ทำนายฝัน 'ไฟไหม้ผม'

ฝันเห็น ฝันว่า ไฟไหม้ผม ฝันว่าไฟไหม้ผม คนที่คุณรักจะเสียชีวิต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไฟไหม้ผม'

ฝันว่าไฟไหม้ผม คนที่คุณรักจะเสียชีวิต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พายเรือตามลำพัง ลูกๆ ทำความผิด เกา ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า รองเท้า คนมุงซื้อขาย ผ้าห่มหนาๆ เถียงกับคน จุดไฟ นั่งอยู่ในกองขี้ โกนผม นอนบนที่นอน แก่นจันทร์ กรอด้าย ซื้อผ้าขาว ฉี่รดที่นอน เฆี่ยนตีผู้อื่น กระทำรุนแรงต่อตัวเอง เด็กเกิดใหม่ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ความรักระหว่างคน 3 คน ขึ้นต้นไม้ ถูกกลั่นแกล้ง ถูกฉ้อโกง ลูกอินทร์ เทศน์ ตู้เซฟ ต้นไม้แห้ง กระโดดจากหน้าต่าง คนร้าย โครงกระดูกมนุษย์ ตราสัง ฆ่าควาย ให้มีดแก่คนอื่น ภาษา บุคคลที่มีชื่อเสียง อยู่ในถ้ำกับคนอื่น เจดีย์ทรุดโทรม นํ้าพุขนาดใหญ่ ใต้ถุน อาบน้ำในอ่าง ที่นอน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ สงฆ์ ทาส เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด จับกุ้ง เขื่อนแตก หีบศพ เห็นไม้กระดาน ปราสาทเก่าแก่ โล่รางวัล ศพถูกมัดตราสัง นกแขกเต้า ถูกเปลื้องผ้า งา นอนเล่นกลางดิน เต้านม อุ้มเด็กทารก บ้านตัวเองสวยงาม ตุ้มหู หีบสมบัติ เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ซีเมนต์ ถ้วยรางวัล วงเวียน โกศ ซื้อกระโปรง คราด แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ถอดเครื่องประดับ ปี่ กินเป็ด นำอุจจาระกลับบ้าน กล้วยเน่า นม ศีรษะมีเหา สุกร ดับเทียน กินอาหารเจ มหรสพ ลับมีด สารภี ฟืน เครื่องจักรทำงานได้ดี อนุสาวรีย์ เหรียญ ไฮไฟว์ ( hi5 ) มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน พญาอินทรี ตกกองไฟ ปฏิกูล หิมพานต์ (ป่า) แตงโม พรวน ตัวเองมีชื่อเสียง ยานพาหนะ ขุดถ่านหิน ได้เป็นเจ้าสาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM