ชื่อภาษาไทย ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ค้นหาชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งชื่อบุตรสาว บุตรชาย ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ ชื่ออันเป็นสิริมงคล ชื่อที่ออกแบบตามวัน เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์การตั้งชื่อ โหราศาสตร์โบราณ
ค้นพบ 26 ชื่อมหามงคล
คัมภีร์สุริยยาตร์โหราศาสตร์ไทยโบราณ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
สุขธนัท SUKTHANAT สุก-ทะ-นัด ผู้ร่ำรวยด้วยความสุข
นภธร NAPHATHON นะ-พะ-ทอน ทรงไว้บนท้องฟ้า
กัญจน์วิมล KANWIMON กัน-วิ-มน บริสุทธิ์ดั่งแสงทอง
รดาณัฐ RADANAT ระ-ดา-นัด นักปราชญ์ผู้มีความสุข
อดิลักษณ์ ADILAK อะ-ดิ-ลัก ผู้มีลักษณะดียิ่ง
กรชัย KORNCHAI กอน-ไช ผู้นำชัยชนะ
นิติกร NITIKORN นิ-ติ-กอน รักษาไว้ซึ่งระเบียบแบบแผน
ทยากร THAYAKON ทะ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
ธนณัท THANANUT ทะ-นะ-นัด ผู้มีความรู้เกี่ยวกับทรัพย์
นันทัชพร NANTHATCHAPHORN นัน-ทัด-ชะ-พอน เกิดมาเพื่อความสุขและความประเสริฐ
จีรชญา CHIRACHAYA จี-ระ-ชะ-ยา ผู้มีความรู้มั่นคง
ณัฐวรรธน์ NADTHAWAT นัด-ถะ-วัด นักปราชญ์ผู้เจริญ
ลภณทิพย์ LAPHONTHIB ละ-พน-ทิบ มีทรัพย์ที่ดีเลิศ
วิกรม WIKROM วิ-กรม ความพากเพียร , ความห้าวหาญ
กานต์ศักดิ์ KARNSAK กาน-สัก เป็นที่รักของผู้มีอำนาจ
ฉลองชัย CHALONGCHAI ฉะ-หลอง-ไช การเฉลิมฉลองยินดีในชัยชนะ
วรชิต WORRACHIT วอ-ระ-ชิด ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ
จักรกฤช CHAKKRIT จัก-กริด อาวุธ
กัญจนภัส KANCHANAPHAT กัน-จะ-นะ-พัด แสงทอง
ยมลพร YAMONPHON ยะ-มน-พอน คู่ที่ประเสริฐ
ชวพร CHAWAPHON ชะ-วะ-พอน สมปรารถนาอย่างรวดเร็ว
อดิชาติ ADICHART อะ-ดิ-ชาด ผู้เกิดมาดี
กัลยวีร์ KANYAWEE กัน-ยะ-วี ผู้มีความสุขและกล้าหาญ
ทรรศนีย์ THATSANEE ทัด-สะ-นี หญิงผู้มีความงามน่ามอง
ณัฐทพัสส์ NATTAPAT นัด-ทะ-พัด ผู้ฉลาดและมีอำนาจ
ชวาลณัฎฐ์ CHAWANNAT ชะ-วาน-นัด ปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง

ทำนายความฝัน

รวบรวมคำทำนายความฝันต่าง ๆ จากทุกตำราศาสตร์โบราณการทำนายฝัน ที่แม่นยำที่สุด


วีดีโอแนะนำ

ติดตาม Monkolname Channel ผ่านช่องทางยูทูป แนะนำเชื่อมงคลในรูปแบบต่าง ๆ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ