ทำนายฝัน 'ได้เสื่อใหม่'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้เสื่อใหม่ คุณกำลังจะโชคดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ได้เสื่อใหม่'

คุณกำลังจะโชคดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดับกองไฟ ม่านกั้นกำบังสายตา ว่าว ผลักประตู ทาสี ความลับ บัญชี พระธาตุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฮอกกี้ ถูกตัดศีรษะ รถพยาบาล ดับเทียน มู่ลี่ น้ำแข็ง ธนูหัก แทะกระดูก เหี้ย โค่นต้นไม้แก่ ลูกประคำ เดินทางไปมหาสมุทร ตะขาบกัด งูขดเป็นวงกลม ไว้หนวดยาว ตักบาตร เมฆสีดำ ปากเน่า กำลังขับรถ ตัวเองเป็นชู้ น้ำฝน ประตูบ้านคนอื่น ถูกต่อต่อย ถูกล็อตเตอรี่ เดินอยู่ในความมืด เลิกมุ้งขึ้น ล้ม แล้ว ลุกขึ้น เดินทางไกล เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ โอเอซิส เลือดออกทางทวาร ม้าเตะ หว่านข้าวในนา ทะเลสาบ ดาบ ถัง ผนังบ้าน เต้าหู้ ปลูกพริก ผลักของหนัก จับสุกร ป่าไผ่ ภรรยาหนี ลูกเห็บ สะอึก ตบแต่ง ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ปีศาจหลายตน ฝาด อินทรี ดวงตรา ตู้เย็น เด็กผู้ชายสู้กัน ขนมปัง เห็นคนเปิดประตู บ้านคนอื่น ไฟไหม้ป่า ฤาษี พระ ละลาย ธารน้ำ ทอดสมอ ร้องตะโกน ทหาร กลางคืน ธงชัย ภรรยาทิ้ง ดิน รั้ว โขลงช้าง ร้องเพลง เต้านม ผักที่ยังคงปลูกในดิน สตางค์ โทรศัพท์ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ดื่มน้ำ ตกกระ มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ นุ่งโจงกระเบน รถจักรยาน ขี่สุกร เงินหาย นอนเล่นกลางหาดทราย ไฟนรก ติดเกาะ วิ่ง ผูกปมเชือก ผ้าโพกหัว น้ำลาย คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM