ทำนายฝัน 'ไอ'

ฝันเห็น ฝันว่า ไอ ฝันว่าไอ ให้ระวังจะมีอุบัติเหตุ และบุคคลอื่น ใส่ร้ายป้ายสี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไอ'

ฝันว่าไอ ให้ระวังจะมีอุบัติเหตุ และบุคคลอื่น ใส่ร้ายป้ายสี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โดนดึงผม ปริญญาบัตร ภรรยาออกจากบ้าน โขลงช้าง ตู้อาหาร เครื่องบินบังคับ ยอดตึกสูงทรงกลม ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน งูเผือก ตัวเองถูกประหาร ประดาน้ำ งานพิธีต่างๆ สกปรก ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว เห็นกองไม้กระดาน ไต่เขา เฒ่าแก่ ครีบปลา เห็นไม้กระดาน ถูกไล่ออกจากงาน กริช หวีหัก ให้หวีคนอื่น คนขาพิการ ขายไม้กระดาน ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง เดินทางกลางทะเลทราย ล้างบ้าน ได้ยินเสียงกระซิบ คอกหมู กางเกง คดข้าวเย็นกิน ช้องผม แมลง น้ำลาย เล่นไพ่ นอนบนเตียง เอทีเอ็ม สายสนตะพาย เข้ารับการผ่าตัด จุดดอกไม้ไฟ จักรพรรดิ เห็นคนอื่นถูกประณาม กรรไกร เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด คนตกนรก รัฐประหาร เต้าหู้ นั่งรถหรู ความลับ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว เดินบนฟ้า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ กินโทสต์ ผู้คุมนักโทษ ทารก ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ได้รับรางวัล กิ้งกือ ซื้อไม้กระดาน วาฬ ธุรกิจ กาบินเข้ามาในบ้าน เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระพุทธรูป คนรักหรือคู่รัก นกกางเขน เดินเร็วๆ แจกันคู่ เรือ กุลี ภาชนะ ตัวเองมีผมหงอก กบ ฝุ่นเข้าตา เครื่องศาสตราวุธ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม เดินทางไปวัด ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น เด็กอุ้มปลา ไฟฟ้า นอนในเรือ กระเทย จันทร์ทรงกลด ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน โต๊ะ รูปภาพของเครือญาติ ดินสอ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน กินกระต่าย ภูเขา เขากวาง กระบอก ได้เป็นเจ้าสาว จอมปลวกกลางถนน ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน พระพิฆเณศ เล่น pubg ตัวเองเป็นโจร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM