ทำนายฝัน 'ไฟไหม้บ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ไฟไหม้บ้าน ฝันว่าไฟไหม้บ้าน แต่ไม่มีควัน และไม่ทำลายบ้านเรือน ให้ระวังจะเสียญาติผู้ใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ไฟไหม้บ้าน'

ฝันว่าไฟไหม้บ้าน แต่ไม่มีควัน และไม่ทำลายบ้านเรือน ให้ระวังจะเสียญาติผู้ใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แบกหาม บ้านพัง แปรงฟัน ทะเลาะกับภรรยา ปลิง ญาติ ซ่อนหา ระเบิด ดื่ม นักประพันธ์ ตกบ่อลึก ไอศกรีม สร้อยทองคำ ดวงจันทร์ ค้อน รดน้ำต้นไม้ ขิม แต่งตัว แบกเสา อีกา เฒ่าหัวงู สนามหญ้า ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา นกแก้ว ล้างหวี กระจกหลากสี คบไฟ กระซิบ บันได ถูกจับ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ฉลาด เหยี่ยว ขโมยขึ้นบ้าน นอนบนกองฟาง ถอด ผ้าขี้ริ้ว ลาวาภูเขาไฟ แสง จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ตีกลอง ญาติทำความผิด ฝนตกหนัก กัดลิ้น คนแต่งชุดสีดำล้วน ชะนี สงฆ์ ผิงไฟ เห็นกระดุม ช้อนเปื้อน ภรรยามีครรภ์ ตักน้ำ เด็กผู้ชาย ครัว บาดแผล เบาะ ซื้อขาย จมูกขาด ย้อมผม นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ กินผลไม้แฝด ได้กลิ่นเครื่องเทศ ช้อนทอง เมฆสีดำ ไต่ลวด ฝ้าย พระวรราชาทินัดดามาตุ ชะลอม ฟักทอง ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ปอก อยู่ในอาการผิดหวัง กินโรตี ความลับ พ่อตาย ลูบท้องหญิงตังครรภ์ แขนขาด ส้มตำ ตาบอด เฒ่าแก่ ม่านกั้นกำบังสายตา มีปากเสียงภายในครอบครัว ชักลาก บรรพบุรุษ กระโปรงใหม่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ เมฆกลางแดด จันทร์เพ็ญ จักรยาน มีคนเกลียด แส้ รางรถไฟ เจ้า น้ำมัน เงินปากผี อากาศทึบมืดมัว ทับทิม นั่งนับลูกประคำ ขายของ ได้ยินสุนัขเห่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น