ทำนายฝัน 'ได้รับแก้วเป็นของขวัญ'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ฝันว่าได้รับแก้วเป็นของขวัญ จะมีเด็กมาเกิดใหม่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ได้รับแก้วเป็นของขวัญ'

ฝันว่าได้รับแก้วเป็นของขวัญ จะมีเด็กมาเกิดใหม่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถั่วปลูกอยู่ในไร่ เสี้ยนตำเท้า ตาย นักแสดง คนแปลกหน้า ปราสาทเก่าแก่ กกกอด ประตูที่ปิดตาย เป็ด ฮอกกี้ ทอผ้า เด็กอุ้มปลา ซื้อของโบราณ ช้อนทอง ธุรกิจ ย้อมผม กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง หญิงทุบตีกัน เครื่องบิน งาช้าง สุกรกลายเป็นคน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ตกปลากับญาติ กำนัน ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ดวงตรา ฟาง ลังไม้ ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ฝักดาบ สายรุ้ง ตะขาบกัด หมี เล่นน้ำฝน หัวเราะ องคมนตรี ขี่วัว แล้ว ตกวัว คนขี้โม้ ตัวเองเป็นคนวิกลจริต กลองโบราณ วาฬ เทวาลัย พูดคุยกับโจร ถังน้ำ ทะเลสาบ ต้นไม้เหี่ยวเฉา ฟ้าร้อง ถุงใส่เงิน ทอดทิ้งคนรัก ถูกเสือกัด ปล้น เครื่องแบบตำรวจ ซอ มุ้งขาด อยู่ในกระท่อม เรือ โลกแตก คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ นักเรียน สถานีขนส่ง ซุบซิบนินทา เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ กล้วยแขก มีหางงอก สุสาน สวรรค์ มิตรสหาย อยากตาย ทอดทิ้งครอบครัว มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ ของที่ระลึก ตื่นขึ้นมาเอง รถศพ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง สามเณร กระบือ คนมีดวงตาสีดำ จรเข้ เรียก จรวดไฟ เครื่องบูชา ไอศกรีม บ้านไฟไหม้ ได้ลาภ ดวงดาว ถูกขัง โจร รบชนะ สาหร่าย แช่ง ตั้งท้อง ตัวเองกลายเป็นนก ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย กรวยจราจร ทาแป้ง ต้นไม้เขียวชอุ่ม ขื่อคา มีฤทธิ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM