผ้าขี้ริ้ว ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ค้าขายต่างเมือง คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ใยแมงมุม พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง อากาศบริสุทธิ์ สวมแหวน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM