ทำนายฝัน 'ได้ยินสุนัขเห่า'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้ยินสุนัขเห่า ฝันว่าได้ยินเสียงสุนัขเห่า จะได้รับคำแนะนำจากเพื่อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ได้ยินสุนัขเห่า'

ฝันว่าได้ยินเสียงสุนัขเห่า จะได้รับคำแนะนำจากเพื่อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสียจริต นำตาข่ายไปดักสัตว์ งูจงอาง ไฟ ดอกไม้ไฟ ศาลเจ้า ล่าสัตว์ เกาหัว เล่นไพ่ นุ่งผ้าขาด ม้าสีขาว ฝน คนตาย เชิงตะกอน จระเข้ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ซื้อไม้กระดาน เพลิง ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ฆ้อง ตัวเองถูกฉีดยา ปากเหม็น กระบอก ลูกกระพรวน นอนบนพื้นน้ำ นอน ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น จมูกขาด น้ำหอม ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ไว้หนวดยาว พระบรมรูป ไข่ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ คนแต่งชุดสีดำล้วน อุ้มเด็กทารก บ้านมีช่องโหว่ งมหาของ ติดคุก พระราชวัง ขี่หมู หญิง ลวดหนาม นอนกลางวัน ธนบัตร เดินเร็วๆ พืชผัก ความมืด เท้าด้วน เป่าขลุ่ย เปลวไฟ เพื่อนอยู่ห่างไกล กังหัน กรวยจราจร ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ไฟไหม้ต้นไม้ หิมะตกในฤดูร้อน เดินเล่นในสวนสวย ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ได้ตีกลอง ธุลี ไก่ออกไข่ สกปรก กลอง กระทง ตัวเองมีปีก กระดาษเปื้อนหมึก เดินเรือ บ้านเก่า มือตัวเอง แมวดำ งานศพ ผ้าขี้ริ้ว ดอกซ่อนกลิ่น ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา สามีตาย กบ แชมพู ตกบ่อลึก กินองุ่น ทาก ถีบจักรเย็บผ้า เชือก กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ได้ยินเสียงกบ โต๊ะรับประทานอาหาร กรงสัตว์ ขวดยา โทรศัพท์มือถือหาย ขี่นางโค กำแพงโบราณ พรม ดึงเชือก เผาศพ ค้อน ร่องน้ำ ปล่อยปลาดุก เงาะป่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM