ทำนายฝัน 'ไวโอลิน'

ฝันเห็น ฝันว่า ไวโอลิน ฝันว่าเล่นไวโอลิน คุณกำลังจะมีคนคิดร้าย หรือฉ้อโกงทรัพย์สิน ให้ระวังคนแปลกหน้าจะเข้ามาตีสนิทคบหา และคิดร้ายในภายหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ไวโอลิน'

ฝันว่าเล่นไวโอลิน คุณกำลังจะมีคนคิดร้าย หรือฉ้อโกงทรัพย์สิน ให้ระวังคนแปลกหน้าจะเข้ามาตีสนิทคบหา และคิดร้ายในภายหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี่กระบือ ท่อน้ำ ตัวเองมีชื่อเสียง ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม นกกำลังจิกกัน โกศ ป่า แผ่นดินไหว คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล สารภาพต่อหน้าเพื่อน ตกหน้าผา ถูกปีศาจไล่ ทำขวดแตก กระบอกไม้ไผ่ เลื่อยไม้กระดาน เก็บเงินได้ พระพุทธเจ้า กุฏิพระ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ชายชู้ ล้มเหลว ลำคานเสียงฉาบ กางเขน พูดโทรศัพท์มือถือ ธุลี บ้านใหม่ ทรัพย์สมบัติ บาดแผล มีดตกน้ำ พระสังฆราช ยุง กินอาหาร งาช้างวางคู่กัน เต้าฮวย ถูกตำหนิ ไหว้เจ้า คนถูกฉีดยา กินเป็ด ปล่อยออกจากคุก ฉาบ ตู้ไปรษณีย์ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ประตูบ้าน อุปกรณ์ทำครัว น้ำตา โสมสวลี เก็บมุ้ง กินเนื้อคนอื่น พระพรหม บ้านมีช่องโหว่ แก้ผ้า ปล่องเมรุ ดาวตกจากท้องฟ้า ของลับ กรรไกร ภาษา ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง พริก คนบ้า ซุกซ่อนของมีค่า ผ้าเช็ดหน้า แฮนด์บอล ครก มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา พูดสนทนา ประโคม กองกระดูก จับขโมย เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น กระเป๋า ไปยังเมืองนรก อิฐ จอบหรือเสียม บดเมล็ดกาแฟ สูบ กงเต๊ก หญิงชู้ ลิง ขนตา ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ขโมยทรัพย์สมบัติ โกนขนหน้าแข้ง หาบอุจจาระกลับบ้าน กระโดด กล้วยแฝด กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด บวชภิกสุนี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตักบาตร เสื้อครุย เรียก คนกำลังถ่ายรูป โน๊ตบุ๊ก ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ยา สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ถูกตี นกแขกเต้า ดึงเชือก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น