ทำนายฝัน 'ไฟไหม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ไฟไหม้ ฝันเห็นไฟไหม้ ทำนายว่าจะมีเรื่องเดือดร้อน มีปัญหาที่แก้ไม่ได้ มีเคราะห์หนัก ช่วงนี้ไม่มีโชค แต่ควรไปสะเดาะเคราะห์ ทำบุญทำทาน และอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไฟไหม้'

ฝันเห็นไฟไหม้ ทำนายว่าจะมีเรื่องเดือดร้อน มีปัญหาที่แก้ไม่ได้ มีเคราะห์หนัก ช่วงนี้ไม่มีโชค แต่ควรไปสะเดาะเคราะห์ ทำบุญทำทาน และอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปีนรั้ว ข่าวลือ แต่งงาน ไม้ไผ่ ลูกกระพรวน ภูเขาไปกำลังระเบิด หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า โอลิมปิก ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด จุดเทียน เข่า กางร่ม เครื่องแบบทหาร พรวนดิน ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ช้อนปลา กระป๋องนม กุญแจ นอน จุดไฟแล้วดับ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง กระจก ถูกเสือกัด ตัวเองมีผมหงอก หอก บัตรเชิญ ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน บริโภคเนื่อสุกร ขี่สุกร เครื่องลายคราม ฝาแฝด เงิน โทรศัพท์ เครื่องขยายเสียง ขอโทษ ฝาเรือน น้ำพุขนาดใหญ่ ตกลงมาจากอากาศ หุ่นยนต์ ระบำ นำตาข่ายไปดักสัตว์ กินถั่วต้ม ปม เดินทางกลางทะเลทราย ตะกร้าหวาย นกขมิ้น ขี่เสือ หม้าย ซ่อง พระพรหม รางรถไฟ ขนทรายเข้าวัด ขาด้วน ดอกซ่อนกลิ่น หิ้วกระเป๋า ธนาคาร ค่ำมืด นุ่งผ้าสีม่วง ดวงแก้ว ถูกสวมกุญแจมือ ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด มีคนเกลียด ลูกข่าง นอนกลางวัน นอนบนเตียง แท่น กางมุ้ง กล้องยาสูบ ทาส แผ่นดิน ผลไม้ เหาะ ชี ธารน้ำ พระราชวัง เณรหน้าไฟ ภรรยามีลูก อาเจียนเอาลำไส้ออกมา เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ลากเกวียน ถูกพายุพัดพาไปไกล เก็บเกี่ยวข้าวในนา ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฆ่าใครบางคน จิ้งเหลน อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น โบว์ดำผูกเสาบ้าน สัปทน ฟาก ท่อน้ำ กาน้ำร้อน นกนางนวลโผบิน แหวนหาย ยอดโดม ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ร้องไห้ ครก กัลปพฤกษ์ นอนบนกองฟาง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM