ทำนายฝัน 'ไหว้พระ'

ฝันเห็น ฝันว่า ไหว้พระ ฝันว่าตนเองไหว้พระ หรือ ไหว้สักการะบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณจะหมดเคราะห์ และได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากญาติฝ่ายมารดา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไหว้พระ'

ฝันว่าตนเองไหว้พระ หรือ ไหว้สักการะบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณจะหมดเคราะห์ และได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากญาติฝ่ายมารดา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี่ควาย สนามกีฬา องค์พระ ที่นอน ฟ้าผ่า ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด พลอยหลากสีสัน สุกร โยคี เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กงเต๊ก ซุบซิบนินทา สะอึก ก้ามกุ้ง งูเลื้อย โต๊ะรับประทานอาหาร ดื่มน้ำชา คู คลอง เผาไม้กระดาน ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน เล่นการพนัน ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน คันศรหรือคันธนู จับกัง ไพ่ ตบแต่ง มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม มาลัย ขาขาด กาน้ำร้อน ฆ่าผึ้ง โฉนดที่ดิน ท้องฟ้าสดใส ธง สร้อยข้อมีชำรุด ดื่มน้ำหวาน ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม คนตายมาหา ต้นไม้ เดินกะโผลกกะเผลก ผมถูกตัดให้สั้น แผ่นดินไหว เหยียบขี้ คนตกนรก เสือตาย สาดน้ำ เด็กอุ้มปลา คนร้องไห้ พระสังฆราช โสมสวลี กระท่อมในป่า ผู้หญิงหัวล้าน เลิกมุ้งขึ้น เกิดความรู้สึกผิด โกศ ตกหน้าผา นำตาข่ายไปดักสัตว์ จอมปลวกกลางถนน ยกของ กรรไกร เจดีย์ ขุดถ่านหิน เดินทางไปวัด จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด เพชรรัตนราชสุดา จอก ทำให้คนอื่นตกใจ ท้องฟ้าสีแดง หางไก่ ชาวประมง กาน้ำ ต่อสู้กับเด็ก ครุฑ ถูกจี้ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด อาจารย์ สร้อยทองคำ สร้างบ้าน กินหอยนางรม ช่างไม้ ค้อน ยิงนก แล่นเรือผ่านเกาะ เครื่องบินตก บุตร พญานาค พระสถูป กอด ส้วม ลูกประคำ ขนมอร่อย นางพยาบาล แม่นํ้า แทะกระดูก ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ น้ำล้นเขื่อน ครัว เท้าขาด โบว์ดำผูกคอ เวทีมวย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM