ทำนายฝัน 'ไฟไหม้บ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ไฟไหม้บ้าน ฝันว่าไฟไหม้บ้าน แต่ไม่มีควัน และไม่ทำลายบ้านเรือน ให้ระวังจะเสียญาติผู้ใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไฟไหม้บ้าน'

ฝันว่าไฟไหม้บ้าน แต่ไม่มีควัน และไม่ทำลายบ้านเรือน ให้ระวังจะเสียญาติผู้ใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ศีรษะล้าน ข้อเท้าเจ็บ เป็ดว่ายน้ำ นกบิน แสดงละคร ขนมปัง เจดีย์ ตกเลือด ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ถูกขัง ตะขาบ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) เพชรรัตนราชสุดา ถูกสุนัขเห่า ดูหนัง ทำผ้าเช็ดหน้าหาย อุจจาระ ล้างเท้า ถูกวิ่งราวทรัพย์ นอนในเรือ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ถูกฝังทั้งเป็น สีดำ มุ้งหมอน กินข้าว ถูกมัดมือมัดเท้า การสร้างโบสถ์ ทอดทิ้งคนรัก เดินเป็นวงกลม ไว้ทุกข์ ชงชาถวายเจ้าที่ เห็นบ่อร้าง แกะเปลือกหอยรับประทาน สวะ เที่ยวชมงานรื่นเริง ซื้อเต่า งูเหลือม เปลือก ปีก ชามแตก รีดนมโค ตารอบตัว ตัวเองถูกประหาร ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ซอ ขี่วัว แล้ว ตกวัว เรือ กินนก ขลุ่ย บวชภิกสุนี ชายชู้ เดินทางกลางทะเลทราย ถาดดอกไม้ แปรงฟัน ภาพ แม่หม้าย จับปลา เมือง หลุม สามีตาย อรุณ สารภี ปอ เถาวัลย์ ความลับ ทำกาแฟหก มีดหาย ช้องผม ผักที่ยังคงปลูกในดิน บอลลูน สุรา ทำขวัญ บิน (สูงขึ้น) สวมรองเท้าใหม่ โถส้วม ถากไม้ กินผลไม้ ผ้าพันแผล สำลี เดินเล่นบนหาดทราย นอน ธงสามเหลี่ยม ปอกเปลือกไข่ พ่อตาย ได้รับรางวัล ปีศาจ ของเน่าเสีย พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอโทษ ตีงู อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น คนมีเขา พนัน ข้าวสาร เกลียดคนต่างชาติ รถไฟ ดำน้ำ มัจฉา แมว พู่กัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM