ทำนายฝัน 'ไฟนรก'

ฝันเห็น ฝันว่า ไฟนรก ฝันเห็น ไฟนรกโชติช่วงชัชวาล จะได้รับมรดก ได้รับเงินปันผลจากกองมรดก หรือได้ส่วนแบ่งจากการลงทุน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไฟนรก'

ฝันเห็น ไฟนรกโชติช่วงชัชวาล จะได้รับมรดก ได้รับเงินปันผลจากกองมรดก หรือได้ส่วนแบ่งจากการลงทุน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เกลียดคนต่างชาติ ฝักดาบ เงาตัวเองในกระจก หูขาด ยุ้งข้าว ได้เป็นเจ้าบ่าว ย่างเนื้อ เดินเล่นในสวนสวย วิ่งจนเหนื่อยหอบ เพชรนิลจินดา ขวดแก้ว ถูกฉ้อโกง คลอดลูกก่อนกำหนด กิ้งก่า ญาติทำความผิด พระสังฆราช ขุดหาทรัพย์สมบัติ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ประกาศข่าวดี ปู สุนัขคาบหม้อ ผัดหน้า ฉลองพระบาท สร้างบ้าน กระโปรงใหม่ เสือกัดตัวเอง หัวหมู ตะเพียน นกเขา เปิดเผยความลับกับเพื่อน หมูกลายเป็นคน ผู้ชายมีผมน้อย ไวโอลิน ไผ่ บ้านตัวเอง บอลลูน เครื่องปั้นดินเผา น้ำเหลือง ธง โครงกระดูกสัตว์ บวชชี แขก เลือดออกเต็มตัว นกนางนวลโผบิน ฟ้าร้อง ขอบคุณ ฟ้ายามเมฆครึ้ม เชือกรัดคอ ฆ่าผีเสื้อ กระบี่ ดำน้ำ กระดานดำว่างเปล่า องค์พระ เดินสะดุดหกล้ม ทะเลาะกับคนรัก ตกจากดาดฟ้า คนมีเขา ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ภรรยานอกใจ ธุรกิจ คอบิด ตะกร้าพลาสติก หน้าต่างพัง ฟันบนหัก ปอกเปลือกผลไม้ ไฟไหม้ปราสาท ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ไกด์ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ จับปิ้ง ตกเหว ฉุด พระพิฆเณศ ฌาน เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ เพื่อนที่จากไปไกล พริกไทย มีหางงอก ผลไม้ แก้บน คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง มือ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง แกะสลักรูปปั้น ยกยอ ผักกาด คู คลอง มีหลายหู เกณฑ์ทหาร ตะไคร้ พานเงิน ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ปลิง ได้กลิ่นของบูดเน่า ธนูหลายดอก แฉลบ ที่พึ่ง ฮวงซุ้ย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM