ทำนายฝัน 'ได้เสื่อใหม่'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้เสื่อใหม่ คุณกำลังจะโชคดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ได้เสื่อใหม่'

คุณกำลังจะโชคดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นั่งบนเตียง เดินเร็วๆ ไทร ปลาหมึกหลายตัว เป็ด กำลังขับรถ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา แพทย์ พระวิหาร ผึ้งบินรอบรังของมัน แมวตาย ถูกวิ่งราวทรัพย์ ถ้ำ พ่อหม้าย ซื้อผ้าขาว กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ เพชรนิลจินดา ถูกเรียกตัวมาประชุม ชายชรา ตอไม้ เงินโบราณ ฤดูหนาว ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ช่างปั้น คนแก่ ตัดหนวดตัวเอง ฐานพระพุทธรูป ตกบ่ออุจจาระ เหยี่ยว ปราสาทเก่าแก่ กวนอิม คนตกนรก คนในบ้านทุบตีกัน ม้าสีขาว กินดิน ฆ่ากระต่าย เด็ดพริกออกจากต้นพริก มนต์ โลกแตก น้ำหอม ขนมอร่อย ซ้อมรบ กัลยาณิวัฒนา รถเข็นศพ คนขี้โม้ คลอดลูกก่อนกำหนด สุนัขคาบหม้อ ปอก ปากเน่า ตบแต่ง นุ่งผ้าขาว กล้วยแขก มงคล งม รอยเท้าของตัวเอง พี่น้องทุบตีกัน ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง เห็นประตูเมือง การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น เนื้อหนัง ลูกกระพรวน ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ทูต อ่างน้ำ วัวควาย ทหาร อยู่ในอาการเร่งรีบ นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ จดหมาย ฮาเร็ม น้ำท่วม เปลื้องผ้าตัวเอง เทียนไข ลุยไฟ เพชรพลอย เครา นักร้อง โน๊ตบุ๊ก ถูกทรมาน กระโดด ไก่กกไข่ เดินทางกลางทะเลทราย เครื่องศาสตราวุธ เสือ ตักน้ำราดตนเอง หมู ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ มดเต็มบ้านเมือง หญิงแต่งชุดสีดำ จันทรคราส ข้าวในนา ปราศจากอํานาจ เดินบนฟ้า สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ขนลุก ทาขมิ้น ผิวพรรณ ตัวเงินตัวทอง บวงสรวง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM