ทำนายฝัน 'ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ'

ฝันเห็น ฝันว่า ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ฝันว่าไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ คุณจะเป็นคนโชคดีมาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ'

ฝันว่าไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ คุณจะเป็นคนโชคดีมาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ปลาหมึกหลายตัว ขี้เถ้า ไมโครโฟน ผ้าฝ้าย ฮาเร็ม เสื้อขนสัตว์ ช่างไม้ ฝันว่าส่งพัสดุ อุ้มลูกสุนัข ปาก ลูกอินทร์ นั่งจับเจ่า แฝด แมงมุม ตัวเองมีปีก ถุงเงิน-ถุงทอง ตัวเองมีชื่อเสียง จับเงิน ท่องเที่ยวต่างประเทศ กรวยกรอกน้ำมัน ญาติตาย ไฟนรก โคมไฟหรือโคมตะเกียง แม่ชี นุ่งผ้าสีม่วง กินข้าวบนใบบัว ทารกดูดนมคุณ นุ่น ฉี่ งานฉลอง ต้นโพธิ์ ล้มเหลว คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล กระสุนปืน ฮา ดม เศษอาหาร กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ปีนเขา ตัดผมสั้น ฉาบ งอบ เลือดออกทางช่องคลอด งมของในแม่น้ำ ปีนรั้ว ถือดอกบัวในมือ จุดไฟแล้วดับ ตรอกซอกซอย หลุม นั่งเรือข้ามแม่น้ำ คดข้าวเย็นกิน ฟักทอง ยักษ์ จักรเย็บผ้า น้ำพุขนาดใหญ่ กุ้ง จับลูกเสือ ตู้เหล็กใส่เอกสาร ลากรถบรรทุก พังประตู น้ำลาย ม้าเตะ ตกใจเพราะเห็นผี หิมะตกในฤดูร้อน เสี้ยนตำเท้า ตกหน้าผา แร้งเกาะหลังคาบ้าน สวมเสื้อขาด นำฟองน้ำมาล้างจาน เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ กอดตุ๊กตา ต้นกัลปพฤกษ์ ร่วมงานทอดกฐิน มัจฉา แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ฆ่าวัว ลิง ปลอบโยน แต่งงานก่อนกำหนด หนาม เดินไปตามท้องถนน ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ผัดหน้า จับหนอน ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ฮวงซุ้ย กา ท้องฟ้าสดใส เด็กอุ้มปลา บ้านไฟไหม้ ตะกวด ประกาศข่าวการเกิด เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง เต้าฮวย หิ่งห้อย นองเลือด อิฐ จุดดอกไม้ไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM