ทำนายฝัน 'ได้ยินเสียงปี่พาทย์'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ฝันว่าได้ยินเสียงปี่พาทย์อันไพเราะ เสนาะหู คุณกำลังจะสูญเสียคนในครอบครัว หรือเครือญาติ มีเรื่องให้ต้องโศกเศร้า หม่นหมองหัวใจ ทำให้ทุกข์ใจ ยังไม่น่เสี่ยงโชคในช่วงนี้ หรือไม่ควรลงทุนเพิ่มเติม สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิให้มากเข้าไว้ เพื่อให้มีสติ รับต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ได้ยินเสียงปี่พาทย์'

ฝันว่าได้ยินเสียงปี่พาทย์อันไพเราะ เสนาะหู คุณกำลังจะสูญเสียคนในครอบครัว หรือเครือญาติ มีเรื่องให้ต้องโศกเศร้า หม่นหมองหัวใจ ทำให้ทุกข์ใจ ยังไม่น่เสี่ยงโชคในช่วงนี้ หรือไม่ควรลงทุนเพิ่มเติม สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิให้มากเข้าไว้ เพื่อให้มีสติ รับต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แป้งผัดหน้า บั้งไฟ ละทิ้งครอบครัว ปลาหมึกหลายตัว ดวงตรา เปลือย นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ผู้หญิงชักมีด ถูกตัดแขน ทอดทิ้งคนรัก ผ้าห่มหนาๆ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม หัวหมู แทงตัวเอง ตู้เย็น ฆ่าเป็ด นอนเล่นกลางดิน ปี่ ถูกคนเตะ ฟัก ศรีนครินทราบรมราชชนนี ถ่อเรือ บ้านตัวเองสวยงาม ขนนกสีดำ ต้นไม้เขียวชอุ่ม ปฏิเสธการดื่มเหล้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เงี่ยง ซักผ้า ล้างหน้าตัวเอง กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี รดน้ำ อดทน ขี่ควาย งานบวช ราวตากผ้า บวม ทุ่งโล่ง กระท่อมร้าง ห้อง ปลิง ถูกผีหลอก เดินลุยกองไฟ ผูกปมเชือก มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน เงินโบราณ จับกระต่าย ไฟฟ้า โบสถ์สกปรกรกรุงรัง หัวไก่ แทะกระดูก นิล ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น เงาะ แม่ชี เลือดออกทางช่องคลอด ตัดผมใหม่ เพลิง เจ็บป่วย สวรรค์ ปริญญาบัตร ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ต่อสู้กับเด็ก เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ทาส ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ตรอมใจ เปลหามคนเจ็บ ชอล์ก ผักที่ยังคงปลูกในดิน บ้านใหม่ บัวสีขาว อีกา ได้เสื่อใหม่ บดเมล็ดกาแฟ ขี่คอคน ช้าง กรวยจราจร งูจงอางไล่ สุกรตายเอง เห็นกล้วย เป็นแผลที่คอ ทะเลาะกับเพื่อน ไฮโล ฤดูร้อน ขวดยา กระต่ายน้อย นางเงือก ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น บาดแผล ขนมปังกรอบ ต้นโพธิ์ ได้เข้าร่วมในสงคราม ขาเป๋ ระบำ เดินร่วมทางกับโจร กระดูกแตก งานฉลอง บัตรเชิญ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM