ทำนายฝัน 'ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน หน้าที่การงานดีขึ้น ได้รับข่าวดีจากการทำงาน จะได้ลาภจากสัตว์สองเท้า สี่เท้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน'

หน้าที่การงานดีขึ้น ได้รับข่าวดีจากการทำงาน จะได้ลาภจากสัตว์สองเท้า สี่เท้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ข้อเท้าแพลง ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ เรือน ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ สวรรค์ เด็กทารก ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ เว็จ งูเหลือม วาฬ ซ้อมรบ ฆ่าเต่า หิมะตกในฤดูร้อน ผึ้งบินรอบรังของมัน หมาก ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ที่พึ่ง ถูกตำหนิ ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ กินเต้าหู้ หัวไก่ แปรงฟัน ขุดถ่านหิน เมฆสีเลือด ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ถูกโจรชิงทรัพย์ โบดำผูกเสาบ้าน งูเขียว ผ้าสีดำ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ซองจดหมาย ทอดทิ้งภริยา ขอโทษผู้อื่น จับนก กล่าวคำอำลาญาติ ผู้หญิงพายเรือ จาระบี หิ้วกระเป๋า ล่องแพ แต่งงานก่อนกำหนด ตกปลา จับขโมย หนู ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ยารักษาโรค ฤดูฝน เลิกมุ้งขึ้น แตร กินผัก ขี่ม้า ร้องเพลง กินเนื้อหมู โถส้วม ยอดตึกสูงทรงกลม ภาพยนตร์ นางเงือก สาก นั่งบนเตียง เครื่องครัว กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ สุสาน ทุเรียน กินสายบัว จักจั่น ประดาน้ำ ดม เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด กระจกแตก นํ้าพุขนาดใหญ่ แล่นเรือผ่านเกาะ หมา สนามกีฬา แมลงภู่ กุหลาบ กล้วยแฝด ขโมย ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า นกร้อง ตักน้ำราดตนเอง นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ตกบ่อลึก ถวายข้าวพระ บ้านตัวเองสวยงาม ขายของ ตู้ ฌาปนกิจ ร่องน้ำ จับหนอน โล่ ลูกปัด พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ นั่งนับลูกประคำ นั่งมองน้ำตกกับคนรัก พูดสนทนา ตะกร้าพลาสติก เดินเร็วๆ อาบน้ำฝน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น