ทำนายฝัน 'ไอ'

ฝันเห็น ฝันว่า ไอ ฝันว่าไอ ให้ระวังจะมีอุบัติเหตุ และบุคคลอื่น ใส่ร้ายป้ายสี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไอ'

ฝันว่าไอ ให้ระวังจะมีอุบัติเหตุ และบุคคลอื่น ใส่ร้ายป้ายสี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝาเรือน แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน บัวหลวง ขี่ม้า ชามแตก เดินบริเวณวัด นั่งเล่น ถือกรรไกร ขี่นางโค ต้นไม้เหี่ยวเฉา คนในบ้านทุบตีกัน ของที่ระลึก อวัยวะเพศ ไม้ขีดไฟ หัวนก ฮูก (นกฮูก) ประหาร พระพุทธเจ้า บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น พระจันทร์ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ทอดผ้าป่า ลำน้ำ ฉลองพระบาท กล่าวคำอำลากับใครบางคน จมูก หน้า เม่น ถั่ว ถูกโยนลงทะเล เด็ดพริกออกจากต้นพริก เมฆสีดำ ทราย เก็บกวาดบ้าน เห็นคนเปิดประตู เนกไท กระดิ่ง ศีล ย่าง ตะเพียน มะนาว ย้อมผม ฉี่รดกำแพง ทูต เดินร่วมทางกับโจร ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ตำรวจตั้งด่าน ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) กอดรัด ตะขาบ พายเรือกับคนอื่น คลื่นน้ำ งมของ งาช้างวางคู่กัน ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ถอนผมหงอก หญิงเปลือยกาย ตีงู ถ้ำมืด ไหล่ มีโชคลาภ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) นาฬิกาข้อมือ ถีบจักรยาน ผ้าม่าน จับนก ปีศาจหลายตน คนขาพิการ จานชาม ได้ยินเสียงระฆัง นั่งเรือข้ามแม่น้ำ กระท่อมในป่า นาค ดาบ นาเกลือ กระดาษเปื้อนหมึก ขาขาด ความมั่งคั่ง ขอโทษผู้อื่น พังประตู สร้างบ้าน ฉมวก กินน้ำผึ้ง ตุ๊กตา ย่างเนื้อ จิ้งหรีด แกะเปลือกหอยรับประทาน งม ต่อสู้กับเด็ก ผึ้ง มีคนเกลียด ภรรยาทิ้ง คบไฟ เห็นบ่อร้าง บิน (ตกลง) ตักทรายเข้าบ้าน เอสเอ็มเอส ( SMS ) กระสือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM