ทำนายฝัน 'ได้เสื่อใหม่'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้เสื่อใหม่ คุณกำลังจะโชคดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ได้เสื่อใหม่'

คุณกำลังจะโชคดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ความร่าเริง ฟันดาบ มนต์ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ตาข่าย หญิงชรา อาเจียนเป็นหนอง นักบิน ตกจากดาดฟ้า คนกำลังจะตาย ตัวเองมีผมหงอก ฮวงซุ้ย ไว้ทุกข์ เด็ดพริกออกจากต้นพริก ตกหน้าผา ฐานทัพทหาร หายใจอึดอัด กระถาง กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) เป็นคนปรุงอาหาร ความมั่งคั่ง ห่วงเหล็ก อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ปอด ตบมือ ฟักทอง เกลือ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป นุ่งผ้าสีม่วง งอบ ขนมเข่ง มวยผม ให้ความกรุณา เจดีย์ ควาย นอนอยู่บนแผ่นดิน ปลาเงินปลาทอง เดินอยู่ในป่าช้า กินโรตี กินเนื้อย่าง ยกทรง คนรักหรือคู่รัก ร่ม เดินไปบนเนินเขา รังผึ้ง ได้ใบสั่งจากตำรวจ ฤาษี ลอยกระทง ถูกจับ ด่า ซื้อปลาหมึก งานบวชเณร นกเค้าแมวหรือนกฮูก มะลิ ศาลา ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ เดินตากแดด นอนบนฟูก ปากเปื่อย สีแดงชาด กกลูก ยอดตึกสูงทรงกลม แช่ง ตะไบเหล็ก ดวงอาทิตย์ดับ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ภรรยาออกจากบ้าน ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา น้ำมัน ปอ บาทหลวง ล้างภาชนะเครื่องใช้ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ป่าช้า ฝนตกปอยๆ หญิงทุบตีกัน ผู้หญิงโพกผ้า หาบขี้กลับบ้าน ช้องผม กางเกง ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ถูกโยนลงทะเล เช็ค ( Cheque ) ฉลาด ถุงเท้า ภรรยามีครรภ์ เลี้ยงกุมารทอง ช้อนทอง ขนมปังกรอบ ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ฏีกา ร้องรำทำเพลง ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ผู้ชายมีผมน้อย ได้กลิ่นเครื่องเทศ ตัวเองแก่ เปลื้องผ้าตัวเอง ขวาน แป้งผัดหน้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM