ทำนายฝัน 'ไถ่ถอน'

ฝันเห็น ฝันว่า ไถ่ถอน ฝันว่าขอประกันตัว ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ฝันว่าเสียเงินค่าปรับในการประกันตัว โอกาสดี ๆ กำลังจะมาถึงตัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ไถ่ถอน'

ฝันว่าขอประกันตัว ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ฝันว่าเสียเงินค่าปรับในการประกันตัว โอกาสดี ๆ กำลังจะมาถึงตัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เรือน ไม้พลอง ลา ( สัตว์ ) กินเนื้อวัว สายสนตะพาย คลอดลูก ข่าวดี มีคนเกลียด ตกทุกข์ได้ยาก ปู พูดโทรศัพท์มือถือ งูจงอางไล่ พิมพ์ ขโมยทรัพย์สมบัติ ดื่มน้ำ อุ้มเด็กทารก สุนัขหอน ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด จิ้งจก หีบสมบัติ จับหมู ฟัก ขี้เถ้า ลังไม้ บุตร ขนมปัง สวมมงกุฎ พระพุทธรูป ประดาน้ำ เล่นฟุตบอล ถูกสวมกุญแจมือ ข่มขืนคนอื่น จับผีเสื้อ ร้องไห้ งาช้างวางคู่กัน โบว์ดำผูกคอ กะปิ ประเทียบ นกแขกเต้า ดารา กุ้งยักษ์ งมของในลำคลอง ฝังทั้งเป็น กางร่ม ตัวเองตายไปแล้ว งูกินสัตว์ อาบน้ำในทะเล ดีใจ ได้ตีกลอง ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง กระซิบ ถูกประณาม กระป๋องนม ล้างหวี ตามทวงหนี้ ไก่แจ้ แกะสลักรูปปั้น ฆ่าใครบางคน ไหว้พระราหู บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น เดินเร็วๆ กริช ชอล์ก กระบี่ รอยเท้าของตัวเอง ปลาทอง เลี้ยงกุมารทอง เห็นถนนที่ขรุขระ นกต่อสู้กัน ถูกตบ จดหมาย หญิงชรา คนมีเขา เมฆกลางแดด ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด เหรียญ บริโภคเนื่อสุกร นิล ท่าเรือ งูกัด คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง บัตรเครดิต ขนสัตว์ เศษอาหาร ซักผ้า เห็นที่นารกร้าง ผู้หญิงพายเรือ นั่งรถ จันทรคราส ซ้อมรบ แก่นจันทร์ ไหว้เจ้า มะลิ ลูกข่าง ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ตัดต้นไม้ มัคคุเทศก์ ตาหลายคู่ ปล่อยสัตว์ ปลูก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น