ทำนายฝัน 'ไฟไหม้ผม'

ฝันเห็น ฝันว่า ไฟไหม้ผม ฝันว่าไฟไหม้ผม คนที่คุณรักจะเสียชีวิต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไฟไหม้ผม'

ฝันว่าไฟไหม้ผม คนที่คุณรักจะเสียชีวิต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บันไดสูง ดาดฟ้า ทำให้คนอื่นตื่น ห่านฟ้า ทอดแห แฮนด์บอล ปาก ครีบปลา นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด รังไก่ กรวยกรอกน้ำมัน ปีก สวะ เดินกะโผลกกะเผลก เด็กพิการ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) เดินอยู่ในความมืด คนขี้โม้ ประโคม ตกเขา ช้อนทอง กินพระจันทร์ ที่ฝังศพ ประตูที่ปิดตาย มีขาเดียว ต่อสู้ นกยูงรำแพน แผนผัง สุนัข เดินสะดุดหกล้ม กินโดนัท นาข้าวรกร้าง ชลธาร เสวียน ชาวประมง ดอกซ่อนกลิ่น นั่งรถไฟ หิมะตกถูกตัว คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด พูดกับกลุ่มชน กกลูก โยงเรือ เกิดความรู้สึกผิด เสือกัดตัวเอง กินองุ่น มังกร หมู ทอดทิ้งลูกๆ ผ้าห่ม ไฝ ตกงาน เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ถูกหนูกัด ดาว คัมภีร์ สกปรก กองกระดูก โดนดึงผม คนแต่งชุดสีดำล้วน เดินขึ้นภูเขา เด็ดพริกออกจากต้นพริก ของเล่น ระดู ทอดผ้าป่า ทองคำก้อน นักแสดง คนรักนอกใจ พัชรกิติยาภา เกา บอลลูนตก ปากเปื่อย ลอย ขบวนแห่ศพ เกลียดคนต่างชาติ หลุม จุดเทียนชัย ไฟนรก กินรีหรือกินนร ตัวเองเป็นชู้ ซองจดหมายสีขาว โฆษณา อ่างล้างหน้า พระพุทธเจ้า ข้าวติดคอ ฆาตกร บิณฑบาต อดตาย ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ธนูหลายดอก หมาเลียขา แส้ ปลูก ก้างปลา เปลี่ยนเสื้อผ้า กินอาหาร หวีไม้ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ป่า หย่า โล่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM