ทำนายฝัน 'ไอ'

ฝันเห็น ฝันว่า ไอ ฝันว่าไอ ให้ระวังจะมีอุบัติเหตุ และบุคคลอื่น ใส่ร้ายป้ายสี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไอ'

ฝันว่าไอ ให้ระวังจะมีอุบัติเหตุ และบุคคลอื่น ใส่ร้ายป้ายสี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รถเมล์ คงกระพันชาตรี ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ตัวเองถูกประหาร จับกุ้ง ได้ใบสั่งจากตำรวจ ฝันเห็นนํ้าวน จองจำ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ฝนตกหนัก บ้านตัวเอง ตกงาน สินบน ก้ามปู พายเรือตามลำพัง ล็อกประตู ตกหลังม้า เจ็บปวด หุงข้าว ท่องเที่ยวในสวน แทะกระดูก ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ปลอบโยน ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก นั่งใต้ต้นไทร เห็นประตูบ้านตัวเอง กองไฟ ตะกร้าพลาสติก จมูกของตัวเองยาวใหญ่ เดินทางไปทิศตะวันออก กินเกินขนาด หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) กวาง การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ลูกประคำ ลูกข่าง จานแตก โรคร้าย งานแต่งงาน กริช หมากฝรั่ง ได้ยินสุนัขเห่า แท่น ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ถือกรรไกร แมลงสาบ หยก นอนกลับหัว ตนเองทำความผิด น้ำค้าง มองนํ้าตกกับคนรัก เจ้าสาว ฉมวก นาเกลือ นั่งบนเตียง แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) นำตาข่ายไปดักสัตว์ ถุงเงิน ถุงทอง กระจอก บุคคล สายสนตะพาย ถูกกักตัว เดินอยู่กลางทุ่งนา แทงตัวเอง เมฆสีแดง รังดุม ของเล่น ปีนรั้ว ทอดทิ้งคนรัก กวาด ไฟไหม้ผม เด็กเกิดใหม่ ตีงู กรวยกรอกน้ำมัน ธงชัย เสี้ยนหนาม เพื่อนตาย งมปู นั่งบนเสื่อ เป็นบ้า ถ่ายอุจจาระ จราจรที่สับสนวุ่นวาย ตกกระ นํ้าพุที่พุ่งสูง ใบลาน ล่าสัตว์ เงาตัวเองในกระจก ทาส ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ป่าไผ่ คนรักนอกใจ อ่างล้างหน้า นกอยู่ในรัง ขนมชั้น ต้องโทษ ขอบฟ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM