ทำนายฝัน 'ได้พูดคุยกับเพื่อน'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้พูดคุยกับเพื่อน ฝันว่าได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน เป็นนิมิตที่ดี จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การค้าขาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ได้พูดคุยกับเพื่อน'

ฝันว่าได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน เป็นนิมิตที่ดี จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การค้าขาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กุหลาบ ตกช้าง ขวัญ ได้พูดคุยกับเพื่อน งา พานทอง ขลุ่ย ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก หญิงแปลกหน้า ถูกโจรชิงทรัพย์ เข็มเย็บผ้า ชฎา วิ่งออกกำลังกาย แคร่หาม ปราสาทเก่าแก่ กระปุก กระจกหลากสี ขี่วัว แล้ว ตกวัว ดอกบานไม่รู้โรย ฆ้อง บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ถูกสัตว์กัด เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ บวชภิกสุนี ปลวกขึ้นบ้าน มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน โทรศัพท์ นอกใจแฟน ฤดูหนาว ปรบมือ ได้ยินเสียงกลอง แดดเผาผิวหนังจนเกรียม มหาสมุทรมีพายุ ศิลปิน ชายชรา เห็นปีศาจกินคน นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ดื่มกาแฟ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น บนบาน ฟันบนตนเองหัก ได้ยินเสียงกบ เป็นโจทก์ในศาล ต้นกัลปพฤกษ์ กินปลาหมึก มองนํ้าตกกับคนรัก เว็จ บิลเลียด นั่งบนแคร่หาม สร้อยทองคำ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) พวงกุญแจ เป็นไข้ ม่านกั้นกำบังสายตา สู้กับเหยี่ยว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไฮโล หมอดูดูลายมือ ชักว่าว เดินทางไปทิศตะวันออก กำไลข้อมือ ตกน้ำร้อน จาน จมูกหาย น้ำท่วม น้ำพริก ข่าวดีจากลูก ผ้าขาว น้ำตา ทะเลาะกับคนรัก ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ตัวเองถูกฉีดยา สาวไส้ กินเนื้อย่าง มโหรี ฐานพระพุทธรูป ตีแมลงวันตาย เพศสัมพันธ์ แขน จับปลาช่อน เมฆลอยนิ่ง โจร เซียมซี ข่มขืนคนอื่น ปลาฉลาม ล้างภาชนะเครื่องใช้ ค้นหา รุ้งกินน้ำ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ตีงู กินโทสต์ สิริภาจุกาภรณ์ เสื่อไม้ไผ่ เบี้ย ตกปลากับคนรัก ปล่องไฟ ป้อมปราการ บัตรเชิญ กาน้ำร้อน ประโคม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM