ทำนายฝัน 'ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ'

ฝันเห็น ฝันว่า ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ฝันว่าไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ คุณจะเป็นคนโชคดีมาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ'

ฝันว่าไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ คุณจะเป็นคนโชคดีมาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกเกาะหลังงู ฟ้อนรำ ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ จมูกขาด เฒ่าแก่ ตัดหัว ปะชุน ฝนตั้งเค้า เห็นถนนที่ขรุขระ สัปทน หลงรักสามีคนอื่น รถเมล์ เดินช้าๆ การผ่าตัด ธงบนบ้าน จดหมาย นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ เต้านม โต้เถียง เข็มเย็บผ้า ถือดอกบัวในมือ เครื่องดนตรี เลี่ยมฟันทอง รถพยาบาล ให้ความกรุณา ยุง เพชรรัตนราชสุดา ซักผ้า ขี่ราชสีห์ ร่องน้ำ งานสังสรรค์ สบู่ โยงเรือ นกนางนวลโผบิน ตกน้ำร้อน โอลิมปิก ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ นกขมิ้น ได้ฟังเรื่องตลก ถุงใส่เงิน ทำนาย แจวเรือ หนามตำ ถ้วยรางวัล ผ้าแพร ล่องแพ เปลวไฟ ผู้ชายผมยาว ดื่มสุรา ฝันว่าส่งพัสดุ ไก่ เปียก ทำโรตี รัฐประหาร ตกหน้าผา ยุ้งข้าว ถูกสัตว์กัด คลอดบุตร ขวดแก้ว แขกขายโรตี แสงบนท้องฟ้า บุตร กลด เครา น้ำมันก๊าด ความมั่งคั่ง แมลงภู่ พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ลำคานเสียงฉาบ มารดา ซื้อกระดุม เท้าขาด เปิดเผยความลับกับเพื่อน ผึ้งบินรอบรังของมัน ฮา ยาพิษ ข้อเท้าเจ็บ กินข้าวบนใบบัว เป็ด ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ตุ๊กแก ตัวเองแก่ กระโดด ตู้หนังสือ กุ้ง รักตัวเอง หลงป่า นิล เงินปากผี แมงป่อง ถูกกรรโชกทรัพย์ สุสาน ธรรมจักร ได้เป็นเจ้าสาว คำสัญญา เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ เดินรอดราวผ้า วงล้อกำลังหมุน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM