ทำนายฝัน 'ได้ยินเสียงกระดิ่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้ยินเสียงกระดิ่ง จะได้รับข่าวดีจากทางไกล หรือโชคลาภในทางเสี่ยงจะบังเกิดขึ้นในเร็ววัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ได้ยินเสียงกระดิ่ง'

จะได้รับข่าวดีจากทางไกล หรือโชคลาภในทางเสี่ยงจะบังเกิดขึ้นในเร็ววัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตู้เหล็กใส่เอกสาร ฝาหม้อ ตัวเองเป็นชู้ เคารพ คำนับ ทอดทิ้งคนรัก เป็นแผลที่คอ กางมุ้ง พระสังฆราช ดีใจ ทะเลาะกับคนรัก โซ่ เข้ารับการผ่าตัด เซิ้งบั้งไฟ ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด เด็กผู้ชาย เดินขึ้นที่สูง ถุงใส่เงิน ตนเองทำความผิด หญิงชู้ ฉลองพระบาท ขาเป๋ แว่นตาเลนส์สีดำ ตบมือ บัตรเครดิต เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ฟาง ไถ่ถอน ซองจดหมายสีแดง ข้าวเปลือก ฌาน คอบิด ผ้าขี้ริ้ว พระ ผึ้ง รถยนต์ รถบรรทุกศพ ชอล์ก ซุบซิบนินทา ใยแมงมุม มุ้งหมอน แมลงปีกแข็ง จองหอง หางไก่ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ซ่อนหา ยอดโดม จับเงิน เดินหลงไปในป่าละเมาะ ผู้ชายตบผู้หญิง งูใหญ่ บัวขาว ขวาน รักคนต่างชาติ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ข่วน ปลิง รุ้งกินน้ำ กระจกแตก ไก่ เก็บกวาดบ้าน ยมทูต โคกินหญ้า ถ้ำ ต่อสู้กับคนร้าย หัวเราะ รีดนมโค ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด กระต่ายวิ่ง เลื่อย ถือลูกแก้ว ถูกโยนลงทะเล ปม ชายหนุ่ม รถจักรยาน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ แทงตัวเอง ปล่อยนก ตักน้ำ แร้งกินซากศพ ความดีความชอบ เดินทางในป่ารก จดหมาย เงื่อน ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) กระดาษสีขาว จอก ตกจากที่สูง ตัวเองมีผมหงอก ปะชุน บ่อน้ำพุแห้งขอด เลือดไหล เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ไหว้เจ้า ของกำนัล ขวดน้ำ เกลียดคนต่างชาติ ช่างปั้น หอยที่มีเนื้อเต็ม ล้างเท้าตัวเอง พนมมือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM