ทำนายฝัน 'ได้ยินเสียงปืนใหญ่'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ฝันว่าได้ยินเสียงปืนใหญ่ จะได้แต่งงานกับทหาร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ได้ยินเสียงปืนใหญ่'

ฝันว่าได้ยินเสียงปืนใหญ่ จะได้แต่งงานกับทหาร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แพรพรรณ เพลิง เด็กผู้ชาย เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ว่ายน้ำในมหาสมุทร ลิ้นแข็ง ศาลา ลูกเห็บ กลัว กินโรตี ตรอมใจ ฟูก ฆ่าโค หนู ดื่มนม สีฟ้า ภรรยาหนี ตรอกซอกซอย ทะเล เซิ้งบั้งไฟ แผนผัง สุนัขเข้ามาเลีย บนบาน ลำน้ำ ของเน่าเสีย ต้นไม้เขียวชอุ่ม ทรงกลด ขนนกสีดำ กินเนื้อย่าง กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี กล่าวคำอำลากับใครบางคน เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ทำครัว เครื่องบินบังคับ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา พร้า นอนในเรือ แก้ว แมลงปอ ความมั่งคั่ง น้ำตก อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ทอดทิ้งคนรัก ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ เครื่องแบบทหาร โบว์ดำผูกเสาบ้าน ปัสสาวะรดกำาแพง สู้กับเหยี่ยว พลอยหลากสีสัน โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) นกแสก เซรุ่ม หิมะตกในฤดูร้อน พูดกับกลุ่มชน ปล่อยปลาดุก สวน จิ้งหรีด สุกรตายเอง โอลิมปิก รังไก่ เครื่องบูชา ถูกฟันคอขาด สัมผัสกรวดทราย ฉลาด มะพร้าว ทะเลาะกับแม่ยาย บริโภค ตีแมลงวันตาย เถียงกับคน กางเขน ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน บุตร คำสัญญา จูบคนรัก ทะเลที่เงียบสงบ ปลิง เดินทางไปทิศตะวันออก เปียก ฝาหม้อ เสือ แมงป่อง ได้กลิ่นเครื่องเทศ หยก ตัดผมสั้น เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ถอดรองเท้า ผ้าแพร บรรพบุรุษ โลงศพ ถ่ายรูป เส้นด้าย เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ทัพพี ยกของหนัก เข็มแทง ทองคำก้อน หมากัด หว่านข้าวในนา ตกน้ำ ตกใจ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM