ทำนายฝัน 'ได้ยินเสียงกลอง'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้ยินเสียงกลอง คุณจะได้รับตำแหน่งใหม่ ได้รับมอบหมายงานสำคัญ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ได้ยินเสียงกลอง'

คุณจะได้รับตำแหน่งใหม่ ได้รับมอบหมายงานสำคัญ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินอยู่ในป่า ชะลอม ฆ่านกกระจิบ ดอกกุหลาบ ถูกหนูกัด กินไก่ ปล้น เก็บของมีค่าได้ ประกายไฟ หมา ตกหลังม้า มารดา ผ้าห่ม ถูกตำหนิ กงเต๊ก อมตะ คราส ถูกคู่รักกักตัว ซองจดหมาย ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ยุ้งข้าว ไว้หนวดยาว เฮลิคอปเตอร์ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ทะเลาะกับเพื่อน นอนบนฟูก ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ลูกกระพรวน คนเกี่ยวข้าว กรวยจราจร น้ำแข็ง เดินทางในป่ารก มงคล ป่วย กระจก ไฟไหม้ปราสาท น้ำมัน นกเขา จับก้อนหิน นกขมิ้น อาคันตุกะ คอกหมู จรวดไฟ เล่น pubg ก้น ตีคนอื่นด้วยเชือก เด็กกำลังดูดนม กอดผู้หญิง หน้า ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ เด็กผู้ชายสู้กัน เป็นแม่ยาย หญิงชู้ เล่นไพ่ บ้านคนอื่น ตลับแป้งทาหน้า อากาศทึบมืดมัว แมลง ทั่ง จมูก ฆ่าผึ้ง ขายของ เต้าหู้ แผ่นดิน กล้วย ถูกสวมกุญแจมือ โบว์ดำผูกเสาบ้าน ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ฆ่าสุนัขบ้า แท่น กัลยาณิวัฒนา เผาไม้กระดาน ปวดท้อง จองหอง ศพถูกมัดตราสัง มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก ดอกไม้ไฟ ปีนป่ายภูเขา สวะ เกวียน โบสถ์ กระดาษทิชชู กินปลาหมึก ชอล์ก โบว์ดำผูกคอ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ทุเรียน หัวหมู ภรรยานอกใจ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ชะนี ก้างปลา หมอก งูรัด นอน อาบน้ำ เกาทัณฑ์ ดื่มสุรา กำแพง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM