ทำนายฝัน 'ได้ยินสุนัขเห่า'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้ยินสุนัขเห่า ฝันว่าได้ยินเสียงสุนัขเห่า จะได้รับคำแนะนำจากเพื่อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ได้ยินสุนัขเห่า'

ฝันว่าได้ยินเสียงสุนัขเห่า จะได้รับคำแนะนำจากเพื่อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สุสาน อาหารบูดเน่า หนามตำ มีคนเกลียด สายสร้อย ขอโทษผู้อื่น พร้า ได้ฟังเรื่องตลก คดข้าวเย็นกิน ข้อมือหัก ท้องฟ้าสดใส กระถาง แก่นจันทร์ สุนัขเข้ามาเลีย คนบ้า ลากสัตว์ อุจจาระ กินเลือด หมาหอน ศัสตราวุธ ตัวเองเป็นคนวิกลจริต กุลี ปอกเปลือกผลไม้ ศีรษะ กรวยกรอกน้ำ เมฆกลางแดด หิมพานต์ (ป่า) กล้วยเน่า ปู สตางค์ ผู้หญิงตั้งครรภ์ สามีตาย เครื่องร่อน นักประพันธ์ กระท่อมในป่า โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) จมูกของตัวเองยาวใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า งาช้าง จำนอง จันทรคราส เสื้อครุย โอเอซิส ตัวเองถูกธรณีสูบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร นอนกับสาวสวย ตัวเองมีผมหงอก ไม้ขีดไฟ ปลิงดูดเลือด เห็นถนนที่ขรุขระ เขากวาง ขี่โคเข้าเมือง ฆาตกร คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ขัง คราด ลาวาภูเขาไฟ ถั่วลิสง ข่มขืนคนอื่น ประตู โพธิ์ ฝุ่น ภรรยาตาย น้ำพุขนาดใหญ่ ผมถูกตัดให้สั้น กอดกะเทย นั่งเรือข้ามแม่น้ำ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า พระพุทธเจ้า งูเผือก เห็นรองเท้าเก่า ปีนข้ามกำแพง ตกปลากับญาติ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ปลูกบ้าน กระถางสามขา ตัดเล็บ กษัตริย์ ค้อน ฟันหลุด ประตูที่ปิดตาย วัด ไผ่ หุ่นโชว์เสื้อ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ พระสังฆราช กัลยาณิวัฒนา ละลาย โรงแรม งู นั่งนับลูกประคำ จับหมู สงคราม สวมเสื้อสีดำ ประตูกำลังถูกไฟไหม เล่นน้ำฝน กระเป๋า ฮิปโปโปเตมัส ถูกกลั่นแกล้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น