ทำนายฝัน 'ได้ยินเสียงกบ'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้ยินเสียงกบ จะได้โชคลาภทางการค้าขาย นายหน้า หรือการเสี่ยงโชค ได้เลื่อนตำแหน่ง หรือได้รับชื่อเสียงดีเด่นในผลงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ได้ยินเสียงกบ'

จะได้โชคลาภทางการค้าขาย นายหน้า หรือการเสี่ยงโชค ได้เลื่อนตำแหน่ง หรือได้รับชื่อเสียงดีเด่นในผลงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลวดหนาม ขี่ราชสีห์ แมวข่วน เปลหามคนเจ็บ ดื่ม ไซเรน อินทรี เที่ยวชมงานรื่นเริง หม้อข้าว โคไล่ขวิดคน รถบรรทุกศพ ใต้ถุน แก้บน แว่นตาเลนส์สีดำ ป่าช้า น้ำลาย เลี่ยมฟันทอง คนรักนอกใจ มวยผม นอนเล่นกลางหาดทราย สวมเสื้อขาด หัวนก เกา ไส้ไหลจากท้อง ได้ยินเสียงปืนใหญ่ งมของ กระบือ แก้วแตก ขี่วัว งวง หนอนไต่ตามร่างกาย ลากเกวียน กระดาษข่อย ฉมวก ตกใจเพราะเห็นผี ถอดรองเท้า ฝนตกระหว่างเดินทาง กินผลไม้แฝด เลือดออกทางช่องคลอด ขาหัก สวมแหวน ย่าง ช่างเงินทอง หมอดูดูลายมือ ฆ่าหมี ต้นโพธิ์ ฝุ่นฟุ้งกระจาย ทะเลทราย เครื่องแต่งกาย ปลวกขึ้นบ้าน นกแสก โทรศัพท์ พระพุทธเจ้า ดวงอาทิตย์ตก ตกงาน ของที่ระลึก สร้อยข้อมือ เสื้อขนสัตว์ ขี่สุกร ญาติ นอนในมุ้ง พระสังฆราช เป็ดไก่ ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด อาบน้ำฝน จับหนอน เสือกัดตัวเอง เต้าฮวย แหวน กินรีหรือกินนร จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด รักตัวเอง ปากเปื่อย ถูกตีหู ไข่ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ปลอกหมอน ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า บนบาน ไถ่ถอน พระบรมรูป ข้าวในนา ถีบจักรยาน ค้นหา แมวสีขาว ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย กลอง เซียมซี นกร้อง เรือจอด ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ที่พึ่ง ชฎา จูบคนที่อายุมากกว่า ลายมือ ฟันดาบ รักกับนักบินหญิง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM