ทำนายฝัน 'ไฮโล'

ฝันเห็น ฝันว่า ไฮโล ฝันว่าเล่นไฮโล ทำนายว่าญาติผู้ใหญ่อาจมีอิทธิพลหลายๆ เรื่อง ในการตัดสินใจของคุณ ระวังคำพูด จะนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง ช่วงนี้ โชคของคุณยังไม่ดีเท่าไรนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไฮโล'

ฝันว่าเล่นไฮโล ทำนายว่าญาติผู้ใหญ่อาจมีอิทธิพลหลายๆ เรื่อง ในการตัดสินใจของคุณ ระวังคำพูด จะนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง ช่วงนี้ โชคของคุณยังไม่ดีเท่าไรนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตกทะเล พญานาค ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน กอดผู้ชาย สัปเหร่อ สัตว์เลี้ยงตาย เผาไม้กระดาน ทำขวัญ ขวานหัก เนกไท ไหว้พระ ญาติทำความผิด สายรุ้ง ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ผ่าท้อง หญิงโสเภณี พระพุทธรูป ฝุ่นฟุ้งกระจาย ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ดัดผม งูขดเป็นวงกลม ถุงใส่เงิน ตกบ่อลึก กงเต๊ก เต่าทอง จิ้งเหลน เชือดคอสุกร ตัดผมใหม่ กินอุจจาระ กระจอก ปล่อยปลาดุก ให้รางวัล งูจงอาง นั่งบนเสื่อ ดับตะเกียง ม้าสีดำ มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา เงินหาย ถูกจี้ จับกัง ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ป่าไผ่ หลงทาง เวียนเทียน ปืน ตู้อาหาร ซ่อนหา งมของ ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กอด นกกำลังจิกกัน ฝุ่น ก้างปลาติดคอ มาลี ยมทูต หมัดกัด ฟันล่างหัก ช่างเงินทอง ข้อมือหัก สถานี คลอดลูก ใส่ต่างหู กินดิน แข็งแรง หมีทำร้าย เดินตากแดด ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย เคี้ยวดิน หญ้า พี่น้องทุบตีกัน ประดิษฐ์ ต่อสู้กับเด็ก คอกหมู แร้งเกาะหลังคาบ้าน ปั่นด้าย เคารพ คำนับ ฆ่าไก่ ปล่อยนก จรเข้กัด บริโภค เดินไปตามท้องถนน รบชนะ ข้าวในนา ถูกตี เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ถูกตำหนิ ขาขาด รังผึ้ง เดินไปบนเนินเขา ถูกกลั่นแกล้ง ต้นไม้ยืนต้นตาย กินสายบัว บวชพระ กล่าวหา ตกใจจนสะดุ้ง สร้อยทอง จานแตก ฟาก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM