ทำนายฝัน 'ได้ยินเสียงปืนใหญ่'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ฝันว่าได้ยินเสียงปืนใหญ่ จะได้แต่งงานกับทหาร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ได้ยินเสียงปืนใหญ่'

ฝันว่าได้ยินเสียงปืนใหญ่ จะได้แต่งงานกับทหาร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซุบซิบนินทา กุมารทอง ปอก พระวิหาร ผม อาเจียน กระต่าย ถูกประณาม เล่นฟองสบู่ อรุณ ท้องฟ้าสีแดง ความมืด ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ขี่สุกร ผู้หญิงตบผู้ชาย โดด ดวงจันทร์ เชิงเทียน หยก สังกะสี โซ่ตรวน เกือก บูชา โลงศพ เท้าเจ็บ เบ็ดตกปลา ลูกๆ ทำความผิด ขนลุก กุฏิพระ เผาศพ ฆ่าโค รังนก แสงนีออน หัวล้าน ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ อิฐ ยกของหนัก ผนัง เพื่อนตาย บาทหลวง ดับเทียนชัย คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว โรงพยาบาล ขวดแก้ว งมของในลำคลอง เลิกกับแฟน เด็กกำลังดูดนม ทรมานคนอื่น อดตาย ขี่ควาย แล้ว ตกควาย เดินรอดราวผ้า กุ้งยักษ์ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น เป็นใบ้ ถูกจี้ เห็นประตูปิด ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ แป้ง ตะขาบกัด เซียมซี จับผีเสื้อ กลองโบราณ หญิงโสเภณี สวมเสื้อขาด ถวายของแด่พระสงฆ์ ขนทรายเข้าวัด บ้านไฟไหม้ กล้วยเน่า ฟาง นํ้าพุศักดิ์สิทธิ เลือดออกเต็มตัว ทุบตีภรรยา เป็นโจทก์ในศาล งา ความดีความชอบ นั่งบนเสื่อ ได้เป็นเจ้าสาว หลงป่า พระบรมรูป คนรับใช้ ขนมชั้น ฮก ลก ซิ่ว เครื่องบินบังคับ สนามหญ้า เลื่อย สงคราม แต่งงาน ยกทรง เงินกู้ ถูกเปลื้องผ้า ถูกหวายรัด หนามตำ ลาภ ตกใจจนสะดุ้ง ผดุงครรภ์ ฆ่าเป็ด ต้นไม้เขียวชอุ่ม ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ฝา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM