ทำนายฝัน 'ได้กลิ่นของบูดเน่า'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้กลิ่นของบูดเน่า คุณกำลังจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ กิจการค้าดีมีกำไร ชีวิตมีความสุขมากขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ได้กลิ่นของบูดเน่า'

คุณกำลังจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ กิจการค้าดีมีกำไร ชีวิตมีความสุขมากขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อาหารบูดเน่า กินน้ำผึ้ง ญาติมิตร ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ข้อมือหัก เล่นน้ำสงกรานต์ นางพยาบาล หีบปิดอยู่ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ควาย บนบาน กระต่ายน้อย เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง นกนางนวลโผบิน ข้าวติดคอ บัตรเครดิต น้ำท่วม ปลูกบ้านต้นไม้ นกร้อง หนี้สิน นักสืบ พระวรราชาทินัดดามาตุ น้ำฝน แสดงละคร เฉาก๊วย นั่งบนอาสนะสงฆ์ ถูกวิ่งราวทรัพย์ โคเข้าบ้าน หีบศพ เขาวงกต ฤกษ์ดี งอบ ฮัจญ์ นม งูใหญ่ ผ้าโพกหัว ว่าว ตรอกซอกซอย เห็นบ่อร้าง ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น งมหอย กาน้ำ เที่ยวชมงานรื่นเริง เช็ค ( Cheque ) ฟันล่างหัก เต่าทอง กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ซุง ถูกโกง ทำแท้ง ท่อน้ำ โซ่ ถูกมัดมือมัดเท้า สกปรก ได้กลิ่นธูป มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา กระซิบกับเพื่อน ค้าขายต่างเมือง แบกผลไม้ ปากเจ็บ ลากฉุด ช่างปั้น นอนกับนางงาม เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ได้ใบสั่งจากตำรวจ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ถูกกลั่นแกล้ง คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ร้องเพลง รับประทานอาหาร จับปลา แผ่นดินไหว คนรักนอกใจ พ่อตาย สุนัขคาบหม้อ ราชสีห์ ตุ้มหู ไลน์ ( LINE ) ความร่าเริง กระรอก เดินขึ้นที่สูง ต่อสู้ ขี่ม้า บวชชี เงาะป่า เป็นไข้ งานศพ โขลงช้าง เป่าแตร การผ่าตัด เทวดา ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ลิ้นแข็ง กระเป๋าเดินทาง แม่ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ หญิงแปลกหน้า ให้หวีคนอื่น ท่อนซุง ถังน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM