ทำนายฝัน 'ไอ'

ฝันเห็น ฝันว่า ไอ ฝันว่าไอ ให้ระวังจะมีอุบัติเหตุ และบุคคลอื่น ใส่ร้ายป้ายสี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ไอ'

ฝันว่าไอ ให้ระวังจะมีอุบัติเหตุ และบุคคลอื่น ใส่ร้ายป้ายสี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กลืนเมฆ หิ้วกระเป๋า ฝั่ง เชี่ยนหมาก กระทง หัวล้าน ถูกฆ่า รักตัวเอง ตกบ่อมีหนอน เสี้ยนตำเท้า กระดาษสีขาว เอามือตบต้นขาตัวเอง ถ่านไฟ จานแตก ภรรยาตาย เครือญาติ เมฆลอยนิ่ง ทารก เห็นปีศาจกินคน เชือดคอสุกร ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ลูกปัด สร้อยทอง เล่นการพนัน เดินอยู่ในป่า ตัดเล็บ ตารอบตัว ถูกเปลื้องผ้า ตัดต้นไม้ แมวข่วน รักสามีตัวเอง อทิตยาทรกิติคุณ เห็นคนโดนแทง ยานพาหนะ ขนนกสีขาว อาบน้ำฝน เช็คเด้ง นอนในมุ้ง ตกทะเล สีแดงชาด นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ปราศจากอํานาจ ผ่าท้อง เสือกัดตัวเอง ควันไฟ เกือก ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ผ้าสีดำ แห่กฐิน ศิลปิน ช่างเงินทอง ปาก แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ โดนแทง เห็นผี กอด นิล ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ชาวประมง ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น อ้อย คนเมา ครก ผ้าขาว แต่งตัว ยักษ์ กินเฉาก๊วย ถนน เงาะป่า คนขาพิการ ถุงเงิน-ถุงทอง ตกใจ แม่หม้าย พวงกุญแจ แกะเปลือกหอยรับประทาน ฝังศพคนที่รู้จัก กระบี่ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กินเนื้อคนอื่น งานบวช ที่ฝังศพ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล โคเข้าบ้าน มีดหาย ลูกจัน กษัตริย์ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ตกหลังม้า ได้ยินเสียงกระซิบ กาน้ำ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ได้เป็นเจ้าบ่าว ว่ายน้ำในมหาสมุทร ฉลาม ผิวหนัง พืชผัก ธนูหัก ทำลายโซ่ตรวน แล่นเรือผ่านเกาะ เห็นคนเปิดประตู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM