ทำนายฝัน 'ได้ยินเสียงกลอง'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้ยินเสียงกลอง คุณจะได้รับตำแหน่งใหม่ ได้รับมอบหมายงานสำคัญ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ได้ยินเสียงกลอง'

คุณจะได้รับตำแหน่งใหม่ ได้รับมอบหมายงานสำคัญ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ฆ่าหมัด หวีงา พระอรหันต์ กำลังเล่นเฟสบุค หมัดกัด รูปภาพของเครือญาติ โกรธ กลด ชามมีลายดอกไม้สวยงาม หนี้สิน ซองจดหมายสีฟ้า แมลงปีกแข็ง กินข้าวบนใบบัว รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ หวีหัก คราส หูขาด ไฟไหม้ป่า บ้า กระดานดำมีข้อความ กระจกหลากสี จุดไฟ ขึ้นต้นไม้ นกพิราบ สุสาน เป็นประจำเดือน ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี กรงสัตว์ ทหาร ลูกๆ ทำความผิด สายสร้อย ทำนบ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ให้ความกรุณา จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ค้อน มะลิ เสียสติ จักรพรรดิ แจวเรือ ฉี่รดกำแพง ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง พี่น้องทุบตีกัน ตรอมใจ ถูกประณาม ฝน เพื่อนอยู่ห่างไกล ลูกเห็บ ผ้าพันแผล เห็นปีศาจกินคน ถูกมัดด้วยเชือก งานบวช บุตร ฆาตกร ราชสีห์ นุ่งชุดแดง อุ้มเด็กทารก โถส้วม พู่กัน ถางหญ้า เชื้อเชิญ ฆ่าสุนัขบ้า มีดตกน้ำ วงล้อกำลังหมุน ดวงจันทร์ ตะกร้าพลาสติก องคมนตรี กระหายน้ำ เข่า ได้กลิ่นธูป พายเรือ สร้อยข้อมีชำรุด มือ ผ้าห่มหนาๆ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ตับไต รักเพื่อน เฒ่าแก่ ไข่มุก เฒ่าหัวงู กวาง คนขาพิการ ฝาหม้อ ส้วม ดวงแก้ว มองดูเหว ชฎา ไฟนรก ค้าขายต่างเมือง ฝนตกหนัก ล้มละลาย กางเขน (นก) นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ งาช้างวางคู่กัน ควันไฟ หิมะตกในฤดูร้อน หนาม บิณฑบาต ได้ยินเสียงปืน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM