ทำนายฝัน 'ไล่จับผีเสื้อ'

ฝันเห็น ฝันว่า ไล่จับผีเสื้อ ฝันว่าไล่จับผีเสื้อ คุณจะถูกรุมเร้าด้วยเรื่องร้ายๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ไล่จับผีเสื้อ'

ฝันว่าไล่จับผีเสื้อ คุณจะถูกรุมเร้าด้วยเรื่องร้ายๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขันตักน้ำ กระถางหลุดมือแตก ซื้อกระโปรง พระโพธิสัตว์ เลี่ยมฟันทอง ช่างเหล็ก จับปลาช่อน ตกหน้าผา ฉลองพระบาท ดื่มกาแฟ หลงป่า ตะไบเหล็ก คิดถึง เดินเร็วๆ ขี่ราชสีห์ ดราฟต์ ไฟ เล่นไพ่ คนป่วยอยู่บนรถ กรวยจราจร เมฆสีขาว ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ประกาศข่าวการตาย ตัวเองถูกประหาร ตุ้มหู ทะเลสาบ ตะกร้อ ถล่ม ชี ทาส เส้นด้าย แต่งงานก่อนกำหนด พระเจ้า ศีรษะมีเหา อยู่ในอาการผิดหวัง ตลาด เถ้าแก่ สามง่ามสำหรับแทงปลา ลาวาภูเขาไฟ ทะเลาะกับคนรัก ปล่อยสัตว์ จมน้ำ นก เล่นน้ำสงกรานต์ รางรถไฟ เปลี่ยนเสื้อผ้า ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ก่อสร้าง ความผิด มีด กระดาษเช็ดมือ เสาเรือน นั่งเรือข้ามแม่น้ำ กงสุล เห็นประตูเมือง เขาวงกต นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ทุบตีภรรยา แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ กินหัวสุกร กอดรัด เข็มแทง ประกันตัว การผ่าตัด เหยี่ยว กระดาษสีขาว จมูก ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน หมี ไฮโล น้ำลาย คลอดบุตร หมูตาย เลี้ยง โคมไฟหรือโคมตะเกียง กำแพงเมืองจีน มาลัยดอกไม้ ตกน้ำ สะพายย่าม ขอบคุณ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ไฟฟ้า แมวสีสวาท นาฬิกาข้อมือเสีย ทำตัวเองบาดเจ็บ กินปลาหมึก เห็นคนเดินละเมอ งานศพ ตัวเองมีปีก ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง เปิดร้านค้าขายสินค้า ออร์แกน จับกระต่าย กระต๊อบ เข่า มีหางงอก ดอกซ่อนกลิ่น ทะเลทราย อากาศทึบมืดมัว ปู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น