ทำนายฝัน 'ได้ยินสุนัขเห่า'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้ยินสุนัขเห่า ฝันว่าได้ยินเสียงสุนัขเห่า จะได้รับคำแนะนำจากเพื่อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ได้ยินสุนัขเห่า'

ฝันว่าได้ยินเสียงสุนัขเห่า จะได้รับคำแนะนำจากเพื่อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กล้องยาสูบ เดินเรือ หน้าไม้ หลงรักสามีคนอื่น คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ดัดผม ร้านค้า เล่นฟุตบอล มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม กะละมัง มุ้งหมอน ตู้เหล็กใส่เอกสาร งมหาของ ตื่นขึ้นมาเอง เผาไม้กระดาน ตำหนัก ดวงอาทิตย์ขึ้น กวาง บุคคลที่เป็นคนร้าย ไม้ขีดไฟ บวชพระ เอทีเอ็ม สตางค์ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตัวเองกลายเป็นนก ขี้เถ้า เจ้า กีตาร์ โซ่ งูจงอางไล่ ฉุด เมาสุรา กินดิน สวมเสื้อสีขาว มือตัวเอง ของหาย มีคนเกลียด โถส้วม โจร ต้นไม้เหี่ยวเฉา โน๊ตบุ๊ก รักใครบางคนมากๆ ซื้อปลาหมึก ปากเน่า คนบ้า เทวดา ดอกกุหลาบ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไฟไหม้ในท้องฟ้า นํ้าพุศักดิ์สิทธิ สู้กับเหยี่ยว ถวาย พระเจ้า กองทัพ เขื่อนแตก ทรงกลด สัมผัสกรวดทราย ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ผ้าสีขาว ใบมีดโกน สิงโต กระดาษเปื้อนหมึก ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ รีดนมโค ถ้วยกาแฟ ลากเกวียน ขุดดิน เอามีดฟันเท้าตัวเอง ไส้เดือน บันได ยกของหนัก รั้ว ตะโพน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปลวกขึ้นบ้าน โต้เถียง ฟักแฟง จานชาม จมูกของตัวเองยาวใหญ่ เรือแล่น ทะเลาะกับเพื่อน สลัก ผดุงครรภ์ ซอ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ฆ่าไก่ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ใช้ผ้าโพกศีรษะ ฆ่าโค ผ้าเช็ดตัว คนเกี่ยวข้าว นักประพันธ์ โจรสลัด อิฐ วาฬ ถูกตะปูตำเท้า ดูละคร ทารกแรกเกิด นกกำลังจิกกัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM