ทำนายฝัน 'ได้ยินเสียงกระซิบ'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้ยินเสียงกระซิบ ฝันว่าได้ยินเสียงกระซิบ แปลว่ามีคนกำลังวางแผนทำลายคุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ได้ยินเสียงกระซิบ'

ฝันว่าได้ยินเสียงกระซิบ แปลว่ามีคนกำลังวางแผนทำลายคุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จับกุ้ง ทันตแพทย์ เจ้านาย สวรรค์ หญิง พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า เศร้าโศก เมฆสีแดง กอไผ่ พญานาค เพื่อน สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ปอกเปลือกผลไม้ ปลูกพริก องคมนตรี ท่อน้ำ หนาม ตกใจจนสะดุ้ง ตีเหล็ก กอดผู้ชาย ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ศีล แคร่ บุคคลที่เป็นคนร้าย ทอดทิ้งภริยา มวย นอนบนพื้นน้ำ ข่าวดีจากลูก ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ค้างคาว ธารน้ำ ปลูกต้นไม้ วิ่งจนเหนื่อยหอบ อยู่ในอาการเร่งรีบ หูขาด นํ้าวน ธำมรงค์ วิดน้ำ ศาลเจ้า ได้ใบสั่งจากตำรวจ บาทหลวง เมฆลอยนิ่ง กำลังเล่นเฟสบุค ทางรถไฟ เมือง ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ตกบ่อมีหนอน ฆ่าไก่ กระต๊อบ แมวดำ ฉลองพระบาท ไก่แจ้ โบว์ดำผูกเสาบ้าน พระธาตุ พู่กัน กระท่อมในป่า กิ๊บติดผม เรือนแพ ข้าวในนา เดินร่วมทางกับโจร เล่นน้ำฝน ลังไม้ จอก ถูกฆ่า รูปภาพของเครือญาติ ลอย สาวไส้ กินเลี้ยง ต้นโพธิ์ ตัดผมใหม่ บ่อน้ำ คบบัณฑิต บรรจุของลงหีบ ผึ้ง ได้รับแก้วเป็นของขวัญ เกาหัว แต่งงาน ฉากกั้น ดูหนัง ตั้งครรภ์ นาฬิกาข้อมือ หมู ปล่อยนกกระเรียน ครีบปลา นอนกรน วิ่งออกกำลังกาย ตีฆ้อง ขี้ แมลงปอ ปอกเปลือกไข่ ช่วย กอดภรรยา ขบวนแห่ เตียง ฝน ศรีนครินทราบรมราชชนนี ถนน ทวด เดินอยู่ในความมืด ตัวเองมีปีก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM