ทำนายฝัน 'ไส้เดือน'

ฝันเห็น ฝันว่า ไส้เดือน ฝันเห็นไส้เดือน หรือพยาธิ หรือตัวหนอน ทำนายว่าจะได้ลาภ จากการเสี่ยง หรือได้โชคจากการค้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ไส้เดือน'

ฝันเห็นไส้เดือน หรือพยาธิ หรือตัวหนอน ทำนายว่าจะได้ลาภ จากการเสี่ยง หรือได้โชคจากการค้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกมัดด้วยเชือก ชะนี ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด หุ่น นกกางเขน กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ละลาย ชายหนุ่ม นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ปล้นสะดม ทะเลาะกับภรรยา ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ก่อสร้าง ภาพวาด จูบคนที่อายุมากกว่า หักธนู กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ กินผัก พนมมือ เดินลุยกองไฟ ปลาทอง กระเป๋า ฟันล่างหัก เด็ก โดนดึงผม มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ เซิ้ง เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ แพทย์ เช็ค ( Cheque ) ตกบ่อลึก กงสุล ให้หวีคนอื่น ได้ยินเสียงดนตรีไทย เบ็ดตกปลา ประตูบ้าน นั่งนับลูกประคำ ทองคำก้อน วิ่งออกกำลังกาย เกลือ ปลิงหลายตัว ฤดูฝน นอนบนที่นอน มดหรือแมลง เวทีมวย ไวโอลิน ดอกซ่อนกลิ่น หนี้สิน กลด ได้กลิ่นเครื่องเทศ พระนาคปรก กัดคน จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ปลาหมึก งานวัด กล้วย ผึ้ง เชือก กระดาษเช็ดมือ กอด ฮก ลก ซิ่ว ได้ลาภ กินเกินขนาด ฉีกกระดาษ เจ้า กระดิ่ง โคไล่ขวิดคน ชะลอม ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ผ้าแพร ตอไม้ ขอโทษ แขก ซาวข้าว งูจงอาง แก้บน ฉิ่งฉาบ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ผลไม้ ตกจากดาดฟ้า ทรัพย์สมบัติ เม่น ข้าวเปลือก แมวข่วน ขี้เกียจ ผู้หญิงถือมีด คนแก่ ช้าง ปลอกหมอน ชู้รัก ลา ( สัตว์ ) ได้รับรางวัล ซ่อง สู้กับเหยี่ยว วัง ร่างกายตัวเอง กระแสน้ำ ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ถูกโยนลงทะเล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM