ทำนายฝัน 'ไซเรน'

ฝันเห็น ฝันว่า ไซเรน ฝันเห็นไซเรนหรือได้ยินเสียงไซเรน ทำนายว่าระวังจะมีปัญหา ความขัดแย้งกับคนใกล้ชิด ระวังคำพูดจะนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง จะทำงานที่ไม่จำเจ หรือได้รับความรับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไซเรน'

ฝันเห็นไซเรนหรือได้ยินเสียงไซเรน ทำนายว่าระวังจะมีปัญหา ความขัดแย้งกับคนใกล้ชิด ระวังคำพูดจะนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง จะทำงานที่ไม่จำเจ หรือได้รับความรับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผู้หญิงถือมีด ถ้วยกาแฟ วาฬ กระดูกแตก บัวขาว หัวหมู พู่กัน ชุดว่ายน้ำ ซ่อมแซมรั้วบ้าน เลือดไหล เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เจว็ด จอบหรือเสียม กำแพง สร้าง จุดไฟแล้วดับ แคร่ อากาศทึบมืดมัว กล้วยไม้ ถล่ม เกณฑ์ทหาร ขนมอร่อย ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น งมหาของ กลืนดวงอาทิตย์ ดับตะเกียง โต๊ะรับประทานอาหาร ฆ่าควาย ถูก แตน-ต่อ ต่อย เสือ ตกบ่ออุจจาระ คนมุงซื้อขาย ลิ้นแข็ง เดือน เท้าด้วน ความรังเกียจ เครื่องจักรทำงานได้ดี เครื่องครัว โค่นต้นไม้แก่ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ฟันโยก ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ขนมชั้นหลากสี มองนํ้าตกกับคนรัก เด็ก ญาตินํ้าตาตก ภรรยาทิ้ง ลูกปัด กินอาหารเจ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง สัตว์เลี้ยง คนขี้โม้ พระวรราชาทินัดดามาตุ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ยิ้ม กัลปพฤกษ์ รักเพื่อน เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ นอนกลับหัว ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ทาขมิ้น ถ่ายขี้ ช้อนเงิน ปืน ฝาเรือน กงสุล กรรมกร ได้รับเงินบริจาค ตะกวดขึ้นบ้าน กระดาษเช็ดมือ ฝีขึ้นตามร่างกาย ทำอะไรแปลกๆ ล้มเหลว กระจกแตก แมงมุม กระบี่ ใช้ผ้าคลุมหัว กระซิบ แมลงปอ ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว กีฬา กินโทสต์ หิ่งห้อย ขี่หมู ตกเขา ครู กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ระเบิด ดึงเชือก ขี่สุกร ประเจียด ญาติกำลังจะตาย มโหรี ร่องน้ำ เชือดคอสุกร ตีคนอื่นด้วยเชือก ม้าสีขาว กุลี กงเต๊ก ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM