ทำนายฝัน 'ได้ยินเสียงปืนใหญ่'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ฝันว่าได้ยินเสียงปืนใหญ่ จะได้แต่งงานกับทหาร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ได้ยินเสียงปืนใหญ่'

ฝันว่าได้ยินเสียงปืนใหญ่ จะได้แต่งงานกับทหาร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บรรพบุรุษ บวชภิกสุนี ประกาศข่าวการเกิด ข่วน อรุณ กินองุ่น ดื่มยาพิษ หญิงชรา กอดผู้ชาย วัง เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ศิลา โน๊ตบุ๊ก ถูกฆ่า ไส้ไหลจากท้อง ประตูกำลังถูกไฟไหม ถ้วยรางวัล แมลงปอ ปัสสาวะรดกำาแพง อ่างน้ำ อาเจียน นกร้อง ภรรยาเสียชีวิต หัวไก่ สมอเรือ กระเป๋าเดินทาง ลำคานเสียงฉาบ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ทองคำก้อน งู แลบลิ้น ชี บวงสรวง ลากฉุด พระพรหม กระสอบข้าวสาร เรือแล่น ฝักดาบ ได้กลิ่นธูป กุ้งแห้ง ตัวเองแก่ แทง บ้านตัวเอง ตาบอด เดินทางไปทิศตะวันออก นั่งราชรถ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ แดด กุมารทอง นาข้าวรกร้าง กระโดดจากหน้าต่าง ลม สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ไม้กวาด มดเต็มบ้านเมือง ฉ้อโกง ซื้อกระโปรง ชนะ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ราวตากผ้า เห็นรองเท้าเก่า ขโมยขึ้นบ้าน ฮาเร็ม ฉาบแตก เอทีเอ็ม นกกางเขน พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ทะเบียนบ้าน อดทน อากาศทึบมืดมัว สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ปลูกบ้าน หาบขี้กลับบ้าน ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง โรงแรม เผาไม้กระดาน ซุกซ่อนตัว กงสุล ใยแมงมุม คนเกี่ยวข้าว ความรัก กอไผ่ ปล่องไฟ เกลียดคนต่างชาติ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ธุรกิจ ไม้ขีดไฟ ดวงอาทิตย์ขึ้น ผู้หญิงตั้งครรภ์ ทูต ตัวเองมีปีก ฉมวก เมฆสีแดง ถูกวิ่งราวทรัพย์ ไพ่ ธงบนเรือ ตาหลายคู่ หน้าอก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM