ฟรี ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ค้นหาชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งชื่อบุตรสาว บุตรชาย ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ ชื่ออันเป็นสิริมงคล ชื่อที่ออกแบบตามวัน เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์การตั้งชื่อ โหราศาสตร์โบราณ
ค้นพบ 26 ชื่อมหามงคล
คัมภีร์สุริยยาตร์โหราศาสตร์ไทยโบราณ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
สรัญญา SARUNYA สะ-รัน-ยา หญิงผู้แกล่งกล้า
พีรพันธุ์ PHIRAPHAN พี-ระ-พัน เผ่าพันธุ์เป็นนักรบ
วรภพ WORAPHOP วอ-ระ-พบ ผู้มีชาติกำเนิดที่ดี
มนัสพันธ์ MANATSAPHAN มะ-นัด-สะ-พัน ผูกมัดจิตใจ
ปรมภัค PARAMAPHAK ปะ-ระ-มะ-พัก มีเกียรติที่ดีเยี่ยม
กนกนุช KANOKNUT กะ-หนก-นุด หญิงผู้มีค่าประเสริฐเหมือนทอง
รวินท์รัตน์ RAWINRAT ระ-วิน-รัด ดอกบัวที่ประเสริฐสุด
เทิดภูมิ THOETPHUM เทิด-พูม เชิดชูให้สง่างาม
นันธกร NADTHAKORN นัด-ถะ-กอน ผูกพันด้วยความเจริญ
มัทนวีร์ MATNAWI มัด-นะ-วี หญิงสาวผู้มีความกล้า
นิอร NI-ORN นิ-ออน หญิงสาว
พสุชา PASUCHA พะ-สุ-ชา ก่อให้เกิดทรัพย์
รติกูล RATIKUL ระ-ติ-กุน ผู้นำความยินดีมาสู่วงศ์ตระกูล
สุพศิน SUPASIN สุ-พะ-สิน มีีความเชี่ยวชาญยิ่งมีอำนาจยิ่ง
วรัญญา VARANYA วะ-รัน-ยา ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
อิทธิภร ID-THIPHORN อิด-ทิ-พอน มีผู้ค้ำจุนให้สำเร็จ
หฤษฏ HARIT หะ-ริด น่าชื่นชม , ดีใจ , ยินดี
นันทรัตน์ NANTHARAT นัน-ทะ-รัด ผู้มีความยินดีเป็นรัตนะ
อติวิศว์ ATIWIT อะ-ติ-วิด ผู้อยู่เหนือคนทั่งปวง
วิไลลักษณ์ WILAILAK วิ-ไล-ลัก ผู้มีลักษณะงดงาม
ศิรเดช SIRADET สิ-ระ-เดด มีอำนาจสูงสุด
สรวิชญ์ SORAWIT สอ-ระ-วิด นักปราชญ์ผู้เป็นเลิศ
ฤทธิสร RITTHISORN ริด-ทิ-สอน กล้าหาญในอำนาจ
ปารย์มิตร PA-RA-MIT ปา-รา-มิด ผู้ที่มีเพื่อนที่ดีและมีความสามารถ
พรรณทิพย์ PHANTHIP พัน-ทิบ ผู้มีผิวพรรณงามเลิศ
ณัทชาติ NADTACHART นัด-ทะ-ชาด ชาติกำเนิดให้เกิดมามีความรู้

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ