ทำนายฝัน 'ไฮโล'

ฝันเห็น ฝันว่า ไฮโล ฝันว่าเล่นไฮโล ทำนายว่าญาติผู้ใหญ่อาจมีอิทธิพลหลายๆ เรื่อง ในการตัดสินใจของคุณ ระวังคำพูด จะนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง ช่วงนี้ โชคของคุณยังไม่ดีเท่าไรนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไฮโล'

ฝันว่าเล่นไฮโล ทำนายว่าญาติผู้ใหญ่อาจมีอิทธิพลหลายๆ เรื่อง ในการตัดสินใจของคุณ ระวังคำพูด จะนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง ช่วงนี้ โชคของคุณยังไม่ดีเท่าไรนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระทะ มดหรือแมลง บวชชี เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ทวด ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสี้ยนตำเท้า ว่ายน้ำในมหาสมุทร อรุณ จับลูกเสือ ฝันเห็นนํ้าวน ศีล โขลงช้าง แกะสลักรูปปั้น กระถางสามขา ถังน้ำ งมหาของ กินเนื้อไก่ รถไฟฟ้า กระจาด ต่างหู หุ่น ฝั่ง การรับรางวัล เก็บองุ่นรับประทาน ดูหนัง ไม้ไผ่ ดับกองไฟ งาช้างวางคู่กัน นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย คนเกี่ยวข้าว ได้สวมแว่นตาดำ ผจญภัย สาดน้ำ กินน้ำผึ้ง ศพ เศรษฐี บั้งไฟ ไหล่ ตะกร้อ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ขุดถ่านหิน เงี่ยง ชู้รัก ตลาด จำนอง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ดิน รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย นกอินทรี ขนนกสีดำ นั่งรถ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง พระราชินี ม่านกั้นกำบังสายตา ไอ ศีรษะล้าน ถ้ำมืด ลา ( สัตว์ ) มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ กล้วยไม้ ประหาร ขึ้นศาล ช่างแกะสลัก เดินอยู่กลางทุ่งนา ซื้อเต่า เข่า ไปยังเมืองนรก ฤดูฝน สวมแหวน ปล้น ฝาแฝด ตะโพน ตักทรายเข้าบ้าน ดักนก จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด กลด ฤดูหนาว ดวงอาทิตย์มืดมัว ภรรยาเสียชีวิต จับก้อนกรวด ก้อนทราย หญิงแต่งชุดสีขาว เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ดื่มน้ำจากแก้ว ช่วยคน ตกบ่อลึก จมูก นั่งรถหรู ขวานหัก ดื่มนม ดับเทียน ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน คราส ผิงไฟ ทะเล ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด นกนางนวลโผบิน ผนัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM