ทำนายฝัน 'ไม้เท้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ไม้เท้า ฝันเห็นไม้เท้าหรือใช้ไม้เท้า ทำนายว่าจะได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนจากผู้ใหญ่ และช่วงนี้จะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไม้เท้า'

ฝันเห็นไม้เท้าหรือใช้ไม้เท้า ทำนายว่าจะได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนจากผู้ใหญ่ และช่วงนี้จะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยิงธนู จิ้งหรีด ตกจากเครื่องบิน ความมั่งคั่ง เหาะดั้นเมฆ ธรรมจักร อากาศทึบมืดมัว กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา กษัตริย์ รดน้ำ หุ่นโชว์เสื้อ กระโปรงเก่า ผูกปมเชือก พนมมือ ประกาศข่าวการตาย บรรจุของลงหีบ ไถ่ถอน ป่วย แหวนทอง เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ถ้วยชาม กอดผู้ชาย พังประตู บิดามารดา ที่นอน บันไดสูง กำแพงเมืองจีน ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ไฟ ตัวเองเจ็บป่วย ทวด แก่นจันทร์ แสงสว่าง ความผิด ท่าเทียบเรือ ตกปลากับญาติ ยุ้งข้าว ขวดเหล้า รักใครบางคนมากๆ ถูกโจรชิงทรัพย์ ตกปลากับคนรัก มวยผม ตัวเองถูกฉีดยา อาบน้ำฝน นก สามง่ามสำหรับแทงปลา แมลงวัน ทำบุญ ปัสสาวะรดที่นอน โค่นต้นไม้แก่ สัตว์เลี้ยง ตู้เซฟ สายสนตะพาย รวงข้าว สร้อยคอ คนกำลังจะตาย ตกกระ มัจฉา ก้ามกุ้ง เครื่องบิน มีหลายหู โอลิมปิก โดนดึงผม ทะเลที่เงียบสงบ หญิงแต่งชุดสีเขียว หญิงแต่งชุดสีแดง ได้สวมแว่นตาดำ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ดวงตรา ฮัจญ์ สีบรอนซ์ คบคนพาล ผ้าแพร คนร้าย สวะ ถล่ม ญาติมิตร นางพยาบาล ปัสสาวะรดกำาแพง สมุด ฉี่รดที่นอน หวีเสนียด ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ นักประพันธ์ หมีกัด ขาเป๋ ไม้ขีดไฟ ตกหลังม้า ก้างปลา ลุยไฟ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ วิทยุ พระพรหม ชาวประมง แขน นั่งใต้ต้นไทร ยกของ กำนัน ข่าวลือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM