ฟรี ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ค้นหาชื่อมงคลอื่น ๆ พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง MONGKOLNAME.COM
ค้นพบ 43 ชื่อมหามงคล
ในหมวดหมู่อักษร 'ข'

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
ขจรกฤดิ KHACHONKRIT ขะ-จอน-กริด ผู้มีเกียรติเป็นที่เลื่องลือ
ขจรกิตติ์ KHACHONKIT ขะ-จอน-กิด ผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือกระจายไม่ทั่ว
ขจรฤทธิ์ KHACHORNRIT ขะ-จอน-ริด ผู้มีฤทธิ์รู้กันแพร่หลาย
ขจรวิทย์ KHACHONWIT ขะ-จอน-วิด ผู้มีความรู้เป็นที่เลื่องลือ
ขจรศักดิ์ KHAJORNSAK ขะ-จอน-สัก มีความสามารถเป็นที่เลื่องลือ
ขจรเกียรติ KHACHONKIAT ขะ-จอน-เกียด ผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือไปไกล
ขจรเดช KHACHONDET ขะ-จอน-เดด ผู้มีอำนาจเป็นที่เลื่องลือ
ขจิตณัฏฐ์ KHACHITNAT ขะ-จิด-นัด ปราชญ์ผู้งดงาม
ขจิตพรรณ KHACHITPHAN ขะ-จิด-พัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม
ขจิตภัสร์ KHACHITPHAT ขะ-จิด-พัด ผู้สดใสงดงาม
ขจิตรัตน์ KHAJITRAT ขะ-จิด-รัด งดงามประเสริฐสุดงามสดใส
ขจิตรัตน์ KHACHITRAT ขะ-จิด-รัด ดุจแก้วรัตนะที่ได้รับการตกแต่ง
ขจีจิตร์ KHACHIJIT ขะ-จี-จิด ผู้มีจิตใจงามสดใส
ขจีทิพย์ KHACHITHIP ขะ-จี-ทิบ ผู้งามเลิศ
ขจีพรรณ KHACHIPHAN ขะ-จี-พัน ผู้มีผิวพรรณงามสดใส
ขจีรัตน์ KHACHIRAT ขะ-จี-รัด ผู้งามสดใสประเสริฐสุด
ขจีวรรณ KAJEEWAN ขะ-จี-วัน ผู้มีผิวแลน่ามอง
ขจีเกศ KHAJEEKATE ขะ-จี-เกด ผู้มีผมงาม
ขนบพร KHANOPPHORN ขะ-หนบ-พอน มีแบบแผนที่ประเสริฐ
ขนานชล KHANARNCHON ขะ-หนาน-ชน เรียงคู่กันกับแม่น้ำ , ผู้เกิดใกล้แม่น้ำ
ขบวรวรรณ KABUANWAN ขะ-บวน-วัน ตกแต่งด้วยสีสันงดงาม
ขวัญข้าว KWANKHAO ขวัน-ข้าว เป็นมิ่งขวัญของข้าว
ขวัญจิรา KHWANCHIRA ขวัน-จิ-รา มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
ขวัญชญา KHWANCHAYA ขวัน-ชะ-ยา ผู้เป็นมิ่งขวัญของผู้รู้
ขวัญชนก KHWANCHANOK ขวัน-ชะ-นก ผู้เป็นที่รักของพ่อ
ขวัญชนา KHWANCHANA ขวัน-ชะ-นา ผู้เป็นที่รักของมวลชน
ขวัญดาว KHWANDAO ขวัน-ดาว ผู้มีความดีโดดเด่น
ขวัญดี KHWANDEE ขวัน-ดี ผู้มีกำลังใจดี
ขวัญทิพย์ KHWANTHIP ขวัน-ทิบ ผู้เป็นที่รัก
ขวัญปภา KHWANPAPHA ขวัน-ปะ-พา ผู้เป็นมิ่งขวัญที่รุ่งเรือง
ขวัญพร KWANPHORN ขวัน-พอน มิ่งขวัญประเสริฐ
ขวัญมนัส KWANMANAT ขวัน-มะ-นัด ขวัญใจ
ขวัญรดา KHWANRADA ขวัน-ระ-ดา ผู้เป็นมิ่งขวัญที่ยินดี
ขวัญวิชญ์ KHWANWIT ขวัน-วิด ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์
ขวัญสรวง KWANSUANG ขวัน-สวง ขวัญฟ้า
ขวัญอนงค์ KHWAN-A-NONG ขวัน-อะ-นง หญิงงามผู้เป็นที่รัก
ขวัญเมือง KWANMUANG ขวัน-เมือง เป็นมิ่งขวัญแห่งเมือง
ขวัญแก้ว KWANKAEW ขวัน-แก้ว มีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง
ขวัญใจ KWANJAI ขวัน-ใจ ยอดดวงใจ
ขัชพร KATCHAPHORN ขัด-ชะ-พอน ของควรเคี้ยวอันประเสริฐ
ขัตติยา KHATTIYA ขัด-ติ-ยะ พระเจ้าแผ่นดิน
ขาล KHAN ขาน เสือ , ชื่อปีที่ 3 ของรอบปีนักษัตร มีเสือเป็นเครื่องหมาย
ขีโรชา KHEEROCHA ขี-โร-ชา โอชะแม่น้ำนม หรือ น้ำนมอร่อย

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ