ทำนายฝัน 'ไหล่'

ฝันเห็น ฝันว่า ไหล่ ฝันว่าไหล่อวบอ้วนดี คุณจะมีความสุขความเจริญ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไหล่'

ฝันว่าไหล่อวบอ้วนดี คุณจะมีความสุขความเจริญ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนอื่นทำพลาด บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ มีฤทธิ์ มดหรือแมลง เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ คอบิด โสมสวลี สนามหญ้า ถูกตัดมือ ตกบ่อมีหนอน บรรจุของลงหีบ ถูกพายุพัดพาไปไกล ดื่มนม ถอนผมหงอก แต่งตัว มงกุฎ ค้นหา ทอง เผาไม้กระดาน ใบลาน จรเข้กัด ล้มเหลว บัวหลวง กินลิ้น ซุกซ่อนตัว ตีงู ภรรยาออกจากบ้าน แปรงฟัน ถูกวิ่งราวทรัพย์ ตกใจ ความรัก ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ราชสีห์ แหวนทอง รูปภาพของเครือญาติ ตัวเงินตัวทอง กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี มุดรั้วลวดหนาม แหวน ร่มหัก กองทัพ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ไม้เท้า โอเอซิส ปอกเปลือกไข่ บาทหลวง จับปลา ฆ่าศัตรู ฝังทั้งเป็น กินเลือด หม้าย จมูกหาย คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น พวงมาลัยดอกไม้สด ถลกหนังสัตว์ สามง่ามสำหรับแทงปลา หญิงแต่งชุดสีฟ้า ยุง ฮองเฮา (ราชินี) แมลง สังกะสี ท่าเรือ ถูกกักตัว เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย หัวเราะ เดินตากแดด น้ำหอม ฝนตกปอยๆ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ เจ้า ปล่องไฟ หมีกัด ถูกทรมาน ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด เดินกะโผลกกะเผลก ระฆัง รุ้งกินน้ำ อ่างล้างหน้า ช้องผม ไฟไหม้ต้นไม้ ญาติ ชนกระบือ ยกของ ทะเลาะกับแม่ยาย ภาษา เดินเร็วๆ แหวนหาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดวงจันทร์ นั่งบนเตียง แต่งงานก่อนกำหนด สูบบุหรี่ กินถั่วต้ม เชือดคอสุกร เคารพ คำนับ ดาวอับแสง ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด เปิดผนึกซองจดหมาย ตัวเองถูกประหาร คบไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM