ทำนายฝัน 'ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ฝันว่าได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ แล้วจำไม่ได้ แปลวาสสิ่งที่ท่านต้องการไม่เป็นผลสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ '

ฝันว่าได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ แล้วจำไม่ได้ แปลวาสสิ่งที่ท่านต้องการไม่เป็นผลสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า เด็กนอนบนเตียง จับสายสิญจน์ แป้งผัดหน้า ศาลพระภูมิ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ตัวเองแก่ ประกาศข่าวการเกิด เหาะดั้นเมฆ ชฎา ซุกซ่อนตัว ผ้าเช็ดตัว เปิดร้านค้าขายสินค้า กระจอก ถูกน้ำร้อนลวก สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฟักแฟง ทำแว่นตาแตก พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี นรก กระปุก ไถนา เข้ารับการผ่าตัด หม้อข้าว เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ หวีไม้ ศพถูกมัดตราสัง คนขาพิการ จรเข้ พระสงฆ์ นอน พูดคุยกับเจ้านาย จูบเด็กเล็ก เครา คนแฝดตัวติดกัน ฆ่าใครบางคน พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า เฟซบุ๊ก ( Facebook ) แต่งตัว คบไฟ หอก จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด องคมนตรี ขาด้วน เป็นแม่ยาย มโหรี โกหก ฆ่าผึ้ง เอสเอ็มเอส ( SMS ) ความลับ พระพิฆเณศ คนเมา ตัวเองเป็นนักโทษ นักร้อง ปอกเปลือกไข่ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร แมลงภู่ แทง ถาด ตกใจ ลากรถบรรทุก กระดาษเช็ดมือ ไผ่ วิทยุ กล่าวคำอำลาญาติ กงเกวียน นาข้าวรกร้าง กินหอยนางรม แกงการู ตะไกร รถยนต์ โล่ งูเห่า กอดผู้ชาย เล่นฟองสบู่ ท่าเรือ จรวด ฝนตกระหว่างเดินทาง ไว้หนวดยาว บ้านมีช่องโหว่ เล่นเกมส์ ตัวเองร่ำรวย ซื้อปลาทอง กรรมกร มีดเหน็บที่เอว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ นางฟ้า ห่านฟ้า งมของในลำคลอง ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ กวนอิม ตัวเลข กรรไกร ธงบนเรือ เงินกู้ ลักขโมย ฟ้าร้อง ตาย ลูกประคำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM