ทำนายฝัน 'ไฟไหม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ไฟไหม้ ฝันเห็นไฟไหม้ ทำนายว่าจะมีเรื่องเดือดร้อน มีปัญหาที่แก้ไม่ได้ มีเคราะห์หนัก ช่วงนี้ไม่มีโชค แต่ควรไปสะเดาะเคราะห์ ทำบุญทำทาน และอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไฟไหม้'

ฝันเห็นไฟไหม้ ทำนายว่าจะมีเรื่องเดือดร้อน มีปัญหาที่แก้ไม่ได้ มีเคราะห์หนัก ช่วงนี้ไม่มีโชค แต่ควรไปสะเดาะเคราะห์ ทำบุญทำทาน และอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน หน้าอก ช่วย ลูกเต๋า ญาตินํ้าตาตก ส่งจดหมายพร้อมเช็ค กระดานดำว่างเปล่า ท้องฟ้าสีแดง วัด หน้าต่างพัง เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กระท่อมร้าง ปัสสาวะรดที่นอน ดาวอับแสง สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ข้าวเปลือก ดำน้ำ นาฬิกาข้อมือเสีย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กระโดดจากหน้าต่าง ธงสามเหลี่ยม ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน เห็นกล้วย หัวไก่ เสาเรือน ตะไกร ขี่คอคน ตัวเองเป็นชู้ เลือกตั้ง กินเป็ด อาหารบูดเน่า ดับไฟ บวชชี ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย เอามีดฟันเท้าตัวเอง เข้ารับการผ่าตัด สู้กับเหยี่ยว พรวน ล้มละลาย ประทัด ศีรษะ พี่น้องทุบตีกัน ตะโพน แตกร้าว กระต่ายหลายตัววิ่ง งูกัด นำเที่ยว สระผม ถือดอกบัวในมือ ปอ จลาจล บรรพบุรุษ เณรหางนาค จับปลา ถูกมัดมือมัดเท้า กิ่งก่าวิ่งไปมา กระทะ นางฟ้า สูบบุหรี่ ยืนบนลังไม้ เมฆลอยนิ่ง ปลิงดูดเลือด ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ห่าน มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ดื่มน้ำหวาน โต้เถียง เป็นโจทก์ในศาล ขาขาด มาลัยดอกไม้ ขโมยขึ้นบ้าน ตัวเองบ้า ริมฝีปาก กินพริก ระย้า จันทร์เพ็ญ ช้อนเปื้อน ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด สร้าง ทรมานคนอื่น เป็นคนปรุงอาหาร งูขดเป็นวงกลม ปวดท้อง กกกอด กระโดดลงจากต้นไม้ ธนาคาร ทาเล็บ ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ตะกวด เช็คเด้ง ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า นอนกับสาวสวย นัยน์ตา ป่าช้า กองทัพ ถุงมือ นักสืบ สังข์ นรก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM