ทำนายฝัน 'ไว้หนวดยาว'

ฝันเห็น ฝันว่า ไว้หนวดยาว หากคุณคิดจะขยายธุรกิจให้รีบทำ ระวังจะเกิดอุบัติเหตุ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไว้หนวดยาว'

หากคุณคิดจะขยายธุรกิจให้รีบทำ ระวังจะเกิดอุบัติเหตุ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หนอน เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ช้อนเปื้อน ผึ้งมากมาย กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง เอสเอ็มเอส ( SMS ) อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ตีแมลงวันตาย กระแสน้ำ เห็นกระดุม อิฐ ได้พูดคุยกับเพื่อน แตกร้าว สุนัข นักบิน ถีบจักรยาน ใช้ยาเสพติด พัชรกิติยาภา แกะสลักรูปปั้น กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ลูกไก่ ม้าสีดำ ตัวเงินตัวทอง อนุสาวรีย์ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ สบู่ ทำนาเกี่ยวข้าว ฌาน ถูกโยนลงทะเล ผู้หญิงชักมีด ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ สวมรองเท้าใหม่ กระจกแตก เก็บกวาดบ้าน เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ถวาย ช่างแกะสลัก บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ การทำผิดพลาด จุฬามณี แม่นํ้า ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ฝาหม้อ ลูกๆ ทำความผิด แต่งงานก่อนกำหนด ถือลูกแก้ว ได้ยินเสียงกบ ตัวเองกลายเป็นนก เก็บผลมะม่วง นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ตักน้ำ ปลูกต้นไม้ เชือดคอสุกร หญิงชู้ กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง เลือดออกทางทวาร สัตว์เลี้ยงตาย ยา ทีปังกรรัศมีโชติ นาก ผีตายโหง ล้มเหลว ดำน้ำ ม่านกั้นกำบังสายตา สุนัขเข้ามาเลีย นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง วิชา เครื่องศาสตราวุธ ถูกจับ สายสะพาย เครื่องแบบทหาร ลา ( สัตว์ ) ซ่อง มดรุมเป็นกลุ่มๆ การผ่าตัด ทาแป้ง ซ่อมแซมรั้วบ้าน ยอดโดม โถส้วม เห็นประตูปิด ทอดผ้าป่า เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ปลาฉลาม ฝังศพคนที่รู้จัก บันไดสูง ถุงน้ำร้อน ตาบอด ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ทอดทิ้งลูกๆ ทำลายโซ่ตรวน ดู pornhub เรือโยง นกแสก สัมผัสกรวดทราย ล่องแพ เฉาก๊วย ชักว่าว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM