ทำนายฝัน 'ไม้กวาด'

ฝันเห็น ฝันว่า ไม้กวาด ฝันว่าได้จับไม้กวาดหรือได้กวาดบ้าน ทำนายว่ามีเรื่องที่ต้อง เหนื่อยล้า แต่ก็ผ่านไปได้และมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไม้กวาด'

ฝันว่าได้จับไม้กวาดหรือได้กวาดบ้าน ทำนายว่ามีเรื่องที่ต้อง เหนื่อยล้า แต่ก็ผ่านไปได้และมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ระดู ตาชั่ง เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ฟาก พระวิหาร ภาษา งาช้าง หญ้า กุ้ง จูบเด็กเล็ก บุตร ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ได้ยินเสียงกลอง เดินไปบนเนินเขา ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ฉาบ มหาสมุทร นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ใช้ยาเสพติด แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ซื้อปลาหมึก เจ้าที่ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เด็กผู้ชายสู้กัน ขวดน้ำ กาน้ำร้อน รถยนต์ ขนนกสีดำ จับลูกเสือ เรียก ป่วยลงท้อง เดินอยู่ในป่า ขอทาน ขี้เถ้าในเตาไฟ เห็นตัวเองในกระจก สวมรองเท้าใหม่ ฝนหยุดตก สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ความผิด ชอล์ก ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก เดินอยู่ในป่าช้า อยู่ในกระท่อม ฟ้าที่สดใส ญาติเสียชีวิต ว่ายน้ำ ถ้ำ ปีนป่ายภูเขา สวดมนต์ กลัว ของลับ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน จราจรที่สับสนวุ่นวาย มีหลายหู แสตมป์ เกลือ ถูกคนเตะ ทรัพย์สมบัติ ขาขาด ถ่ายขี้ หม้อข้าว ขึ้นศาล มวยผม ผ้าเช็ดตัว หญิงแต่งชุดสีฟ้า ประกาศนียบัตร ขนมชั้นหลากสี ตกลงมาจากอากาศ บวชพระ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง นักบิน แทะกระดูก ดับกองไฟ ใส่ต่างหู เลี้ยงกุมารทอง ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ฆ้อง อีกา ยาพิษ เก็บผลมะม่วง ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน สามง่ามสำหรับแทงปลา สังข์ ตนเองทำความผิด เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ขื่อคา กำลังจะไปตาย ทูตชาวต่างชาติ ตาหลายคู่ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ปลวกขึ้นบ้าน พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง หวีงา รักสามีตัวเอง เทียนชัย ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ทาก คิดถึง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM