ทำนายฝัน 'ไฟไหม้ในท้องฟ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ไฟไหม้ในท้องฟ้า จะเกิดศึกสงคราม ข้าศึกจะมาประชิดเมือง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไฟไหม้ในท้องฟ้า'

จะเกิดศึกสงคราม ข้าศึกจะมาประชิดเมือง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หนามตำ ตาข่าย สู้กับเหยี่ยว ได้ยินเสียงกระดิ่ง สู้กับเสือ แล้วชนะ ม้านั่ง รูปภาพของเครือญาติ ถูกล็อตเตอรี่ ดูละคร คันศรหรือคันธนู สร้อยข้อมีชำรุด แตกร้าว นักสืบ หาบขี้กลับบ้าน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ภาพ ไฮไฟว์ ( hi5 ) ต่อสู้กับสัตว์ร้าย สบู่ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ร่มกางอยู่ แมงป่อง ตู้รับจดหมาย เดินเล่นในสวนสวย ตัดเล็บ จำเลย ภรรยาเอาน้ำมาให้ กินเนื้อเป็ด หนู ดีใจ ผจญภัย ตกกระ โยคี แบกผลไม้ ช่วย งมของ บวชพระ กินอุจจาระ ขวดเหล้า ล้างหน้าตัวเอง เต้าฮวย ร่องน้ำ สารภาพต่อหน้าเพื่อน พูดคุยกับเจ้านาย ตัวเองร่ำรวย ถากไม้ หีบเปิดอยู่ ถังน้ำ ยา เดินขึ้นที่สูง ภรรยา รัฐประหาร ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ข้าวสาร ต้นไม้ยืนต้นตาย เห็นรองเท้าเก่า แคร่หาม วิ่ง เคี้ยวดิน นกขมิ้น เดินทางก่อนกำหนด งง น้ำหอม ถอดเครื่องประดับ ถ้ำมืด คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ดึงเชือก เดินรอดราวผ้า คลอดลูกก่อนกำหนด แขนขาด ฮวงซุ้ย แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ น้อยหน่า ประเจียด ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด เสียจริต รถยนต์ แต่งงานก่อนกำหนด สร้อยคอ ทำขวัญ ปลวกขึ้นบ้าน ฆ่าควาย อดทน กินโทสต์ ศาลพระภูมิ มรดก คงกระพันชาตรี สวน กระต่าย ไอศกรีม ซุง กองไฟ ค้อน ลา ( สัตว์ ) มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง แม่มด ทะเลาะ ทารกดูดนมคุณ ตะกร้าไม้ จับปลาตะเพียน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM