ทำนายฝัน 'ได้ยินเสียงกระดิ่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้ยินเสียงกระดิ่ง จะได้รับข่าวดีจากทางไกล หรือโชคลาภในทางเสี่ยงจะบังเกิดขึ้นในเร็ววัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ได้ยินเสียงกระดิ่ง'

จะได้รับข่าวดีจากทางไกล หรือโชคลาภในทางเสี่ยงจะบังเกิดขึ้นในเร็ววัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ตลาด คลอดลูกก่อนกำหนด รถพยาบาล คลอดลูก พวงมาลา มีโชคลาภ เจ้า ทำให้คนอื่นตื่น ผดุงครรภ์ บ้านใหม่ น้ำแข็ง เสื่อไม้ไผ่ กีฬา ขวดน้ำ ภรรยามีครรภ์ จุฬามณี ทำนาย พูดกับกลุ่มชน ปราศจากอํานาจ นั่งนับลูกประคำ ขัดแย้ง แลบลิ้น ข่าวดี ขับรถ ขโมย ต้องโทษ เมฆบังแสงอาทิตย์ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) หีบสมบัติ ถูกตะปูตำเท้า กินเป็ด ฝุ่นเข้าตา หลุมอสรพิษ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด แพรพรรณ ชักว่าว จานชาม เล่นการพนัน หน้าไม้ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ประตูที่ปิดตาย ขอบคุณ กงสุล ตุ๊กตา บันไดเลื่อน ขี่โคอศุภราช ได้ฟังเรื่องตลก มุ้งหมอน ตรอมใจ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) เครื่องเรือน จอก ลุยโคลน โต๊ะเขียนหนังสือ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขี่นางโค เลี่ยมฟันทอง คนป่วยอยู่บนรถ ฤดูร้อน ชนกระบือ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ถูกขัง ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ตะไคร้ พระเจ้าแผ่นดิน ผลจันทร์ ( พืช ) ห่าน ช้างไล่กวด ดาวตกจากท้องฟ้า นกแสก ตัวเงินตัวทอง มารดา รับประทานเครื่องเทศ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา กินโรตี ขวานหัก ดับเทียน กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน มะพร้าว อยู่ในกระท่อม ตกปลากับญาติ โบว์ดำผูกเสาบ้าน แป้ง ขวด ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ก้อนหิน ถูกตัดใบหู ทำกาแฟหก ยุ้งข้าว ถอยหลัง ขนทรายเข้าวัด ยมทูต ถูกจับ ไส้ไหลจากท้อง นุ่งโจงกระเบน ร้านค้า ตะโพน เล่าเรื่องตลก เลื่อย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM