ทำนายฝัน 'ไอ'

ฝันเห็น ฝันว่า ไอ ฝันว่าไอ ให้ระวังจะมีอุบัติเหตุ และบุคคลอื่น ใส่ร้ายป้ายสี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไอ'

ฝันว่าไอ ให้ระวังจะมีอุบัติเหตุ และบุคคลอื่น ใส่ร้ายป้ายสี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา รถบรรทุกศพ นกกา กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ลำน้ำ จักรเย็บผ้า ขึ้นบันได ขึ้นเขา ถูกทรมาน กัดลิ้นตัวเองขาด ชฎา ความรังเกียจ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง มีคนนำเงินมาให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ เรือแล่น ลาภ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน เรียก เครื่องชั่ง ปิดผนึกซองจดหมาย ฟ้าผ่า ไหล่ หนามตำ ระดู ค้อน ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ยกยอ จับลูกเสือ ย่างเนื้อ เป็นแผลที่คอ สุนัขหอน นั่งราชรถ แขกขายโรตี คนถูกฉีดยา ดมกลิ่นดอกไม้ มรดก ลำคานเสียงฉาบ สวมเสื้อสีดำ ทำน้ำหก กุหลาบ กระซิบกับเพื่อน วอ ล่าสัตว์ งาช้าง พูดสนทนา รักเพื่อน สาก คลอดลูกก่อนกำหนด หีบเปิดอยู่ ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ รังไก่ เลิกกับแฟน เฆี่ยนตีผู้อื่น ทาส อู่เรือ ฝ่าเท้า ทูตชาวต่างชาติ หัตถกรรม ล้างหน้าตัวเอง นกร้อง ชามมีลายดอกไม้สวยงาม กล้องยาสูบ โกนขนหน้าแข้ง เหงื่อ ซุง ธนาคาร แตร ทารกดูดนมคุณ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ กินผลไม้ สายนาฬิกาข้อมือขาด ปลวกขึ้นบ้าน ปล่อยปลาดุก นกกางเขน ธรณีสูบ ข่าวดี กุ้งแห้ง ก่อกองทราย กระสอบข้าวสาร นกต่อสู้กัน สมอเรือ ตู้ไปรษณีย์ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ต้นไม้ กระจาด ดื่มน้ำจากแก้ว เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ปล่อยนก เครื่องบูชา กระดานดำมีข้อความ ปัสสาวะรดที่นอน ฉีกจดหมายรัก เสาเรือน ระเบิด กิ๊บติดผม เจ็บปวดตามร่างกาย แมลงสาบ ฉาบแตก สายสนตะพาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM