ทำนายฝัน 'ไม้ขีดไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ไม้ขีดไฟ ฝันเห็นไม้ขีดไฟ ได้ใช้จุดไฟจนลุกไหม้ ทำนายว่าจะเกิดปัญหา และมีเคราะห์ หรือเกิดความเสียหายในการงานที่ทำ ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ ควรเสี่ยงทำอะไรใหม่ๆ และไม่ควรเสี่ยงโชค ให้ทำบุญสะเดาะเคราะห์ เข้าวัดทำบุญ และอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไม้ขีดไฟ'

ฝันเห็นไม้ขีดไฟ ได้ใช้จุดไฟจนลุกไหม้ ทำนายว่าจะเกิดปัญหา และมีเคราะห์ หรือเกิดความเสียหายในการงานที่ทำ ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ ควรเสี่ยงทำอะไรใหม่ๆ และไม่ควรเสี่ยงโชค ให้ทำบุญสะเดาะเคราะห์ เข้าวัดทำบุญ และอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กำไลแตกหัก หมี จันทรคราส โต๊ะทำงาน ปีนป่ายภูเขา ถูกฉ้อโกง แมวดำ ปีนข้ามกำแพง สีบรอนซ์ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ทะเบียนบ้าน หุ่น ความมั่งคั่ง อ้อย ท่อนซุง ไลน์ ( LINE ) กระดูกแตก กลืนดวงอาทิตย์ ปลาเงินปลาทอง ลูกเต๋า กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง งานศพ หว่านข้าวในนา กระจกหลากสี อยากมีเงิน มหาสมุทรมีพายุ ความผิด ผิงไฟ อีกา ฉมวก โบว์ดำผูกคอ เด็กทารก กินกล้วย คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ คอมพิวเตอร์ ย่างเนื้อ ไว้หนวดยาว ถูกโจรชิงทรัพย์ หายใจอึดอัด งานบวช กลองโบราณ ป่าไผ่ ร้องตะโกน เทศน์ กินเนื้อเป็ด แฝด พระอาทิตย์ มีปากเสียงภายในครอบครัว แดดเผาผิวหนังจนเกรียม แจวเรือ โฉนดที่ดิน นั่งบนลังไม้ ฟ้าแลบ หมู สิริภาจุกาภรณ์ เรือล่ม ละทิ้งบ้าน กินหอยนางรม ทิวเขา ช้างตกมัน ปลวกขึ้นบ้าน เดินเล่นในสวนสวย ข่าวดีจากลูก ฟาง เสี้ยนหนาม กะละมัง ตีฆ้อง ขนมเข่ง ปราศจากอํานาจ ฟันหลุด ฌาปนกิจ จรวดไฟ เอามือตบต้นขาตัวเอง สีแดงชาด หลุมอสรพิษ ศาลเจ้า เฒ่าหัวงู ขุดถ่านหิน บัวขาว เข็มเย็บผ้า เล่นเกมส์ สุกรกลายเป็นคน ตัวเองถูกประหาร งวงช้างรัดตัว คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ลูกไก่ ทำน้ำหก น้ำพริก ดับตะเกียง หญิงชู้ ผลไม้ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น มะพร้าว จับปลาตะเพียน งานสังสรรค์ บิดามารดา มงคล นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง บ้านคนอื่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM