ทำนายฝัน 'ไม้กวาด'

ฝันเห็น ฝันว่า ไม้กวาด ฝันว่าได้จับไม้กวาดหรือได้กวาดบ้าน ทำนายว่ามีเรื่องที่ต้อง เหนื่อยล้า แต่ก็ผ่านไปได้และมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไม้กวาด'

ฝันว่าได้จับไม้กวาดหรือได้กวาดบ้าน ทำนายว่ามีเรื่องที่ต้อง เหนื่อยล้า แต่ก็ผ่านไปได้และมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น กิ่งก่าวิ่งไปมา น้ำฝน ย้ายบ้าน บันไดเลื่อน ผ้าพันคอ กระดาษสี ดราฟต์ แทงตัวเอง ถูกวิ่งราวทรัพย์ ได้เป็นเจ้าสาว ซักผ้าขี้ริ้ว พระสังฆราช ขโมยอาหาร กินสายบัว กระจกหลากสี เจดีย์ ตกงาน ปฏิทิน ล้มเหลว ดาว ถอดเครื่องประดับ ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ นั่งราชรถ ตะเพียน น้ำพุที่พุ่งสูง ทูตชาวต่างชาติ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ มีดบาด ถูกฉุด ฆ่าใครบางคน รักกับนักบินหญิง ตกน้ำ กระดาษเช็ดมือ กรน เมฆสีดำ เสาตกน้ำมันในบ้าน ถูกตะปูตำเท้า ปลิง ไถ่ถอน ส้มตำ หน้าอก ปวดท้อง ฟ้าผ่า วิทยุ กินไก่ ยางรถ เครื่องจักรทำงานได้ดี ฝ่าเท้า ขบวนแห่ มะนาว ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ปราสาท ถุงเงิน ถุงทอง โซ่ตรวน ลวดหนาม เหงื่อ ตีคนอื่นด้วยเชือก ตะกร้อ เดินเร็วๆ สารภาพต่อหน้าเพื่อน กระจอก กกไข่ บัวหลวง เสื่อขาด เครื่องจักรไม่ทำงาน เอามีดฟันเท้าตัวเอง โยงเรือ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ นั่งบนลังไม้ ทอผ้า เงาะป่า นาข้าวรกร้าง เดินเป็นวงกลม แบกหาม ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก งมของ กินถั่วต้ม รถเข็นศพ ตู้เย็น ดำน้ำ เลื่อยไม้กระดาน กินผัก มีหลายหู สัปเหร่อ เรือจอด เกิดสงคราม ถูกกรรโชกทรัพย์ ถูกตัดศีรษะ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ไข่เป็ด ไม้เท้า กินองุ่น นุ่งโจงกระเบน ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ให้หวีคนอื่น โบว์ดำผูกเสาบ้าน กินเลือด บุพการี กล่าวหา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM