ทำนายฝัน 'ได้ยินเสียงปืน'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้ยินเสียงปืน ถ้าผู้ฝันเป็นสตรีโสดจะได้พบเนื้อคู่ ส่วนถ้าเป็นชาย จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน ได้รับข่าวดีเรื่องการงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ได้ยินเสียงปืน'

ถ้าผู้ฝันเป็นสตรีโสดจะได้พบเนื้อคู่ ส่วนถ้าเป็นชาย จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน ได้รับข่าวดีเรื่องการงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อาเจียนเอาลำไส้ออกมา บริโภคเนื่อสุกร ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า พริก วิ่ง อสนีบาต เดินเป็นวงกลม ฆ่าหมี ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ช่างไม้ โฉนดที่ดิน ยา สวมเสื้อขาด ฟ้าผ่า ธงสามเหลี่ยม ได้ฟังเรื่องตลก ซื้อไม้กระดาน ต้นไม้เหี่ยวเฉา ได้ยินสุนัขเห่า ถีบจักรยาน เปียก กระปุก เดินอยู่ในความมืด ทอผ้า จรวดไฟ หญ้า นุ่งผ้าขาว หางไก่ จูบสัตว์เลี้ยง ถูกสวมกุญแจมือ ถูกตัดศีรษะ รับประทานอาหาร ทั่ง อยู่ในถ้ำกับคนอื่น หมาหอน ฮองเฮา (ราชินี) ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ฝ้าย คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ผึ้งบินรอบรังของมัน อาคันตุกะ ฆ่าวัว เปื้อน บวชพระ ตัวเงินตัวทอง กัลยาณิวัฒนา เปลื้องผ้าตัวเอง แฟนนอกใจ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ขึ้นศาล ถั่ว การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ มนต์ ซื้อปลาทอง ทำกับข้าว สู้กับเสือ แล้วชนะ ตรอมใจ กะละมัง สตรี ยางรถ ม้าสีขาว กระบอกสูบลม แข่งวิ่ง บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ฟัก กรอบรูป ใช้กระเทียมทำอาหาร กระดุมหาย กำนัน ผู้ถือศีล โบดำผูกคอตนเอง ลากรถบรรทุก ซ่อมแซมรั้วบ้าน ตะไคร้ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน เที่ยวซ่อง เสาตกน้ำมันในบ้าน หนู แม่ ตู้หนังสือ ผ้าห่ม เขียด แต่งตัว ทวด สัมผัสกรวดทราย ขื่อคา สีดำ คราด เก็บกวาดบ้าน กินเนื้อไก่ บิณฑบาต ตกจากที่สูง มงคล เกณฑ์ทหาร ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสาเรือน ปฏิมา สูบบุหรี่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM