ทำนายฝัน 'ไอ'

ฝันเห็น ฝันว่า ไอ ฝันว่าไอ ให้ระวังจะมีอุบัติเหตุ และบุคคลอื่น ใส่ร้ายป้ายสี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไอ'

ฝันว่าไอ ให้ระวังจะมีอุบัติเหตุ และบุคคลอื่น ใส่ร้ายป้ายสี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ประกายไฟ มิตรสหาย ฟุตบอล ฟันงอกขึ้นมาใหม่ หญิงชรา ห่าน กองไฟ ภาวนา เครือญาติ แม่ชี โต๊ะทำงาน ตัดผมสั้น นอนบนเสื่อ พริกไทย นั่งบนหลังนกกระเรียน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ร่องน้ำ เวียนเทียน ธงบนบ้าน สุริยคราส ถอด ลูกอินทร์ น้ำตก โบสีดำ กำแพงโบราณ ยิงปืน เชื้อเชิญ ขายตู้ ขายโต๊ะ ป่าเขา หมากัด เปลือย สวมเสื้อสีขาว เขี้ยวสัตว์ ผู้คุมนักโทษ ถูกตัดศีรษะ พระพิฆเณศ พนัน ถุงน้ำร้อน ของเน่าเสีย เครื่องบินตก คดีฟ้องร้องกัน คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ผ้าโพกหัว ไส้ไหลจากท้อง นอนในเรือ ขโมยเงิน ป่าช้า เมาสุรา คนมีดวงตาสีดำ ธนบัตร ตักน้ำ กระบอก ว่ายน้ำในมหาสมุทร ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง นกคุ่ม มุดใต้ถุน ระย้า ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ บวชพระ ถูกฟันคอขาด ทำนบ ตกปลากับคนรัก ทอดทิ้งภริยา หมากฝรั่ง แสงสว่าง บัตรเชิญ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ไทร คนแต่งชุดสีดำล้วน เฒ่าหัวงู ตีคนอื่นด้วยเชือก ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ เห็นคนเดินละเมอ จำนอง ซ้อมรบ ลากเกวียน ได้ยินเสียงกบ ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ผูกปมเชือก ยกของ กะละมัง พลอยหลากสีสัน ได้ยินเสียงกระดิ่ง เกาะ ใช้กระเทียมทำอาหาร ผักกาด ไถ่ถอน ทอดแห เสี่ยงเซียมซี แสดงละคร ออร์แกน ญาณ หนามตำ ผู้ชายตบผู้หญิง เครื่องพิมพ์ดีด มาลัยดอกไม้ แช่ง บวม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM