ทำนายฝัน 'ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ฝันว่าได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน เป็นนิมิตที่ดี จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การค้าขาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน'

ฝันว่าได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน เป็นนิมิตที่ดี จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การค้าขาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น นาค ลุยโคลน ปิดผนึกซองจดหมาย ใยแมงมุม เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ซองจดหมายสีแดง หมาหอน ขี่วัว แล้ว ตกวัว จับกัง มหรสพ นักบิน เครื่องดนตรี เสวียน ธงสามเหลี่ยม รถไฟฟ้า กาบินเข้ามาในบ้าน นกกา ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ซุกซ่อนของมีค่า ลูกจัน ไก่ชน ฟันดาบ ไซเรน ให้ความกรุณา ฟักแฟง แม่นํ้า เก้าอี้ รอยเท้าของตัวเอง ญาติตาย เดินเป็นวงกลม นกอินทรี ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ลำคานเสียงฉาบ คนรับใช้ เชิงตะกอน นุ่งโจงกระเบน ฐานพระพุทธรูป ธนูหลายดอก ไพ่ ถูกข่มขืน ท้องเสีย สร้อยทอง เลือดไหล กอดภรรยา เป็ดไก่ ช้องผม ก้างปลาติดคอ ภูเขาไปกำลังระเบิด พระอาทิตย์ ค่ำมืด ปฏิมา ไปยังเมืองนรก งูขดเป็นวงกลม ทอดทิ้งภริยา ฝันว่าส่งพัสดุ ได้ตีกลอง ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ไม้กางเขน ยุ้งข้าว โซ่ตรวน ด้วง เดินทางไปมหาสมุทร โดด ตะกวดขึ้นบ้าน ปล่อยออกจากคุก ตะขาบกัด โบว์ดำผูกเสาบ้าน โน๊ตบุ๊ก งมของในแม่น้ำ ดาวตกที่หลังคาบ้าน มู่ลี่ ทะเลสาบ สุกร แหวน ออกจากบ้าน นกแขกเต้า หมีทำร้าย กระจาด ลูกเห็บตก เปลหามคนเจ็บ ได้สวมแว่นตาดำ โลงศพ พายเรือตามลำพัง ห่านฟ้า เงินกู้ สีดำ เห็นปีศาจกินคน ถูกมัดมือมัดเท้า นักบวช เจ้านาย ภาชนะ กรวยจราจร เห็นตากระจกสีขาว เครา เจ็บป่วย กอดผู้หญิง ฉี่รดที่นอน ว่ายน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM