ทำนายฝัน 'ไอศกรีม'

ฝันเห็น ฝันว่า ไอศกรีม ฝันว่าได้กินไอศกรีม คุณจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ หรือ ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน ความฝันนี้ อาจจะมีผลต่อผู้หลักผู้ใหญ่ มีเกณฑ์ได้รับลาภผลจากคนรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไอศกรีม'

ฝันว่าได้กินไอศกรีม คุณจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ หรือ ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน ความฝันนี้ อาจจะมีผลต่อผู้หลักผู้ใหญ่ มีเกณฑ์ได้รับลาภผลจากคนรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ให้มีดแก่คนอื่น งอบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ คบไฟ ตามทวงหนี้ ทหาร โพธิ์ แลบลิ้น ได้ยินเสียงกบ อุ้มลูกหมา เต้าหู้ ทารก ลับ มงกุฎ จับหมู อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ขัง ฟันหลุด คนในบ้านทุบตีกัน เดินขึ้นภูเขา อาเจียนเป็นหนอง สกปรก อทิตยาทรกิติคุณ กิ่งก่าวิ่งไปมา ขุดถ่านหิน ต่อ ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ชงชาถวายเจ้าที่ นักบิน ผึ้งบินรอบรังของมัน ขนคิ้ว กินหัวสุกร ไข่มุก ทหารยิงปืนใหญ่ ปฏิทิน ฟ้อนรำ ประหารคนรัก โถส้วม ปล้น ช้างเหยียบ บูชา นำอุจจาระกลับบ้าน ปลูกบ้านต้นไม้ เป็นแผลที่คอ มีคนนำเงินมาให้ เดินเร็วๆ เห็นประตูปิด ตะขาบกัด นกยูงรำแพน สบู่ กินไก่ คราด โต๊ะ นกแขกเต้า ตัวเองแก่ ยกของ ทีปังกรรัศมีโชติ ถูกตะปูตำเท้า จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ฉัตรเงิน ฉัตรทอง คนมีดวงตาสีดำ ต่อสู้ รูปภาพของเครือญาติ ควันไฟ ดนตรี สตรี แส้ นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง สร้าง สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี มดรุมเป็นกลุ่มๆ เสื่อไม้ไผ่ พังพอน ตกกองไฟ เรือกำลังจม ทอดทิ้งคนรัก อุ้มลูกสุนัข โฆษก กรวดทราย ถวายพระด้วยดอกบัว งานมงคล เสื้อใหม่ ผู้หญิงตั้งครรภ์ กระท่อมในป่า จอมปลวก ขี่โคอศุภราช ถูกตำหนิ ถูกทำโทษ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ โจรปล้นบ้าน เห็นบ่อร้าง โต๊ะรับประทานอาหาร เขื่อนแตก อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ตบมือ ถูกวิ่งราวทรัพย์ ล้างภาชนะเครื่องใช้ นกเกาะหลังงู หญิงทุบตีกัน เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM