ทำนายฝัน 'ไฮไฟว์ ( hi5 )'

ฝันเห็น ฝันว่า ไฮไฟว์ ( hi5 ) ฝันว่าได้เล่นไฮไฟว์กับเพื่อนหรือคนอื่น ให้ระวังเคราะห์ร้ายที่จะเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุน้อยที่สุดในครอบครัวหรือในบ้าน และจะต้องเดินทางไกล ช่วงนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูเหมือนว่า จะมีอุปสรรคไปเสียหมด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ไฮไฟว์ ( hi5 )'

ฝันว่าได้เล่นไฮไฟว์กับเพื่อนหรือคนอื่น ให้ระวังเคราะห์ร้ายที่จะเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุน้อยที่สุดในครอบครัวหรือในบ้าน และจะต้องเดินทางไกล ช่วงนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูเหมือนว่า จะมีอุปสรรคไปเสียหมด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนกำลังถ่ายรูป หลุมอสรพิษ ของขวัญ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ เงาะ เลือดไหล จมน้ำ ทหารเข้าบ้าน ฉัน ( กิน ) กระดาษสีขาว หมาก กุลี ซื้อกระโปรง สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ดำน้ำ กระจก ควาย กุญแจ ขื่อคา สถานี อยู่ในกระท่อม ให้มีดแก่คนอื่น ทำตัวเองบาดเจ็บ ทะเบียนบ้าน สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขี่โคเข้าเมือง เสาเรือน ตกใจเพราะเห็นผี พระสังฆราช สุนัขคาบหม้อ หมีทำร้าย ท่าเทียบเรือ ก้น กระจกหลากสี เหาะดั้นเมฆ ตู้หนังสือ งวงช้างรัดตัว ห่าน ตะขาบ อาหารบูดเน่า หนอน ดราฟต์ นางเงือก กางเขน กินไก่ กระต่ายขูดมะพร้าว ไม้ไผ่ เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ร่องน้ำ หลุม ปฏิเสธหมายเรียกประชุม เห็นคนอื่นถูกประณาม ความรังเกียจ ลูกเห็บตก เป็นใบ้ น้ำตา ผ้าไตรจีวร ดื่มน้ำ ครกสาก ญาติเสียชีวิต กำแพงเมืองจีน เก้าอี้ หย่า มีดตกน้ำ ดวงอาทิตย์ดับ พายุ ตกบ่อลึก แร้งกินซากศพ บริโภคเนื่อสุกร ชกคนที่จมูก ไฟไหม้ปราสาท ถูกกักตัว อากาศบริสุทธิ์ ทะเลาะ นกพิราบ ไถนา ฝั่ง เบี้ย เขื่อนแตก สำลี กุ้งทะเล ฆาตกรรม ถูกปีศาจไล่ กระแต โต๊ะรับประทานอาหาร นัยน์ตา รถเมล์ บุญ ถล่ม ช่างปั้น ขอนไม้ ถวายพระด้วยดอกบัว ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ผึ้งต่อย น้ำมัน ต้นโพธิ์ เข่า ขี่วัว นกเกาะหลังงู เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น