ทำนายฝัน 'ไฟไหม้บ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ไฟไหม้บ้าน ฝันว่าไฟไหม้บ้าน แต่ไม่มีควัน และไม่ทำลายบ้านเรือน ให้ระวังจะเสียญาติผู้ใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไฟไหม้บ้าน'

ฝันว่าไฟไหม้บ้าน แต่ไม่มีควัน และไม่ทำลายบ้านเรือน ให้ระวังจะเสียญาติผู้ใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตกน้ำ อาจารย์ ปลูกต้นไม้ สวมเสื้อสีดำ โลกแตก ภรรยาเปลือยกาย เนื้อหนัง เซิ้ง งง กอดรัด เลิกมุ้งขึ้น พายเรือ ได้ฟังเรื่องตลก เงา ผู้ชายตบผู้หญิง นักร้อง ค้นหา บ้านไฟไหม้ เข้ารับการผ่าตัด วิชา กระต่ายวิ่ง เดินทางกลางทะเลทราย บุตร ม้าสีขาว หนี้สิน ไฟไหม้บ้าน พายเรือกับคนอื่น กิ้งกือ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ไก่ฟ้า คอกหมู เจ้าสาว ปริญญาบัตร แสง ตุ้มหู บ้านมีช่องโหว่ กระติกน้ำร้อน ภาพวาด เสื้อกันฝน ดินสอ นุ่งผ้าสีม่วง เชี่ยนหมาก ถ่อเรือ บ้านร้าง กรน เป่าแตร กงสุล ฆ่าหมัด มาเฟีย กรอบรูป หมาคาบหม้อ ออร์แกน ถูกเรียกตัวมาประชุม เด็กเกิดใหม่ กกกอด ฝุ่นเข้าตา บ่อน้ำใหญ่ ดับตะเกียง คนบ้า อ่าง ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ฝ้าย ตัวเองมีชื่อเสียง ขบวนแห่ ฟันหลุด เกลือ ตัดผมตัวเอง ค้าขายต่างเมือง กรอด้าย ขนมปังกรอบ โสมสวลี ขวาน รถเข็นศพ ผึ้งต่อย พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง นกกา ปลา กำแพงโบราณ รากไม้ ซื้อของโบราณ สาวไส้ นักสืบ กระป๋องนม นั่งนับลูกประคำ บุคคลที่เป็นคนร้าย ขึ้นศาล ถือดอกบัวในมือ งานบวช แห่กฐิน ฟ้าผ่า โต๊ะหมู่บูชา ทรงกลด ผึ้ง บันไดสูง ขี่โคเข้าเมือง สีฟ้า ถอด มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา อยู่ในกระท่อม ปัสสาวะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM