ทำนายฝัน 'ไข่ไก่'

ฝันเห็น ฝันว่า ไข่ไก่ ฝันเห็นไข่ไก่ หรือ ไข่เป็ด ถ้าจำนวนน้อย จะได้ลาภ เล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้าฝันเห็น กองไข่จำนวนมากๆ จะเกิดความยุ่งยากภายในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไข่ไก่'

ฝันเห็นไข่ไก่ หรือ ไข่เป็ด ถ้าจำนวนน้อย จะได้ลาภ เล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้าฝันเห็น กองไข่จำนวนมากๆ จะเกิดความยุ่งยากภายในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผลไม้ สาก เขากวาง ถ้ำ หมอดูดูลายมือ ตะกร้อ แหวนทอง รังผึ้ง โบสถ์สกปรกรกรุงรัง เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ระฆัง คนในบ้านทุบตีกัน ซื้อกระโปรง คนเกี่ยวข้าว ตะขาบกัด ถวายพระด้วยดอกบัว ขาด้วน ทำนาเกี่ยวข้าว จดหมาย มงคล ฟันดาบ ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน กางเขน (นก) สวมมงกุฎ แล่นเรือผ่านเกาะ งูจงอางไล่ วิวาท ผ้าพันแผล ตกเลือด ล้มลงไปในหลุมลึก ทราย รัฐประหาร หนาม กินโทสต์ กล้วย ม้า ทวิตเตอร์ พระพุทธเจ้า ฮองเฮา (ราชินี) เจดีย์ทรุดโทรม ตกกล้า เท้าขาด เข็มเย็บผ้า สวดมนต์ รักกับนักบินหญิง ลุยไฟ ฉีกกระดาษ คนอื่นทำพลาด เครื่องจักรทำงานได้ดี เพชรรัตนราชสุดา เครื่องพิมพ์ดีด ตัวเองเป็นนักโทษ ดินสอ คนแก่ เสือตาย เข็มแทง กล้องถ่ายรูป ตัดหัว บันไดสูง ฮ่องเต้หรือฮองเฮา เงินปากผี โอ่ง ฟ้อนรำ อยู่ในถ้ำ ถีบจักรเย็บผ้า เดินตากแดด กลองโบราณ ฆ่างู กังหัน กุ้งมังกร ช้อนทอง เช็คเด้ง เครื่องบินบังคับ เรียก เห็นประตูบ้านตัวเอง น้ำตา โง่ ปัสสาวะ ผมร่วง ศพ สาดน้ำ ไก่แจ้ หวีหัก เสื้อกันฝน เห็นรองเท้าเก่า ตกใจ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ฉาบ เครื่องบินตก ขโมยเงิน หญิงแปลกหน้า นั่งรถ เดินทางไปทิศตะวันออก ตัวเองถูกธรณีสูบ โรงพยาบาล เชิงตะกอน เสื้อครุย ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ประตูบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM