ทำนายฝัน 'ไม้กวาด'

ฝันเห็น ฝันว่า ไม้กวาด ฝันว่าได้จับไม้กวาดหรือได้กวาดบ้าน ทำนายว่ามีเรื่องที่ต้อง เหนื่อยล้า แต่ก็ผ่านไปได้และมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไม้กวาด'

ฝันว่าได้จับไม้กวาดหรือได้กวาดบ้าน ทำนายว่ามีเรื่องที่ต้อง เหนื่อยล้า แต่ก็ผ่านไปได้และมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกมัดด้วยเชือก ขาหัก กองทัพ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน กินน้ำผึ้ง อยู่ในอาการเร่งรีบ เหาะเหิน ขุดถ่านหิน ตัวเงินตัวทอง ยา เดินเร็วๆ น้ำพุ ไฟนรก ทางม้าลาย งวง ดื่มน้ำมะพร้าว เสื้อผ้า ฉาบแตก ลูกเต๋า โจร ได้ฟังเรื่องตลก ล้างภาชนะเครื่องใช้ นอกใจแฟน คนบ้า บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม เดินขึ้นภูเขา นก ตกปลากับคนรัก กระบอก ฤกษ์ดี กุฏิพระ หีบปิดอยู่ ประตูที่ปิดตาย ตกเลือด พายเรือกับคนอื่น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ลูกจัน หมาตาย กัดลิ้น ฤาษี ซักผ้าขี้ริ้ว ปอด ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เสวียน นกนางนวลโผบิน ดื่มน้ำชา เครื่องบินบังคับ จาน เจ้าเมือง ลับ มีขาเดียว หญิงแปลกหน้า เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด แก้ว นอนในมุ้ง ตกต้นไม้ ตัดต้นไม้ ขายของ ผ้าไตรจีวร พลับพลา สถานี ซุบซิบนินทา เจดีย์ คนร้าย ชกมวย ฌาน กา เจ็บป่วย คนแคระ พูดคุยกับเจ้านาย ด้วง ตู้กับข้าว แมงมุม หวีงา ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ซองจดหมายสีขาว บันไดสูง ขโมยเงิน หมาหอน ล้มลงไปในหลุมลึก ไวโอลิน ใบมีดโกน บิลเลียด พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เขียนหนังสือ หมากฝรั่ง หญิงแต่งชุดสีดำ ดับตะเกียง ประแจ มีหลายหู เคี้ยวดิน ไฟไหม้ปราสาท มู่ลี่ ฆ่าสุนัขบ้า ถูกผีหลอก ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ เพชรรัตนราชสุดา เทียนชัย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM