ทำนายฝัน 'ไม้เท้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ไม้เท้า ฝันเห็นไม้เท้าหรือใช้ไม้เท้า ทำนายว่าจะได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนจากผู้ใหญ่ และช่วงนี้จะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไม้เท้า'

ฝันเห็นไม้เท้าหรือใช้ไม้เท้า ทำนายว่าจะได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนจากผู้ใหญ่ และช่วงนี้จะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นตัวเองในกระจก จับสายสิญจน์ ลูกไก่ ช่างตัดผม อดตาย นักบวช พระวรราชาทินัดดามาตุ ค้าขายต่างเมือง นํ้าพุที่พุ่งสูง คนตกนรก แพทย์ นั่งอยู่ในกองขี้ เล่าเรื่องตลก เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม โต๊ะรับประทานอาหาร กรน ข้อมือหัก เป็ดไก่ มรดก ไม้ไผ่ กุหลาบ กระต่าย เดินทางในป่ารก มิตรสหาย นกนางนวล ญาณ ดาวตกที่หลังคาบ้าน หญิงแต่งชุดสีแดง ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น เดินตากแดด แทงตัวเอง ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ตาชั่ง โขลงช้าง ยุง คนรักนอกใจ มีหางงอก ขี่เสือ ลายแทง บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ตราสัง หมาหอน ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ฆ่าหมี ซุกซ่อนของมีค่า นกกางเขน ภาพวาด ซุกซ่อนตัว ต้นไม้เขียวชอุ่ม กระต่ายวิ่ง ความมืด ประกาศข่าวดี ได้กลิ่นของบูดเน่า ผ้าพันแผล ฝ่าเท้า แมลงปอ ภรรยาตาย ตบแต่ง เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก อดอยาก ตรอกซอกซอย ถัง งูกัด ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ธนู จุดดอกไม้ไฟ ชฎา บินขึ้นไปบนท้องฟ้า กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ เป็นไข้ เทวาลัย ได้ยินเสียงดนตรีไทย ท่อนซุง กางเกง กุ้งยักษ์ มีคนนำเงินมาให้ เครือญาติ กล้องถ่ายรูป วิวาท รถศพ แร้ง ขี่หมู ไม้ขีดไฟ ดึงเชือก ยอดโดม ขี้เถ้าในเตาไฟ ใช้กระเทียมทำอาหาร ถูกสุนัขเห่า กำแพงโบราณ ตะไกร ขวาน ฉางข้าว ประแจ เขียนหนังสือ ร่างกายตัวเอง ถากไม้ ซักผ้าขี้ริ้ว เห็นไม้กระดาน หมู กางเขน (นก)

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM